Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Sindikat OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

                   5do12                          

Verujte da zajedno možemo više!

NAPRAVI KORAK

Zaposleni koji su u našem sindikatu napravili su najvažniji korak ka zaštiti svojih prava.

NAPRAVI KORAK I TI

Brojnost članstva čini jedan od izvora moći Sindikata, definišemo svoje ciljeve i strategiju, autonomijom volje usaglašavamo objektivno različite interese zaposlenih i poslodavca uz kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog.

Sindikat OTP banke Srbija a.d. Novi Sad:

 • U TOKU SU PREGOVORI ZA SARADNJU SA SINDIKATIMA OTP GRUPE
 • AKTIVNO UČESTVUJEMO U RADU KOMISIJA PRI MINISTARSTVU ZA RAD, MINISTARTSVU FINANSIJA, KAO I DRUGIM DRŽAVNIM ORGANIMA
 • SARAĐUJEMO SA PREDSTAVNICIMA NARODNE BANKE SRBIJE
 • DAJEMO PREDLOGE I INICIJATIVE ZA IZMENE I DOPUNE ZAKONA O RADU
 • IMAMO STRUČNE TIMOVE ZA ZAŠTITU PRAVA ZAPOSLENIH
 • U NAŠEM TIMU JE I VEĆI BROJ EMINENTNIH PROFESORA KOJI SU NAJBOLJI U SVOJIM OBLASTIMA

Potpisali smo Kolektivni ugovor i uspostavljamo korektnu poslovnu saradnju sa poslodavcem, dajemo predloge i sugestije za bolje uslove rada zaposlenih. Usmereni smo otvoreno suočavanje različitih vizija i argumenata a za ostvarivanje zajedničkih interesa zaposlenih i poslodavca.

U toku su razgovori na granskom nivou za pronalaženje poslodavca u delatnosti pružanja finansijskih usluga - grani bankarstvo (u ranijem periodu to je bilo Udruženje banaka), kako bi se zaključio poseban kolektivni ugovor sa još većim pravima zaposlenih u grani bankarstvo.

Imamo predstavnike u međunarodnim institucijama u oblasti finansija.

Strateški cilj Sindikata: DOSTOJANSTVEN RAD!

 • dostojanstven životni standard
 • jednak tretman za sve zaposlene
 • nagrađivanje i profesionalno napredovanje
 • dobri uslovi rada
 • zdravstvena zaštita i bezbednost na radu
 • mogućnost ličnog razvoja

Vrednosti za koje se zalažemo:

 • ZNANJE
 • KREATIVNOST
 • ODGOVORNOST
 • DOSLEDNOST
 • POŠTOVANJE
 • INTEGRITET

Aktivnosti Sindikata:

 • unapređenje ekonomskog položaja zaposlenih u zavisnosti od poslovnih rezultat Banke- povećanje osnovnih zarada
 • regulisanje načina plaćanja prekovremenog rada zaposlenih
 • stimulisanje zaposlenih i mogućnost napredovanja u poslu
 • mogućnost plaćanja dobrovoljnog penzijskog osiguranja poslodavca i zaposlenih
 • predlog poslodavcu za organizovanje anonimne ankete među zaposlenima kako bi se sprečili neprofesionalni odnosi pojedinih menadžera
 • sugestija Sindikata poslodavcu za pojavu subjektivnog ocenjivanja zaposlenih i korigovanje postojeće evaluacije u tom delu
 • zahtev Sindikata poslodavcu za organizovanje sistematskih pregleda zaposlenih u toku godine
 • predlog poslodavcu da razmotriti mogućnost finansiranja zaposlenih za učestvovanje zaposlenih na međunarodnim bankarskim igrama
 • sve ostale aktivnosti koje su u interesu zaposlenih
 • REKREATIVNI ODMORI
 • IZLETI
 • SEMINARI
 • SPORTSKI SUSRETI U ZEMLJI I INOSTRANSTVU
 • MATERIJALNE POMOĆI ČLANOVIMA
 • SARADNJA SA OSIGURANJIMA, TURISTIČKIM AGENCIJAMA, ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA U CILJU OSTVARIVANJA POPUSTA ZA NAŠE ČLANOVE

Članstvo u Sindikatu:

 • POSTANITE ČLAN SINDIKATA OTP BANKA SRBIJA
 • POSTANITE DEO TIMA, DAJTE SVOJE PREDLOGE, INICIJATIVE I SUGESTIJE
 • KAŽITE NE ZA SOFISTICIRANI NAČIN OPSTRUKCIJE RADA SINDIKATA ŠIRENJEM LAŽNIH VESTI O RADU SINDIKATA
 • SAMO NAPRAVITE KORAK I POSTANITE DEO TIMA


 

Izvršni odbor Sindikata:

 1. BILJANA ŽIVKOVIĆ – predsednik
 2. MILISAV JANKOVIĆ – zamenik predsednika
 3. BRANKA DESPOTOVIĆ – član Predsedništva
 4. GORAN JOVANOVIĆ – član Predsedništva
 5. DUŠAN STAMENKOVIĆ- član Izvršnog odbora
 6. ACA FILIPOVIĆ član Izvršnog odbora
 7. MIOMIR ĐORĐEVIĆ – član Izvršnog odbora

Kancelarija Sindikata je u Centrali Banke (1. sprat)

<SVAKOG DRUGOG PETKA U MESECU>

Sve informacije preko mobilnog telefona broj: 063 / 474 - 887 

ili putem elektronske pošte na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute