Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Puko preživljavanje

Čemu da se nadamo? Sindikat finansijskih organizacija Srbije ukazuje da je Srbiji hitno potrebna potpuno nova nacionalna strategija za zbrinjavanje starijih osoba, zasnovana na državnoj pomoći socijalno ugroženim osobama, posebno žrtava tranzicije (koja i dalje traje i kojoj se ne nazire kraj), onih koji su čitavog svog radno sposobnog života stvarali i radili.

 

Međunarodni dan starijih osoba proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1990. godine, da bi naglasila važnost osiguranja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika treće dobi. Taj dan se obeležava 1. oktobra svake godine.

Starenje populacije danas predstavlja jedan od najvećih uspeha čovečanstva, ali je i jedan od najvećih izazova. Procena je da će broj starijih osoba širom sveta porasti za 56%, odnosno sa 901 milion osoba na više od 1,4 milijarde između 2015. i 2030. godine. Do 2030. godine, broj osoba starijih od 60 godina i više će premašiti broj mladih uzrasta od 15 do 24 godine.

Kako ćemo dalje?

Evropa se suočava sa velikim demografskim promenama koja će dovesti do smanjenja radno sposobnog stanovništva, većeg broja starijih radnika i više ljudi u penziji. Ovo ima veliki uticaj na blagostanje država i predstavlja nove izazove za sve sektore privrede. Da bi se osigurala održivost evropskog socijalnog modela prema posledicama demografske tranzicije, biće neophodna modernizacija sistema socijalne zaštite. U Evropi današnje stanovništvo stari i opada u broju. To će značiti izazov bez presedana za demografsku budućnost Evropske unije. Starenjem populacije, uočava se sve veći broj penzionisanih građana i premalo radnika koji će na adekvatan način finansirati programe državne zaštite i pomoći, jer niska stopa nataliteta očigledno smanjuje broj mladih radnika koji ulaze na tržište rada.

Proglašenjem Međunarodnog dana starijih osoba podstiču se države da starijim stanovnicima osiguraju zadovoljenje njihovih potreba i omoguće ime učestvovanje u društvu skladu sa njihovim sposobnostima. Neophodno je istražiti najdelotvornije načine promocije i osnaživanja učešća starijih osoba u različitim aspektima života, ali i podržati njihovo učešće, u skladu sa osnovnim pravima starijih osoba, njihovim potrebama i željama.

Kod nas je potrebe i želje starijih osoba, penzionera teško ispuniti, jer većina njihovih penzija nije dovoljna za preživljavanje, dok je besmisleno i pominjati normalan život zagarantovan Ustavom i Poveljom Ujedinjenih nacija koja garantuje pravo na odgovarajući životni standard.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije ukazuje da je Srbiji hitno potrebna potpuno nova nacionalna strategija za zbrinjavanje starijih osoba, zasnovana na državnoj pomoći socijalno ugroženim osobama, posebno žrtava tranzicije (koja i dalje traje i kojoj se ne nazire kraj), onih koji su čitavog svog radno sposobnog života stvarali i radili, da bi na kraju ostali bez odgovarajućih primanja neophodnih za puko preživljavanje i goli život.

 

Korisni linkovi

 

Centar za razvoj sindikalizma

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute