Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Potvrđena reprezentativnost

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Presudom Upravnog suda, a na osnovu tužbe Saveza samostalnih sindikata  Srbije, podnete protiv rešenja Ministarstva rada i socijalne politike Vlade Republike  Srbije, broj 110-00-1269/2009-02 od 3. 5. 2012. godine u predmetu utvrđivanja  reprezentativnosti sindikata, dana 29. 7. 2012. godine doneto je  rešenje broj 6 U  8455/12, kojim se

Presuda

odbacuje tužba i potvrđuje utvrđena reprezentativnost

Konfederacije slobodnih sindikata, sa sedištem u Beogradu, ulica Radivoja Koraća broj 4, za teritoriju Republike Srbije, koje je doneto 3. 5. 2012. godine pod rednim brojem 110-00-1269/2009-02.

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute