Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Predviđanje promene - Stokholm, Švedska

 

Drugi po redu seminar čija je tema: „Evropski saveti rada i evropske kompanije u sektoru finansija: kako podsticati učešće zaposlenih i predviđanje promene“ (European Works Councils and European Companies in the Finance Industry: How to Foster the Employees’ Participation and the Anticipation of Change), održan je u Švedskoj, u Stokholmu, od 15. do 17. jun 2016. godine. Projekat finansira Evropska komisija Evropske unije.

Nosilac Projekta je Međunarodno odeljenje Sindikata zaposlenih u osiguranju u finansijama Italije (FISAC - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito), a direktor Projekta je koordinatora FISAC-a za međunarodnu saradnju Mario Ongaro. Terhničku podršku ovom skupu dao je Nordea Union, koji predstavlja zaposlene iz Danske, Finske, Poljske, Norveške i Švedske.

U radu na seminaru učestvovali su predstavnici evropskih saveta rada u bankama: Barclays, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Santander i UniCredit; osiguranju: Allianz i Axa, kao i sindikata učesnika u Projektu: FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), FIBA (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi), FIRST CISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario) - svi iz Italije, FEC-FO (Fédérale du Commerce La Fédération des Employés et Cadres FO) iz Francuske, NFU (National Farmers’ Union) iz Velike Britanije; kao i SFOS (Sindikat finansijskih organizacija Srbije).

seminario fisac

Sa posebnom pažnjom je obrađena ideja podsticaja učešća zaposlenih, u okviru koje - na osnovu zahteva direktiva Evropske komisije Evropske unije - evropski savet rada, kao institucije predstavnika zaposlenih u internacionalnim kompanijama, ima centralnu ulogu i u stanju je da efikasno rešava mnoga pitanja, sa ciljem da:

  • u praksi predstavlja nadnacionalni sindikat koji pruža odgovore o aktuelnim pitanjima pregovaranja, na različitim nivoima, posebno u procesu suočavanja sa teškoćama u očuvanju posla i u zapošljavanju;
  • oblikuju profesionalne modele banaka i osiguravača, koji se svakodnevno sve intenzivnije menjaju u procesu globalizacije međunarodnih grupa u finansijskom sektoru, a posebno model strategije zapošljavanja i očuvanja posla u tim kompanijama;
  • kroz svoju ulogu u dijalogu i, kada je to neizbežno, pritiskom, ukažu na neophodnost nove svesti i odgovornosti zajednice prema predviđanju promena koje predstoje.

Sve što će u okviru strategije i odlučivanja u međunarodnim grupama dodatno pojačati aktivnosti evropskih saveta rada, biće od uticaja za donošenje evropskih direktiva o bankarstvu i osiguranju. Ovo vreme iziskuje potrebu za aktivnom ulogom i podizanjem svesti o temi „predviđanje promene“ i izaći sa konkretnim rezultatima dubinskih istraživanja od strane Instituta, čiji je osnivač FISAC, kao i preporukama za buduće delovanje.

Seminario fisac2 Seminario fisac3

Glavne teme tokom rasprave bile su o pravu na informacije i konsultacije, o kvalitetu dijaloga, o centralnoj ulozi evropskih komisija, o evoluciji transnacionalnih sporazuma, o ciljevima i ulozi socijalnih i obrazovnih potreba, uz odličan organizacioni doprinos direktora Projekta Maria Ongara.

Centralna tema - predviđanje promene - i široka debata o informisanja i konsultovanja sa predstavnicima evropskih saveta rada, kao i o sprovođenju i primeni onoga što već postoji u evropskom zakonodavstvu u tom pogledu u odnosu na multinacionalne kompanije, doveli su do zaključka da su sporazumi o evropskim savetima rada često restriktivni, ali i da nije dato konačno tumačenje u vezi isključive primene prava na konsultacije.

Zanimljiva rasprava o modelima evropskih saveta rada, uključujući praksu i regulatorne nedoumice i nedorečenosti, biće nastavljena na narednom seminaru, koji će početkom novembra biti održan u Srbiji, u Beogradu, kada će posebna tačka biti posvećena završetku procesa formiranja Evropskog saveta rada italijanske bankarske grupe Intesa Sanpaolo. Domaćin tog međunarodnog skupa biće Sindikat finansijskih organizacija Srbije.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute