Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Konstruktivna podrška sindikata banaka Grčke i Kipra

 

U periodu od 20. do 23. januara 2008. godine u poseti Beogradu boravile su delegacije Sindikata banaka Kipra - ETYK i Sindikata banaka Grčke - OTOE na najvišem nivou, kao i predsednik Sindikata Marfin Egnatia banke iz Grćke.

Obe delegacije primarno su došle u zvaničnu posetu Sindikatu finansijskih organizacija Srbije, dok su predstavnici OTOE obišli Alpha Bank Srbija AD, a predstavnici ETYK-a Laiki Bank AD.

Sastav delgacije Sindikata banaka Kipra - ETYK

 • Loizos Hadžikostis, predsednik Sindikata ETYK;
 • Hristos L. Hristu, predsednik Evropskog saveta rada Laiki - Marfin Egnatia bankarske grupe;
 • Janis Rusos, zamenik predsednika Evropskog saveta rada Laiki Marfin-Egnatia bankarske grupe i predsednik Sindikata Marfin Egnatia banke iz Grćke.

Zvanične teme koje je delegacija najavila za razgovore:

 1. Učešće na zajedničkom sastanku predstavnika SFOS – OTOE - ETYK
 2. Evropski savet rada - prezentacija i diskusija u Laiki Bank AD Beograd
 3. Ostale teme u vezi odnosa između novih poslodavaca i sindikata

Sastav delgacije Sindikata banaka Grčke – OTOE (uključujući Institut INE-OTOE)

 • Ahileas Milionopulos, generalni sekretar OTOE
 • Aristotelos Lakas, predsednik Instituta Sindikata OTOE (INE-OTOE)
 • Evi Zaimi, koordinator za međunarodnu saradnju OTOE

Zvanične teme koje je delegacija najavila za razgovore:

 1. Aktivnosti oko obuke - Evropski projekt (organizator: UNI Evropa - Finansije; izvršilac: INE-OTOE)
 2. Priprema sledeće Konferencije sindikata Balkana
 3. Problematika u odnosu Sindikat – poslodavac u Alpha Bank Srbija AD01 grupnaAhileas Milionopulos (generalni sekretar Sindikata banaka Grčke - OTOE) - Janis Rusos (zamenik predsednika Evropskog saveta rada Laiki - Marfin Egnatia Bank grupe) - Aristotelos Lakas (predsednik Instituta Sindikata OTOE - INE-OTOE) - Evi Zaimi (međunarodna saradnja, OTOE) – prijatelj iz Grčke – Miroslava Rašković (član Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Laiki Bank AD) – Slobodan Mihajlović (predsednik Sindikalne organizacije Laiki Bank AD) –Hristos L. Hristu (predsednik Evropskog saveta rada Laiki - Marfin Egnatia Bank grupe)

 

Predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije Milan Alempijević i član Republičkog odbora i koordinator za međunarodnu saradnju SFOS-a Slobodan Mihajlović bili si praktično celodnevno angažovani tokom posete delegacija iz inostranstva, prema zvanično međusobno usaglašenom programu. Tokom posete i razgovora bila je prisutna i Miroslava Rašković, kao član Aktiva žena SFOS-a. Poslednjeg dana posete bili su angažovani i Zoran Jokić i Dušan Vasović, članovi Izvršnog odbora Sindikalne organizacije Laiki Bank AD.

Slobodan Mihajlović je imao i nezvanične razgovore sa prijateljima sa Kipra i iz Grčke o problemima sa kojima se susreću u radu naše sindikalne organizacije, o komunikaciji sa predstavnicima poslodavca, odnosno o kolektivnom pregovaranju i novom kolektivnom ugovoru, kao i o drugim brojnim aktuelnim temama u Sindikalnoj organizaciji Laiki Bank AD. Takođe je imao i duži i krajnje otvoreni razgovor o širokom spektru tema sa gospodinom Hristosom Stilianidesom, članom Upravnog odbora Laiki - Marfin Egnatia bankarske grupe i predsednikom Upravnog odbora Laiki Bank AD Beograd.

Detalji posete

Drugog dana posete, 21.1.2003. godine, prvo je u prepodnevnim satima u sali za konferencije poslovne zgrade Agrobanke AD Beograd održan zajednički sastanak predstavnika sindikata ETYK, OTOE i SFOS. Razgovarano je o sindikalnim temama koje su značajne za sva tri sindikata, o kolektivnom pregovaranju, oblicima međusobne koordinacije i razmene informacija, o obuci članova sindikata. Pored toga su članovi organa Sindikata finansijskih organizacija Srbije i predsednici sindikata članica SFOS-a upoznati sa mestom i ulogom institucije koja postoji u okviru Evropske unije - o Evropskom savetu rada.

Bez obzira što Srbija još uvek nije članica Evropske unije, Sindikat finansijskih organizacija Srbije će moći da primenjuje i sprovodi u praksi mnoge od evropskih tekovina i to zahvaljujući ugledu koji uživa kod svojih međunarodnih partnera - grčkog sindikata banaka OTOE i kiparskog srodnog sindikata ETYK, sa kojima sarađuje petnaest godina. To se pre svega odnosi na funkcionisanje Evropskog radnog saveta o cemu je izlagao Loizos Hadžikostis, predsednik kiparskog sindikata banaka ETYK, a zaključeno je da se sa primenom u Srbiji započne u Alpha Bank Srbija i Laiki Bank. Ovo je tek prvi korak približavanja Evropi, a visoki predstavnici grčkog i kiparskog sindikata sigurni su da će SFOS uspeti da sprovede ovaj projekat i na taj način omogući da zaposleni u članicama imaju ista prava kao njihove kolege svuda u svetu.

Aktivisti Sindikata finansijskih organizacija Srbije imaće priliku da ušestvuju u projektu stručnog usavršavanja, što še biti dragocena pomoć u novim vremenima kada proces globalizacije ruši granice, ali i da definiše zajedničke probleme koji se moraju rešavati osmišljeno, stručno i koordinirano, istaknuto je na sastanku. Konferencija banaka Balkana, kako je na sednici, rečeno biće održana do kraja 2008. godine i biće to još jedna prilika da se utvrdi zajednička strategija zaštite interesa zaposlenih u sektorima finansija.

Istog dana, u ranim popodnevnim satima je u Alpha Bank Srbija AD Beograd održan veoma koristan sastanak sa Sindikatom i menadžmentom Banke i razmatrani su određeni problemi koji postoje u odnosu Sindikat – poslodavac.

Na kraju tog celodnevnog angažovanja, u kasnim popdnevnim satima u Laiki Bank AD je organizovan sastanak i održana je prezentacija Evropskog saveta rada u okviru Laiki - Marfin Egnatia bankarske grupe, čija je članica Laiki Bank AD Beograd.

Na sastanku su pored predsednika, sekretara i svih članova Izvršnog odbora Sindikata Banke, bili prisutni u ime Laiki Bank AD: Hristos Stilianides, predsednik Upravnog odbora, Miroslav Pivić, predsednik Izvršnog odbora, Panikos Erakleos, član Izvršnog odbora, Vladan Manić, član Izvršnog odbora, Marina Prodanović, menadžer za ljudske resurse i Neofitos Kalogeru, menadžer za poslove sa privredom. Dolazak predsednika Evropskog saveta rada Laiki - Marfin Egnatia grupe u Laiki Bank AD bio je izuzetno značajan, jer je menadžment Banke upoznat sa postojanjem Evropskog saveta rada u bankarskoj grupi, čija je članica Laiki Bank AD.

Predstavnik Sindikata finansijskih organizacija Srbije

PRVI ČLAN EVROPSKOG SAVETA RADA

iz Srbije

Formiranje Evropskog saveta rada je značajna novina za pozicioniranje sindikata. Dogovoreno je da na nivou Laiki - Marfin Egnatia bankarske grupe u radu Evropskog saveta rada Grupe učestvuje i predstavnik iz Laiki Bank iz Srbije i to kao posmatrač, zbog toga što naša zemlja još uvek nije član Evropske unije. Član Evropskog saveta rada - posmatrač biće Slobodan Mihajlović, predsednik Sindikalne organizacije Laiki Bank AD. Ta činjenica će uticati na oprez menadžmenta u rešavanju pitanja prema zaposlenima i na položaj i ulogu Sindikata u članici SFOS-a i samom Sindikatu finansijskih organizacija Srbije.

Angažovanje kolega iz Grčke i sa Kipra biće ovde takođe iskorišćeno da SFOS uđe u one banke koje još nemaju sindikalno organizovane zaposlene.

Uvođenje Evropskog saveta rada je velika novina, Sindikat finansijskih organizacija Srbije i njegove članice biće uključeni u ovaj projekat, s tim što su kolege iz Sindikata banaka Kipra sugerisali da SFOS promoviše formiranje ovih saveta i to ne samo u bankama i osiguranjima, nego i kod drugih prisutnih kompanija u Srbiji.02 medijiVoditelj konferencije – Slobodan Mihajlović - Loizos Hadžikostis (predsednik Sindikata ETYK) – Milan Alempijević (predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije) - Ahileas Milionopulos - Aristotelos Lakas

 

Konferencija za štampu održana u prepodnevnim satima trećeg dana posete, 22.1.2008. godine u Medija centru Sava centra na Novom Beogradu bila je uspešna i dobro posećena. Postavljeno je dosta kvalitetnih pitanja od strane prisutnih novinara, a prezentacija na televiziji je bila nešto slabija, zbog informisanja oko tada aktuelnih izbora za predsednika Srbije.

Uspešno organizovana i održana konferencija za štampu, poslužiće kao obrazac za organizaciju budućih sličnih konferencija.

Urađen je DVD sa konferencije, koji je dostavljen svim članicama Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

03 tv

Loizos Hadžikostis i Ahileas Milionopulos daju intervju ekipi RTS 1 (između njih prevodilac iz Ambasade Grčke) –Slobodan Mihajlović - Milan Alempijević

 

Početkom maja 2008. godine doći će predsednik Sindikata Alpha Bank iz Atine i delegacija OTOE radi detaljnijih razgovora oko saradnje sa Sindikatom Alpha bank Srbija.

Predstavnici Sindikata finansijskih organizacija obavešteni da će biti održana Konferencija sindikata banaka Balkana u Solunu u oktobru-novembru tekuće godine i da će poziv biti poslat pravovremeno.

Obe delegacije su izrazile zadovoljstvo u vezi boravka i razgovora vođenih kod nas, kako u SFOS-u, tako i u Laiki Bank AD i Alpha Bank Srbija AD, ukazavši da će to biti osnov za dalju saradnju i za obezbeđenje sredstava za obuku sindikalnih kadrova od strane UNI Evropa - Finansije/INE-OTOE.

S tim u vezi, izuzetno su zadovoljni uslovima koje pruža Centar za obuku kadrova Agrobanke, pa će se uz pripremu programa za obuku razgovarati i o korišćenju ovog centra.

04 sm ez

Slobodan Mihajlović - Aristotelos Lakas – Evi Zaimi

 

Slobodan Mihajlović je istakao pozitivan utisak vezano za to kako OTOE i ETYK koriste stručnjake - članove, kao i tehniku za potrebe sindikata. Naveo je da je na sastanku u Agrobanci prevođenje bilo slabo (bio je angažovan kao prevodilac službenik iz Ambasade Grčke u Beogradu, koji očigledno nije upoznat sa sindikalnom problematikom i terminima), tako da je to uticalo na kvalitet sastanka. Za razliku od tog sastanka, prevođenje na sastanku i tokom prezentacije Evropskog saveta rada u Laiki Bank obavila je izvanredno koleginica Marijana Kekić - član Sindikata.

Generalni sekretar grčkog sindikata banaka Grčke - OTOE Ahileas Milionopulos i predsednik Sindikata banaka Kipra - ETYK Loizos Hadžikostis izrazili su podršku svim aktivnostima koje SFOS vodi radi zaštite svog članstva u rešavanju problema koji su u velikom delu zajednički. Razmena iskustava, baš zato je dragocena, bila je osnovni motiv posete, tako da u Sindikatu finansijskih organizacija Srbije ocenjuju da je poseta visokih sindikalnih funkcionera iz Grčke i Kipra dosla u pravo vreme i predstavlja značajan impuls predstojećim akcijama.

Bez obzira što nije došlo do realizacije nekih zajedničkih kvalitetnih ideja u vezi organizacije posete delegacija, sama činjenica da su te ideje ponuđene, predstavlja gest uvažavanja i našeg tradicionalnog gostoprimstva. Ta, vrlo jasna poruka uvažavanja i tolerancije od strane menadžmenta Alpha Bank Srbija AD i Laiki Bank AD, biće sigurno snažno i direktno preneta i u Grčkoj i na Kipru.

 


uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute