Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

23. Susreti "Lepenski Vir 2011"


Susreti zaposlenih u bankama, organizacijama za osiguranje i drugim finansijskim organizacijama Srbije, koje tradicionalno već 23. put organizuje Sindikat finansijskih organizacija Srbije, ove godine su održani od 8. do 12. juna, u Donjem Milanovcu, u hotelu "Lepenski vir".

Na trećoj sednici Republičkog odbora, koja je održana posle Susreta istaknuto je da je organizacija Susreta bila veoma dobra, da je atmosfera bila na nivou, sportska takmičenja su prošla bez problema i bez povreda, kao i da su gosti - sekretar Izvršnog odbora Sindikata banaka Slovenije i 14 zaposlenih iz Jugobanke Jugbanke iz Kosovske Mitrovice veoma zadovoljni. Konstatovano je da je bilo manje učesnika nego ranije, što je sa jedna strane dobro, jer su ostvareni bliži direktni kontakti, a sa druge strane ocenjeno je da moraju biti preduzete mere da se ova manifestacija omasovi.

Konkretni efekti ove već tradicionalne manifestacije SFOS-a se ogledaju i u postignutim dogovorima o saradnji: u avgustu je planiran kontakt sa predstavnicima Jugobanke Jugbanke sa Kosova, a u septembru sastanak sa predstavnicima Sindikata banaka Slovenije.

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute