Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Ubrzati reformu sistema plata

 

Reforma sistema plata predstavlјa korak u pravom smeru ka racionalizaciji javnog sektora, izjavio je šef kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Sebastijan Sosa, dodajući da MMF pozdravlјa povećanje plata u Srbiji od početka godine i u javnom i u privatnom sektoru.

On je novinarima rekao da se na reformi sistema plata u javnom sektoru radi godinama, da se sa tim kasni, te da vlasti u Srbiji planiraju da novi sistem plata stupi na snagu tokom 2020. kada se uradi procena fiskalnih implikacija.

Međunarodni monetarni fondUpitan o jazu između plata u javnom i u privatnom sektoru, Sosa kaže da su nominalno i realno zarade od januara do aprila u proseku povećane 10 odsto. „To povećanje se dešava i u privatnom i u javnom sektoru i to pozdravlјamo“, naglasio je i naveo da su plate u javnom sektoru veće nego u privatnom, ali da u nekim segmentima nije tako. Privatni sektor, smatra Sosa, treba da „uhvati korak“ kako bi se plate povećale, ali dodaje da istovremeno treba podržati i plate u javnom sektoru koje su male. „Teško je da javni sektor privuče i zadrži radnike u nekim oblastima, kao što su informacione tehnologije... možete da vidite odlazak iz javnog sektora“, kaže.

Podsetivši da su i minimalne zarade značajno povećane, za skoro 10 odsto, Sosa je naveo da MMF pozdravlјa takođe nameru vlasti u Srbiji da ponovo uvedu indeksaciju penzija što je i obaveza preuzeta PSI instrumentom potpisanim sa MMF-om, a podržava i nameru da se uvede švajcarska formula za indeksaciju penzija. „Mi to podržavamo. Mislimo da je dobra ideja da se obezbedi prostor za povećanje penzija, a ne da se penzije povećavaju ad hok“, rekao je Sosa.

Najavio je nastavak tehničke pomoći MMF-a u reformi Poreske uprave Srbije i to u saradnji sa Svetskom bankom koja ima veliki projekat i kredit koji će podržati tu reformu.

Osvrćući se na stanje finansijskog sistema u Srbiji, istakao je da je on u dobrom stanju, da su problematični krediti brzo smanjeni i da su sada na nivou pre krize.

Upitan o mogućoj krizi radne snage i sprečavanju odlaska mladih i obrazovanih iz Srbije, Sosa je rekao da se iz nedavno objavlјenog dokumenta MMF-a o demografskim izazovima vidi opadajući trend radne snage ne samo u Srbiji nego u celom regionu, a još drastičnije u istočnoj Evropi.

Smatra da je za Srbiju izazov da spreči talas emigracije mladih i talentovanih, ali i da unapredi i promoviše povratak onih koji su otišli iz Srbije. „Ne postoji čarobno rešenje. Pored većih plata, dinamičniji privatni sektor koji će stvarati prilike za preduzetništvo, unapređenje institucija i smanjenje percepcije korupcije, to bi sve bilo važno da se ublaži ovaj problem. Ovi izazovi zahtevaju da se reforme još hitnije sprovedu“, rekao je Sosa.

 

Izvor: Tanjug | 22. 7. 2019.

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute