Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2018/9/27 | Sindikalna alijansa Intesa Sanpaolo bankarske grupe | Rim, Italija

Sindikalna alijansa koju je organizovala UNI Evropa finansije i Evropski savet zaposlenih Intesa Sanpaolo bankarske grupe održali su uvodni sastanak 27. septembra 2018. godine u Rimu, Italija. Sastanak je organizovan radi usaglašavanja oko zahteva da se ta bankarska grupa saglasi sa započinjanjem rada evropskog saveta zaposlenih.

Sindikati zajedno u akciji...

U prisustvu predstavnika sindikata iz 10 sindikata iz Italije, Albanije, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Slovenije i Srbije, sastanak je bio organizovan oko dve srodne teme. S jedne strane, bila je razjašnjena učesnicima važnost postojanja ovog tela predstavnika zaposlenih, a sa druge strane diskutovano je o narednim konkretnim koracima u tom pravcu. Dogovoreno je da ukoliko u roku od sedam dana od sastanka ne budu dati nikakvi dodatni komentari na utvrđen tekst, svi predstavnici sindikata potpisaće dopise sa zahtevom i poslati bankarskoj grupi (predlog statuta Sindikalne alijanse i predlog delokruga delovanja).

S tim u vezi, predstavnici UNI Evropa finansije se nadaju da će uskoro otpočeti pregovore sa predstavnicima ove italijanske bankarske grupe, kako bi iskoristila pozitivan zamah ostvaren na ovom sastanku.

Na sastanku je predstavljeno i 10 principa UNI Global za odgovorno prikupljanje podataka, kao i 10 principa etičkog razvoja u procesu automatizacije i digitalizacije, dajući učesnicima pregled aktivnosti koje se trenutno odvijaju u kontekstu budućeg sveta rada.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je na tom sastanku predstavljao Milan Adamović iz Sindikata Banca Intesa iz Srbije.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute