Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Sindikat AIK banke a.d. Beograd

 

SINDIKAT AIK BANKE AD

(SINDIKALNA ORGANIZACIJA JUGOBANKE | JUBANKE | SINDIKAT ALPHA BANK SRBIJA | JUBANKE)

 

Ovaj sindikat postoji još od 1958. godine, kada je osnovan kao Sindikalna organizacija Jugobanke Beograd. Kada je Jugobanka prerasla u Udruženu Jugobanku, sa svojim članicama u celoj Jugoslaviji, Sindikat je promenio naziv u Sindikat Osnovne banke Jugobanke Beograd. Dalje promene su usledile 1992. godine, kada je došlo do odvajanja Osnovne banke Jugobanke Beograd od Udružene Jugobanke i promene imena Banke u Jubanku, tada je i Sindikat promenio ime u Sindikat Jubanke a.d. Beograd.

2005. godine, februara meseca, Jubanka je bila prva banka u Srbiji koja je prodata nekoj grčkoj banci, u konkretnom slučaju - Alpha Bank. Tada dolazi do nove promene imena Sindikata, i to u Sindikat Alpha Bank Srbija.

Sredinom avgusta 2017. godine, nakon što je AIK banka kupila Alpha Bank Srbija, dolazi do promene vraćanja imena Sindikat Jubanke. Pripajanjem Jubanke AIK banci krajem 2017. godine, Sindikat menja ime u Sindikat AIK banke.

Od svog nastanka, ovaj Sindikat je imao kolektivni ugovor kod poslodavca, koji je bio jedan od najboljih kolektivnih ugovora u bankarskom sektoru. Kada je Alpha Bank kupila Jubanku, Sindikat je potpisao u junu 2008. godine prvi kolektivni ugovor i sa novim poslodavcem na period od tri godine.

Posle isteka ovog perioda juna 2011. godine, Sindikat je ponovo potpisao Kolektivni ugovor sa poslodavcem Alpha Bank, koji je, nažalost, jednostrano raskinut od strane Poslodavca u avgustu 2012. godine. Sindikat je septembru te godine ponovo počeo pregovore sa Poslodavcem, koji su trajali šest meseci, da bi na kraju kada, je trebalo da dođe do potpisivanja Kolektivnog ugovora, predstavnik Poslodavca je obavestio Sindikat da ne želi da potpiše novi kolektivni ugovor i da će doneti Pravilnik o radu.

Početkom 2015. godine potpisan je novi kolektivni ugovor, koji je na snazi i koji se primenjuje.

Sindikat radi na osnovu usvojenog Pravilnika o radu Sindikata. Sindikat je takođe usvojio i Pravilnik Fonda solidarnosti i Pravilnik o radu Kase solidarne pomoći.

Sindikat AIK banke ima Skupštinu Sindikata kao najviši organ, sindikalne podružnice, Nadzorni odbor, predsednika, sekretara i blagajnika Sindikata.

Sedište Sindikata AIK banke a.d. Beograd je u ulici Kralja Milana broj 11.

 

 
 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute