Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Dopis ministru finansija

vlada rs 

Vlada Republike Srbije
Ministarstvo finansija
Lazar Krstić, ministar finansija

Poštovani gospodine Krstiću,

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je reprezentativan Sindikat za oblast finansijskog sektora u Republici Srbiji i želimo da vam damo par osnovnih podataka o nama:


OSNOVANI SMO 31. 10. 1991. GODINE KAO PRVI NEZAVISNI SINDIKAT U SRBIJI.

POTPISNICI SMO PRVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA U SRBIJI.

JEDINI U SRBIJI SMO ČLANOVI UNI - GLOBAL UNION, JEDNE OD NAJVEĆIH SINDIKALNIH CENTRALA U SVETU.

OSNIVAČI SMO KONFEDERACIJE SLOBODNIH SINDIKATA - NAJMOĆNIJE SINDIKALNE CENTRALE U REPUBLICI SRBIJI.

Naše članice su: Alpha Bank Srbija AD Beograd, Banca Intesa AD Beograd, Banka Poštanska štedionica AD Beograd, JUBMES banka AD Beograd, Jugobanka Jugbanka AD Kosovska Mitrovica, KBM banka AD Kragujevac, Marfin Bank AD Beograd, NLB banka AD Beograd, OTP banka Srbija AD Novi Sad, Privredna banka Beograd AD Beograd, Univerzal banka AD Beograd, Triglav osiguranje ADO Beograd, DDOR ADO Novi Sad - Filijala Beograd, Sava osiguranje ADO Beograd, Tržište novca Beograd, Udruženje banaka Srbije i Udruženje osiguravača Srbije.

Osnivači smo sindikalne centrale - Konfederacije slobodnih sindikata - u čijem se članstvu nalaze sindikati Elektroprivrede Srbije, PTT-a, Telekoma, NIS-a, Kompanije "Dunav osiguranje", RTS-a (Javnog servisa), koja broji oko 220.000 članova i koja je reprezentativna na nivou Srbije.

Od 15.12.2001. godine punopravni smo član UNI - Union Global Union, jedne od najvećih svetskih sindikalnih centrala, koja preko svojih grana finansija, trgovine, elektroprivrede, tekstila, pošte, turizma, medija, industrije i informacione tehnologije pokriva ceo svet.

Legitimni smo predstavnik UNI - grana finansija za Srbiju, obzirom da je u Srbiji jedino SFOS punopravni član UNI - Global Union.

Zvanično smo pokrenuli postupak za striktno tumačenje zakona o službenoj upotrebi srpskog jezika u bankarstvu. Narodna banka Srbije uputila je zvanični dopis svim bankama da su dužne da primenjuju ovaj zakon ali, na žalost, ni jedna strana banka ne poštuje ovaj zakon.

U skoro svim članicama SFOS-a zaključeni su kolektivni ugovori i obezbeđena je njihova primena.

Posebno želimo da istaknemo da iako smo potpisali Prvi granski Kolektivni ugovor u Srbiji danas na našu veliku žalost nemamo poslodavca u Srbiji pa nismo u mogućnosti da zaključimo poseban kolektivni ugovor.

Molimo Vas za sastanak sa predstavnicima SFOS-a, na kome bi se razgovaralo o trenutnoj situaciji i problemima u bankarstvu Srbije, a takođe i planovima vašeg ministarstva za 2014. godinu u oblasti bankarstva.

Molimo Vas da u skladu sa Vašim slobodnim vremenom što hitnije zakažete sastanak sa predstavnicima našeg Sindikata.

Srdačan pozdrav,

Milan Alempijević
Predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute