Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Samostalni sindikat Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica

   
 

Banka Poštanska štedionica preuzela poslovanje Jugobanke Jugbanke a. d. Kosovska Mitrovica

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je na sednici održanoj 2. 4. 2018. godine rešenje o oduzimanju dozvole za rad Jugobanci Jugbanci a. d. Kosovska Mitrovica, a preduzete su i sve neophodne mere kako bi se poslovi platnog prometa i raspolaganje sredstvima deponenata i štediša neometano nastavili u Banci Poštanska štedionica a. d. Beograd, koja preuzima poslovanje Jugobanke Jugbanke.

Pre donošenja ove odluke, imovinu i obaveze Banke preuzela je Banka Poštanska štedionica a. d., Beograd, u skladu sa ugovorom zaključenim između ovih banaka, a na osnovu zaključka Vlade Srbije, s obzirom na to da je Republika Srbija većinski krajnji vlasnik u obe banke. Time se obezbeđuje kontinuitet dosadašnjeg poslovanja u mreži filijala i drugih organizacionih delova Banke od strane Banke Poštanske štedionice, kao i zaštita interesa klijenata Jugobanke Jugbanke, ali i njenih zaposlenih.

Izvršni odbor je doneo i rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje postupka stečaja nad Jugobankom Jugbankom. Privredni sud u Nišu nadležan je za sprovođenje stečajnog postupka, a Agencija za osiguranje depozita vrši funkciju stečajnog upravnika.

 

SAMOSTALNI SINDIKAT JUGOBANKE JUGBANKE AD

Sindikalno organizovanje u Jugobanci paralelno se razvijalo sa osnivanjem i razvojem Banke. Sindikat Jugobanke Jugbanke AD Kosovska Mitrovica može da se pohvali da u jednoj od najstarijih banaka u Srbiji konstantno postoji i jedno od najstarijih radničkih udruženja, sada sindikalna organizacija, koja neprekidno štiti prava zaposlenih.

Sindikalna organizacija je bila najpre organizovana kao sindikat kod Udružene banke Jugobanke i aktivno je učestvovala u svim aktivnostima u okviru velikog sindikata - od pružanja pomoći zaposlenima, preko organizovanja rekreativnih odmora članovima sindikata u radničkim odmaralištima, do sportskih Susreta zaposlenih u bankama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama Srbije, na kojima su u okviru sportskog dela postizali značajne rezultate.

Od početka registrovanja sindikata, u registru koje je vodilo tadašnje Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja, najpre je 16.6.1992. godine upisana Sindikalna organizacija Osnovna banka Jugobanka, i to kao jedina sindikalna organizacija kod poslodavca i kao takva je štitila ekonomska i socijalna prava radnika. Ovaj sindikat permanentno je delovao i bio aktivni učesnik u organizovanim događajima na nivou granskog sindikata.

Nakon 1999. godine, Sindikat beleži jedan period stagnacije, u kome ipak nije, uvek kada je za tim postojala potreba, izostala nesebična podrška i pomoć Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

Godine 2012. organizovani su prvi sindikalni izbori nakon ratnog perioda i na ovim izborima je iskazano veliko poverenje i želja za ovim vidom zaštite prava zaposlenih. Veliko poverenje se ogleda i u tome što je od ukupno 100 zaposlenih, čak 95 su članovi sindikata. Novo izabrani Izvršni odbor sindikata ima pet članova. Sindikat menja ime i od 18.4.2013. godine je registrovan kao Samostalni sindikat Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica.

Glavni zadaci i ciljevi pred ovim sindikatom su: zaključivanje i praćenje primene kolektivnog ugovora, zaštita prava zaposlenih, jačanje položaja kako zaposlenih, tako i jačanje položaja Sindikata i jačanje saradnje sa granskim sindikatom, povezivanje sa drugim sindikatima u delatnosti finansija.

Sindikat je sa poslodavcem zaključio novi kolektivni ugovor. Kao i do sada, u meri u kojoj je to bilo realno, s obzirom na turbulentna vremena kroz koja je Sindikat prošao, naše kolege u Samostalnom sindikatu Jugobanke Jugbanke a.d. Kosovska Mitrovica se trude da budu aktivni učesnici u svim dešavanjima koja organizuje granski sindikat – Sindikat finansijskih organizacija Srbije, smatrajući da je to jedan od dobrih načina za razmenu iskustava i međusobnu saradnju, a sve u cilju stvaranja organizovanog i jakog sindikata, radi svestrane zaštite i potpore zaposlenih.

 

Korisni linkovi

 

Centar za razvoj sindikalizma

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute