Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2017/12/11-13 | Završna konferencija | Torino, Italija

Završna konferencija u okviru Projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru - Promovisanje izgradnje kapaciteta i unapređenje socijalnog dijaloga za članice UNI Evropa finansije“ (“Strengthening Social Dialogue in the Finance Sector – Promoting Capacity-building and Improving Social Dialogue for the UNI Europa Finance Affiliates”) održana je u Torinu, u Italiji u periodu 11-13. decembar 2017. godine.

Konferencija je deo projekta koji je finansiran od strane Evropske unije u cilju jačanja socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru. Projekat je realizovan od strane Međunarodne organizacije rada u saradnji sa Uni Evropa finansije, a završna konferencija je održana u Međunarodnom centru za obuku Međunarodne organizacije rada.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je imao po jednog predstavnika na svim navedenim radionicama: Dušan Vasović iz Sindikata Expobank (u Bratislavi i Talinu) i Katarinu Stanković iz Sindikata Banca Intesa (u Zagrebu); oba predstavnika su učestvovali u radu na završnoj konferenciji u Torinu.

Međunarodni institut za obuku Međunarodne organizacije rada

Cilj završne konferencije je bio prezentacija rešenja, izrada akcionih planova i praćenje njihove implementacije na tri prethodne tematske radionice u 2017. godini, koje su održane u Bratislavi, Slovačka (12-13. jun), Zagrebu, Hrvatska (13-14. septembra) i Talinu, Estonija (24-25. oktobar).

Konferencija je okupila preko 50 učesnika iz 17 zemalja koji su aktivno učestvovali u diskusijama i davali praktična rešenja. Glavna pitanja koja su bila predmet diskusija su:

  1. osvrt na projekte Međunarodnog centra za obuku Međunarodne organizacije Rada (ITC-ILO) i UNI Europa Finance i njihovi rezultati;

  2. osvrt na sve tri radionice: u Bratislavi (koordinacija kolektivnog pregovaranja, sa posebnim osvrtom na temu digitalizacija kao poglavlje/nova oblast u kolektivnom pregovaranju); u Zagrebu (osnaživanje socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru i učešće radnika u dijalogu u kompanijama kao temelj budućnosti); u Talinu (snaživanje žena u pregovorima i podmlađivanje socijalnog dijaloga: stavljanje mladih sindikalista u prvi plan);

  3. strategije i najbolja praksa u organizovanju: mladih; u cilju promocije ravnopravnosti polova; zaposlenih sa nestandardnim bankarskim profilima;

  4. globalni socijalni dijalog i okvirni sporazumi;

  5. digitalne inovacije koje transformišu finansijski sektor;

  6. strategije u cilju jačanja i sveukupnog osnaživanja sindikalnog organizovanja i moći pregovaranja.

 

e-Campus ITC-ILO

Projekat je podržan od strane e-Campusa - edukacione platforme Međunarodnog trening centra MOR-a.

Završna konferencija, kao i prethodne, bila je zasnovana na principima podele znanja, razmene iskustava i najbolje prakse predstavnika sindikata u sektoru finansija iz zemalja članica, kao i zemalja kandidata za prijem u Evropsku uniju.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute