Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

„Virtuelni prozor“ sa pogledom

 

Početkom 2008. godine otvorili smo ovaj naš virtuelni prozor, uvereni da je dolaskom informacionog doba Internet postao važno sredstvo komunikacije u svetu. Nadali smo se da će ova naša stranica posetiocima biti novi prozor ka razumevanju mesta i uloge sindikata i važnost sindikalnih aktivnosti. Takođe smo tada napisali i da nam je namera da sve koji posete našu Internet stranu pravovremeno i istinito informišemo o svim našim aktivnostima, da budemo ubedljivi i jasni, inspirativni i energični i da pokušamo da prenesemo naše znanje, iskustvo i entuzijazam i na vas.

Nešto više od pet godina kasnije, 12. aprila 2013. godine, prema brojčaniku na Internet strani Sindikata finansijskih organizacija Srbije, prezentacija našeg sindikata je imala 7.000.000 poseta...

web rukovanje

...pa dalje: 8. novembar 2013. godine: 8.000.000. | 27. april 2014. godine: 9.000.000. | 22. jul 2014. godine: jubilarna 10.000.000 poseta. | 23. oktobar 2014. godine: 11.000.000. | 23. mart 2015. godine: 12.000.000. | 3. septembar 2015. godine: 13.000.000. | 23. jul 2016. godine: 14.000.000 poseta | 6. januar 2017. godine: 15.000.000 poseta...

Neki zlonamerno imaju običaj da kažu da taj broj poseta ne odražava realno stanje i da mnogi na Internet stranu SFOS-a zalutaju, tražeći nešto sasvim drugo. I donekle će biti u pravu… Međutim, čak i da je samo deseti deo tih poseta realan, to je krajnje solidan broj. Ako bi to bilo dvadeset procenata od svih poseta, to je više nego dobar broj, polazeći od činjenice da je ovde reč o predstavljanju sindikata, a ne o nekoj komercijalnoj Internet strani. Bićemo skromni, pa ćemo reći da je možda pola od gore navedenog broja poseta realan broj onih koji su svesno pristupili našoj Web strani, i opet bićemo svi jako ponosni i na taj broj poseta, kojim se retko ko može podičiti.

Zahvaljujemo svima koji su nam čestitali na uspešnoj prezentaciji i na činjenici da i naši članovi i svi koji posećuju našu Web stranu nalaze zanimljive sadržaje za sebe na poznatoj adresi.

Broj poseta obavezuje da nastavimo da budemo aktuelni, argumentovani, konkretni i jasni u objavljivanju članaka i iznošenju informacija iz sveta finansija, koje direktno/indirektno dotiču rad SFOS-a i sindikata sa kojima sarađujemo, bez namere da bojimo često sivu stvarnost.

I vi imate puno pravo da pišete i da dostavljate vaše tekstove; mi ćemo ih objaviti...

  boje 

Dobro došle su sve vaše sugestije o temama o kojima možemo da informišemo posetioce ove Web strane, ili o problemima sa kojima se suočavate i o kojima možemo da upoznamo širi krug ljudi, koji mogu da daju svoj doprinos da solidarno rešavamo te probleme.

Bez obzira na sve očekivane i (još više) neočekivane prepreke (i zamke), Sindikat finansijskih organizacija Srbije nastavlja svoj rad sa ciljem da izgradimo odnos međusobnog uvažavanja mesta i uloge socijalnih partnera u oblasti finansija u Republici Srbiji i poštovanje prava zaposlenih. O tome ćemo nastaviti da vas i dalje pravovremeno informišemo!

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute