Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

4. Konferencija UNI finansije Evropa i svet - Belek, Turska

 

UNI Global Union je globalna sindikalna centrala za veštine i usluge, koja okuplja nacionalne i regionalne sindikate. Pokrenut je 1. januara 2000. godine, kao Union Network International (Međunarodna mreža sindikata). Sa više od 900 sindikalnih članica u 140 zemalja, UNI Global Union ima 20 miliona članova. Sedište je u Nionu, u blizini Ženeve, u Švajcarskoj. UNI je nastao spajanjem četiri organizacije: FIET (Međunarodna federacija zaposlenih, tehničara i menadžera), MEI (Internacionalni mediji i zabava), IGF (Međunarodna grafička federacija) i CI (Međunarodne komunikacije, formalno Internacionalni PTT). Union Network International je 2. marta 2009. godine, promenio ime u UNI Global Union. Novi logo i sajt su pokrenuti za tu priliku.

UNI zastupa nekoliko sektora rada, i to: komunikacije; finansije; telekomunikacije; poštu i logistiku; usluge u industriji, biznisu i informacionim tehnologijama (IBITS); informacione tehnologije i poslovi „sa belom kragnom“ (administracija, menadžeri…); grafički poslovi; čišćenje i obezbeđivanje objekata; mediji, zabava, umetnost i sport; elektrodistribucija; socijalno osiguranje i privatno zdravstvo; turizam; frizeri i saloni lepote; kockarnice; agencije za privremeno zapošljavanje. Regionalno je podeljen na: UNI Afrika (sa sedištem u Abidžanu, Obala Slonovače i Johanesburgu, Južnoafrička Republika); UNI Amerike (Montevideo, Urugvaj); UNI Azija i Pacifik (Singapur) i UNI Evropa (Brisel, Belgija).

UNI Global Union je članica Internet strane Global Unions ili Council of Global Unions, čiji su vlasnici UNI, Međunarodna konfederacija sindikata (International Trade Union Confederation – ITUC); Savetodavni komitet sindikata za Organizaciju za ekonomsku saradnju i razvoj (Trade Union Advisory Committee to the OECD) i deset globalnih sindikalnih federacija (GUFs).

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je od 2002. godine punopravni član UNI Global Union u delu Evropa finansije i svoj stečeni ugled potvrđuje učešćem u radu ove svetske sindikalne mreže.

uni finance conferencesKrajem oktobra u Beleku, u Turskoj održana je 4. Konferencija UNI finansije Evropa (21. oktobar) i 4. Konferencija UNI finansije svet (22-23. oktobar), najviši nivo okupljanja sindikalnih predstavnika svetske sindikalne centrale UNI Global Union iz finansija. Sindikat finansijskih organizacija Srbije je na ovim konferencijama predstavljao koordinator za međunarodnu saradnju Slobodan Mihajlović.

Bila su to tri sadržajno ispunjena radna dana, sa osmočasovnim programom i dnevnim redom. Konferencije UNI finansije Evropa i svet održane su u atmosferi ispunjenoj pozitivnom energijom, u duhu solidarnosti i međusobnog uvažavanja i podrške. Svaki slobodan trenutak korišćen je za međusobnu komunikaciju i razmenu informacija, ideja i iskustava iz sindikalne prakse.

ufewelcome speech

Slobodan Mihajlović je imao priliku da razgovara sa kolegama iz celog sveta. Posebno su značajni bili razgovori sa generalnim sekretarom UNI Global Union Filipom Dženingsom (sa kojim je dogovorena njegova poseta Srbiji), bivšim potpredsednikom i novim predsednikom UNI Finance Europe Majklom Budolfsenom, kao i sa bivšim predsednikom UNI Finance Edgardom Ijozijom i saradnikom za politiku UNI Finance Europe Klaudijom Saler. Sagovornici su pokazali veliko interesovanje, ali i dobro poznavanje situacije u Srbiji po pitanju socijalne politike i prava radnika, odnosno o (ne)pridržavanju standarda koji postoje u Evropskoj uniji. Posebno je ukazano na neprihvatljivo ponašanje multinacionalnih korporacija koje su u „pravom lovu“ na jeftinu radnu snagu u Srbiji, posebno u bankama, često uz veliki pritisak na sindikate, a tamo gde ne postoje jasan zahtev da se zaposleni ne organizuju i ne učlanjuju u sindikat, što predstavlja protivzakonito ponašanje kojim se uskraćuje ustavno pravo na slobodu izražavanja i organizovanja.

Sa svim sagovornicima je utvrđen jedinstven zaključak da je socijalna politika u Srbiji neprihvatljiva. Mora da se menja. Mora da se obezbedi, kao u evropskim zemljama, obaveza poslodavaca da dele profit sa zaposlenima. Mora da se obezbedi progresivno oporezivanje, odnosno da štednja bude kategorija čije će troškove snositi pre svega najbogatiji. Mora da se obezbedi da povećanje minimalne cene rada, koja je najmanja u Evropi. Mora da se poštuje radno vreme propisano Zakonom o radu, a ne da radnici u Srbiji provode najviše vremena na radnom mestu, iznad zakonskom maksimuma, uz minimalne plate i smanjenje standarda. Važeći zakon o radu je donet na štetu radnika, bez konsultacija sa sindikatima. Zato mora da se, konačno, uspostavi pravi, a ne lažni socijalni dijalog, u kome će učestvovati svi reprezentativni predstavnici poslodavaca i sindikata, a ne odabrani i ne oni koji nemaju reprezentativnost. Takođe, mora biti vraćeno pravo penzionerima na puni iznos penzije koju su svojim radom zaradili, a koja im je uskraćena.


Na Konferenciji UNI finansije Evropa razmatrane su značajne teme, koje se pre svega odnose na izazove nove faze kapitalizma i koje to promene digitalni kapitalizam donosi u finansijskom sektoru i koji je efekat na zapošljavanje – da li utiče samo na otpuštanja zaposlenih ili nudi i neke pozitivne elemente. Posebno je razmatrano o uslovima rada, mogućnosti kolektivnog pregovaranja i strategiji sindikata u novom okruženju. Poseban deo je bio posvećen stanju sindikalne strukture u zemljama centralne i istočne Evrope i potrebi podizanja jednakih standarda i solidarnosti za taj deo Evrope u kome je izražen „lov“ na jeftinu radnu snagu. U okviru debate, analiziran je učinak radnih grupa za evropske savete rada i socijalni dijalog u bankama, centralnim bankama i osiguranju, kao i za pravnu regulativu u sektoru finansija. U okviru poslednje tačke dnevnog reda, obavljeni su izbori za predsednika, kao i za predsednike i članove radnih grupa UNI finansije Evropa.

conferenceNaredna dva dana bila su posvećena Konferenciji UNI finansije svet. Sedam godina nakon početka velike finansijske krize, svet se suočava sa jednom od najznačajnijih promena ikada u svetu finansija. Sektor finansija je bio primoran da usvoji potpuno novi regulativni okvir, koji nije neophodno bio usaglašen sa potreba zajednice za izgradnjom boljeg, održivog i elastičnijeg sistema. Vlade Sjedinjenih Američkih Država i drugih najznačajnijih zemalja su primenile različite modele regulative, što dodatno predstavlja nove izazove za svet rada i sindikate.

Sindikati iz sektora finansija u svetu imaju ključnu ulogu u praćenju, izučavanju i primeni rešenja za nove izazove, a pre svega za oslobađanje od straha. Sindikalni pokret je značajna snaga koja se suočava sa pretnjama koje imaju efekte na radnike, društvo i demokratiju. Značajan dokaz te činjenice je priznanje koje je „Tuniški nacionalni kvartet za dijalog“ dobio uručivanjem Nobelove nagrade za mir za 2015. godinu, jer je deo tog kvarteta i Unija sindikata Tunisa (UGTT, Union Générale Tunisienne du Travail), osnovana još 1946. godine. Predstavnik tog sindikata Nomen Garbi je imao izuzetno izlaganje prvog dana Konferencije UNI finansije svet, a priređena je i kratka spontana proslava i čestitanje zbog prijema Nobelove nagrade.

unifwRaspon nejednakosti nije u istoriji nikada bio veći nego sad. Posebna pažnja je posvećena mestu i ulozi sindikata u borbi protiv nejednakosti, nehumanih uslova rada, malih zarada, uskraćivanja osnovnih ljudskih prava i daljem jačanju međunarodne mreže sindikata i solidarnosti. Ukazano je na značaj zaključivanja globalnih okvirnih ugovora sa poslodavcima multinacionalnim korporacijama kojima se utvrđuje minimum jednakih prava za sve zaposlene u svim zemljama u kojima te korporacije posluju. Do sada je sklopljen 51 ugovor, a dva poslednja u nizu potpisana su za zaposlene u Société Générale banci čije je sedište u Francuskoj i ABN AMRO banci iz Holandije. U okviru poslednje tačke dnevnog reda, obavljeni su izbori za predsednika, kao i za predsednike i članove radnih grupa UNI finansije svet. Za predsednika je izabrana Rita Berlofa iz Brazila.

 noomengharbi ritaberlofa

Osnovne mere za koje se zalažu UNI finansije i koje moraju biti odmah primenjene su: (1) klasifikacija banaka u skladu sa realnim bankarstvom; (2) zaokružiti i izolovati spekulativno investiciono bankarstvo; (3) ograničenje zastupljenosti investicionih bankara u odborima komercijalnih i univerzalnih banaka; (4) izgradnja efektivnog upravljanja bankama u krizi; (5) pružanje kvalitetne usluge prodaje i saveta kupcima; (6) formiranje pozitivnih podsticaja; (7) zaštita uzbunjivača radi veće transparentnost i uključivanje zaposlenih kao nosioca promene; (8) smanjenje otpuštanja zaposlenih i njihovo angažovanje u projektovanju planova restrukturiranja i oporavka.

Sindikate kao stranu koja učestvuje u procesu kreiranja politika treba uvesti na samom početku tog procesa, poštovanjem sledećih principa: (1) sva finansijska tržišta, proizvodi i akteri treba da budu regulisani na fer i temeljan način, čime se obezbeđuju isti uslovi i zdrava konkurencija; (2) sprovođenje zakona o konkurenciji treba da uzme u obzir interes zaposlenih, tako da je u ravnoteži sa ekonomskim interesom kupca; (3) sektori moraju da investiraju u svoje zaposlene radi ostvarenja dugoročne dobiti, a smanjeni profiti za preduzeća ne bi trebalo da bude izbalansiran smanjenjem troškova zaposlenih; (4) sve kompanije i proizvodi moraju biti podložni istim kriterijumima - međunarodni standardi u nadzoru i mere potražnje kapitala moraju biti redovno ažurirani radi održavanja koraka sa novim zahtevima i sa inovacijama u industriji; (5) sankcije treba usmeriti na pravna lica, a ne na pojedinačne zaposlene i one moraju biti fer i proporcionalne.

 unipassport

Predstavnik SFOS-a je aktivno učestvovao na obe konferencije, razmenjivao je iskustva na evropskom i svetskom nivou o promenama u svetu kapitala, lociranju pojava koje su pretnja i koje sindikate čine ranjivim i utvrđivanje zajedničke strategije sindikata prema budućim izazovima.

U danima konferencija, koordinator SFOS-a za međunarodnu saradnju imao je priliku da od 53 zemlje učesnice razgovara sa kolegama i prijateljima iz Belgije, Brazila, Bugarske, Danske, Francuske, Grčke, Gvineje, Holandije, Italije, Indije, Izraela, Japana, Jordana, Južnoafričke Republike, Libana, Maroka, Palestine, Poljske, Rumunije, Slovenije, Švajcarske, Tanzanije, Tunisa, Turske, Velike Britanije… Dragoceno iskustvo.

 

http://www.uniglobalunion.org/news/uni-finance-conference-strives-sustainable-word

UNI Finance Conference strives for Sustainable Word

Published: 4 November 2015

The UNI Finance Conference, which took place from 22 to 23 October in Antalya, brought together hundreds of leaders from finance trade unions worldwide and defined the creation of a responsible finance industry as its top priority.

The Conference developed all discussions based on a model designed to build a sustainable world, starting with responsible finance. In order to reach this ambitious goal, it is important to have new and effective regulatory frameworks that can change the rules of the game. Additionally, finance unions have to face up to the consequences of crisis, by increasing organizing and developing specific work at multinational level. Efforts must be made by the finance community in order to counter inequality and improve living wages.

The conference sought to underline the importance of diversity in the financial world. Corporate Social Responsibility agreements need to incorporate policies that bring benefits to workers and society, and examples of sustainable and responsible banking around the world were presented to finance leaders.

Keith Meldrich, the CEO of Amalgamated Bank, showed that is possible to have a competitive unionised bank in the United States, complete with collective bargaining rights and freedom of association.

The manager of Rokin Bank, a Japanese labour bank described the possibilities of building sustainability at the community level, with a focus on communities and civil society demands.

Finally, Isbank Chairman explained the operational challenges and benefits of a bank that is owned by workers and prioritised the development of sustainable culture.

http://www.uniglobalunion.org/news/banking-unions-call-g-20-vigilance

Banking unions call for G-20 vigilance

Published: 23 October 2015

The finance world still has a lot of lessons to learn from the global financial crash of 7 years ago.  This was the consensus of hundreds of leaders of finance unions attending the UNI Finance Global Union Conference in Antalya, who warned that the industry must break its bad habits once and for all.

Too many financial leaders want business as usual as they launch a global effort to turn back the regulations put in place to prevent the next crash. The G-20 that meets in Antalya next month should be on their guard, and reinforce the message that never again should ordinary tax payers foot the bill for reckless bankers’ behaviour.

In his address UNI General Secretary Philip Jennings said, “We are not convinced that the age of irresponsibility is over in the finance sector.”

UNI Finance President Edgardo Iozia commented, “We see indescribable greed and an obsession to win fast, short-term profits whilst the real economy suffers. There are 30 million more people unemployed as a result of the crash of 2007-08.”

“Where we need innovation is a finance industry that invests in saving our planet by keeping our economies, energy and businesses green.”

President of Basisen Metin Tiryakioglu thanked the unions for sharing their sorrow at the deaths and injuries suffered in the Ankara atrocity of October 10. He said, “Your presence here in Turkey helps us in our efforts to come to terms with this tragedy.

http://www.uniglobalunion.org/news/uni-europa-finance-conference-opens-antalya

UNI Europa Finance Conference opens in Antalya

Published: 21 October 2015

The UNI Europa Finance Conference has opened in Antalya with UNI affiliates from across the continent gathering to debate issues such as the digitalisation of the financial sector, a rapidly changing Europe and strategies for growing unions.

UNI Europa Regional Secretary Oliver Roethig said, “Europe, like the financial sector, is changing - for workers and trade unions, the region is becoming increasingly hostile. We cannot stand by and watch - we must work to change Europe together!”

Michael Budolfsen from Finansforbundet Denmark who was elected as the new President of UNI Europa Finance, paid tribute to Edgardo Ioza, saying “Edgardo has been an outstanding President, steering UNI Finance through the financial crash with ambition, resilience and new ideas.” He also thanked Turkish affiliates Basisen for their incredible work as hosts of the conference.

Geektime journalist Simona Weinglass implored trade unions to work to bring their message of social justice, decent work and equality to tech and start-up companies, arguing “I don’t believe that digitalisation and automation are inherently bad for workers. Digital can be harnessed to work for employees in new sectors and new forms of jobs.”

Affiliates debated the impact of digitalisation on employment practices on both the local and global markets. Affiliates from France reported that although bank branches all over the country are likely to close down, profits continue to soar, with digital automation cited as the reason for restructuring and downsizing.

General Secretary of Federation des Employés des Cadres Forces Ouvrieres (FEC-FO) Sebastien Busiris asked, “Is digitalization a tool for companies or for workers? Digitalization cannot be used merely to make workers redundant; we must use it to improve the lives of working people.”

Head of UNI Finance Marcio Monzane also underlined the need for more diversity in UNI Finance, saying, “We need to attract more young people to join unions, and to fulfill our promises to have 40 percent women representatives!”

Oliver Roethig invited delegates to participate in UNI Europa’s Regional Conference in Rome next March. The theme of the conference will be “Changing Europe Together”. Solidarity, cohesiveness and collaboration between trade unions is needed, he said, in order to put the agenda of the global labour movement on the table in a new, social Europe.

Affiliates also presented some of the organizing successes and challenges in Central and Eastern Europe and commemorated the victims of the Ankara bombings last week.

                        UNI Finance is the global union for all finance and insurance workers, representing 3 million employees in 237 trade unions worldwide.

Follow the Conference on Facebook here #UNIFinance2015

Follow the Conference on Twitter here

 

uni kss sfos logo

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute