Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

SUSRETI

 
logo za susrete 

ISTORIJAT SUSRETA

ZAJEDNIŠTVO KAO MOTIV I CILJ

Još davne 1975. godine pokrenuta je i ostvarena ideja da zaposleni u bankama organizuju svoje radno-sportske susrete, tada nazivom Igre bankara“, u cilju upoznavanja, informisanja o aktuelnim problemima bankarstva, druženja i nadmetanja u sportskim disciplinama.

Inicijatori i organizatori ovakvog okupljanja radnika banaka, tada u sklopu državnog“ sindikata, bili su sindikalni poverenici i sportski entuzijasti i rekreativci.

Zbog nedostatka pisanih izvora, sećanje nas vodi do Ivana Kojovića iz Beogradske banke, prvog predsednika Organizacionog odbora Igre bankara“. Izvinjenje onima koji su nenamerno izostavljeni.

Ukupno je održano pet ovakvih manifestacija u tadašnjoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, i to po godinama i u organizaciji:

1975. 1. IGRE BANKARA na Tjentištu, BiH, organizator: Privredna banka Sarajevo;

1976. 2. IGRE BANKARA u Karatašu – Kladovo, Srbija, organizator: Beogradska banka Beograd;

1977. 3. IGRE BANKARA u Novom Pazaru, Srbija, organizator: Beogradska banka Beograd;

1978. 4. IGRE BANKARA u Ohridu, Makedonija, organizator: Stopanska banka Skoplje;

1979. 5. IGRE BANKARA u Malom Lošinju, Hrvatska, organizator: Ljubljanska banka Ljubljana.

 

Na žalost, nema podataka ko su bili pobednici u ukupnom plasmanu u sportskim disciplinama.

Do osnivanja Sindikata finansijskih organizacija Srbije 1991. godine, IGRE BANKARA više nisu organizovane.

Osnivanjem SFOS-a, nastavlja se tradicija okupljanja zaposlenih u bankama Srbije, ali i u osiguranju i drugim finansijskim organizacijama.

Nadovezujući se na prethodnu tradiciju, nove igre, 6. po redu, organizovane su 1992. godine, ali sa novim, popularnim nazivom – „Susreti“.

Te, kao i naredne dve manifestacije, pratila je izrada „Bilten“-a, kucanog na pisaćim mašinama i štampanog na geštetner mašini. Na žalost, ni jedan primerak ne postoji sačuvan u arhivi Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

Ređaju se okupljanja, i to po godinama i sa ukupnim ekipnim pobednikom u sportskim takmičenjima:

1992. 6. SUSRETI u Čanju, Crna Gora – pobednik: Investbanka AD Beograd;

1993. 7. SUSRETI u Valdanosu, Crna Gora – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad;

1994. 8. SUSRETI u Donjem Milanovcu, Srbija – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad;

1995. godine SUSRETI nisu održani zbog ratnih dejstava oko Knina u Srpskoj Krajini.

Osavremenjavanje načina informisanja učesnika na SUSRETI-ma počelo je 1996. godine na 9. po redu manifestaciji SUSRETI.

Zahvaljujući tadašnjem predsedniku organizacionog odbora, Ljubisavu Zindoviću, iz Slavija banke AD Beograd, primenjen je PC računar i štampač za izradu Biltena i u obradi materijala i podataka na samim SUSRETI-ma.

Tada je za urednika Biltena imenovana Gordana Drašković, novinar Glasila Investbanke, a za tehničkog urednika Miloš Brkić, iz Poštanske štedionice AD Beograd.

Od tada pa nadalje, svoj značajan doprinos i pomoć na izradi Biltena pružili su Robert ?, Mirjana Arsić-Miljević i Branislav Mojsilović iz Slavija banke AD Beograd, Stevan Miljević iz Vojvođanske banke AD Novi Sad, ali i drugi mnogobrojni dobronamerni učesnici.

Na 9. SUSRETI-ma, dogovoreno je da Bilten ubuduće prati i usvojen tipski znak te radne, kulturne i sportske manifestacije. Posle više idejnih rešenja, konačno je ustaljen prepoznatljiv znak.

Hronologija daljih okupljanja zaposlenih u bankama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama Srbije teče dalje po godinama i sa ukupnim pobednikom u sportskim takmičenjima na sledeći način:

1996.  9. SUSRETI u Ulcinju, Crna Gora – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad;

1997. 10. SUSRETI u Ulcinju, Crna Gora – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad.

Od 1998. godine, SUSRETI su organizovani isključivo u Srbiji, i to:

1998. 11. SUSRETI u Vrnjačkoj Banji – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad;

1999. godine SUSRETI nisu održani zbog napada NATO snaga na Saveznu Republiku Jugoslaviju.

2000. 12. SUSRETI na Kopaoniku – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad;

2001. 13. SUSRETI na Kopaoniku – pobednik: Vojvođanska banka AD Novi Sad;

2002. 14. SUSRETI u Soko Banji – pobednik: Poštanska štedionica AD Beograd;

2003. 15. SUSRETI u Soko Banji – pobednik: Poštanska štedionica AD Beograd;

2004. 16. SUSRETI u Donjem Milanovcu – pobednik: Poštanska štedionica AD Beograd;

2005. 17. SUSRETI u Donjem Milanovcu – pobednik: Poštanska štedionica AD Beograd;

2006. 18. SUSRETI u Donjem Milanovcu – pobednik: Poštanska štedionica AD Beograd;

2007. 19. SUSRETI u Donjem Milanovcu – pobednik: Banka Poštanska štedionica AD Beograd;

2008. 20. SUSRETI u Soko Banji – pobednik: Banka Poštanska štedionica AD Beograd;

2009. 21. SUSRETI u Donjem Milanovcu – pobednik: Banka Poštanska štedionica AD Beograd;

2010. 22. SUSRETI na Tari – pobednik: prvi put bez proglašenja ekipnog pobednika;

2011. 23. SUSRETI u Donjem Milanovcu, Srbija;

2012. 24. SUSRETI u Kladovu, Srbija.

2013. godine SUSRETI nisu održani zbog tada neizvesnog statusa nekih članica, kao i teška finansijska situacija, odnosno opredeljenje sindikalnih organizacija – članica Sindikata finansijskih organizacija Srbije da se u kriznim vremenima slobodna finansijska sredstva usmere na socijalni aspekt angažovanja Sindikata (jednokratna finansijska pomoć ugroženim članovima, organizovanje sistematskih lekarskih pregleda, pružanje besplatne pravne pomoći, itd.), kao i druge aktivnosti koje doprinose poboljšanju materijalnog položaja članstva, što je te godine objektivno onemogućilo održavanje tradicionalnih susreta.

Inače, jubilarni 20. SUSRETI bili su prvi naši SUSRETI koji su imali internacionalni karakter, jer su učesnici u sportskom delu bili naše kolege iz Sindikata Marfin Egnatia Bank iz Grčke - S.E.M.E.T. , koji su učestvovali ekipno u malom fudbalu i košarci (osvojili su srebrnu medalju). Sledeći 21. SUSRETI zadržavaju internacionalni karakter, jer pored kolega iz Sindikata Marfin Egnatia Bank - S.E.M.E.T. koji ponovo dolaze, prvi put učestvuju i predstavnci Sindikata banaka Kipra - ETYK, i to u odbojci (koji ubedljivo osvajaju prvo mesto u tom takmičenju).

Najčešće se kada pomenemo naše okupljanje pod imenom SUSRETI misli na sportska takmičenja. Međutim, SUSRETI nisu samo to, jer je godinama pored sportskog duha, jednaka pažnja posvećivana i kulturnom delu, koji je pre svega, pored večeri poezije i kulturno-umetničkih igara godinama uspešno gajio slikarske kolonije, u okviru kojih su naše kolege, ali i mnogi značajni slikari stvarali u danima kada su SUSRETI bili u toku.

Takođe, SUSRETI imaju i radni deo, pre svega namenjen edukaciji i treninzima zaposlenih – kako članova, tako i onih koji nisu članovi sindikata – da saznaju više o pitanjima od značaja za ostvarivanje prava zaposlenih iz rada i ranog odnosa, o temama iz sindikalnog pokreta, o temama koje dotiču aktuelne zakonske promene, ali i određene privredno-ekonomske tokove u Srbiji, kao što je bilo izuzetno uspešno i posećeno predavanje na temu privatizacije banaka, koje je održao tadašnji ministar finansija i ekonomije Božidar Đelić.

Sada, posmatrano sa vremenske distance, slobodno možemo da zaključimo da je organizovanje naših okupljanja pod imenom SUSRETI oduvek predstavljalo značajan faktor u povezivanju članstva i jačanju međusobnih kontakata, što je neophodan preduslov za rad samog Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

Videćemo se ponovo, družićemo se, to je tradicija – zato postoje SUSRETI

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute