Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

INO-SARADNJA

   
 

Na ovom mestu u okviru Internet prezentacije Sindikata finansijskih organizacija Srbije nalaze se tekstovi i prateći foto-materijali koji po godinama hronološki prate po nama najvažnije događaje u vrlo važnom segmentu našeg sindikata, a to je ino-saradnja.

handglobe Jedna od značajnih karakteristika savremenih sindikata je i međunarodna saradnja. Značaj međunarodne saradnje je evidentan i po tome što se koristi kao jedan od faktora u vrednovanju znanja i snage sindikata. Broj i intenzitet saradnje sa drugim sindikatima u neposrednom okruženju, sa sindikatima u Evropskoj uniji, pod okriljem UNI finansije Evropa, ali i šire je odraz kompetentnosti i konkurentnosti ideja sindikata.

Iz toga proizilazi da međunarodna saradnja jeste strategijsko opredeljenje SFOS-a. Problemi u našem dvorištu ne rešavaju se više samo kod nas, već i kroz angažovanje u raznim oblicima preko naših kolega iz inostranstva, jer je svet već odavno jedno veliko globalno selo. Vlasnici kapitala koji dolaze iz raznih delova tog globalnog sela preuzeli su vlasništvo nad bankama, osiguravačima, privrednim subjektima u našoj zemlji i diktiraju naš rad i život, često suprotno standardima utvrðenim u tim delovima globalnog sela iz koga dolaze.

Postepenim, strpljivim izgrađivanjem dobrih odnosa, nametanjem naših stavova, zahtevima za učešće u pomoći u rešavanjima problema kada je potrebna, predlaganjem naših rešenja, korak po korak, ubeđeni smo da SFOS, i pored svih objektivnih organizacionih i finansijskih teškoća, može da kvalitetom stekne svoju poziciju na mapi tog globalnog sela.

Ali, da bi predstavnici SFOS-a mogli pravilno i na vreme da,  po potrebi, reaguju, Republički odbor na početku svake godine utvrđuje jasno formulisanu strategiju, nedvosmislene smernice, kalendar rada i fond za tekuću godinu i to zato da bi u SFOS-u mogli ispravno i pravovremeno da reagujemo na mnoge inicijative iz inostranstva, ali i za to da i mi sami u Sindikatu finansijskih organizacija Srbije budemo aktivni predlagači.

Republika Srbija je zvaničan kandidat za prijem u članstvo Evropske unije i tu smo negde blizu - bez obzira na sva krivudanja i postavljanje ponekad i ne baš fer uslova nama - da naša zemlja dobije datum za zvaničan otvaranje poglavlja za pregovore za priključenje Evropskoj uniji. To smo svi mi koji smo angažovani u sindikatima iščekivali, jer znamo da nakon započinjanja tog procesa pregovaranja, Srbija mora da, izmeðu ostalih uslova koje mora da ispuni, izvrši i usaglašavanje svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije, uključujući i radno-pravno zakonodavstvo i standarde, pa i pitanja u vezi sindikata.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije  mora da pronađe pravi put i meru svoje aktivne uloge i angažovanja u rešavanju odnosa u finansijskom sektoru Srbije, od davanja predloga pri donošenju novih akata, do borbe za nominalnog poslodavca u tom sektoru radi poboljšanja uslova rada i obezbeđivanja sigurnosti posla. Pogotovo sada moramo pronaći način da se nametnemo u ovom periodu očiglednog flertovanja i vlasti i opozicije sa sindikatima, jer su i jedni i drugi svesni da bez značajnijeg učešća onih koji zastupaju svet rada neće moći ni da osvoje ni da održe vlast, ali i da iz tog sveta, sveta rada mogu doći mnoge kvalitetne inicijative za kroćenjem ove svetske aždaje – finansijske krize i krize preovlađujućeg ekonomskog modela. 

ino uvod

U razgovorima i u korespondenciji koju predstavnici Sindikata fiansijskih organizacija Srbije - pre svega predsednik i koordinator za međunarodnu saradnju - imaju sa kolegama iz mnogih sindikata iz inostranstva, nailazimo na potvrdu naših ubeđenja da je najbolji način za rešavanje mogućih problema, ako i kada se pojave u bilo kojoj od članica SFOS-a, jednostavan, a to je: razmišljati globalno – rešavati lokalno.

Slobodan Mihajlović, koordinator SFOS-a za međunarodnu saradnju

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute