Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2017-6-12-13 | Koordinacija kolektivnog pregovaranja | Bratislava, Slovačka

 

Sredinom juna (12-13. jun) ove godine održana je u Bratislavi, u Slovačkoj prva od pet radionica u okviru Projekta Međunarodne organizacije rada čija je tema osnaživanje socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru (Strengthening Social Dialogue in Finance Sector).

Organizator značajnog projekta je Međunarodna organizacija rada, i to u saradnji sa UNI Global Union - UNI Finance Europa, čija je članica Sindikat finansijskih organizacija Srbije. Finansijsku podršku daje Evropska komisija Evropske unije.

Ostale radionice, koje priprema i sprovodi Međunarodni centar za obuku Međunarodne organizacije rada, biće održane u Zagrebu, Hrvatska (sredinom septembra), dve radionice u Talinu, Estonija (krajem oktobra) i završna u Torinu, Italija (sredinom decembra 2017. godine).

Tema prve radionice, ove u Bratislavi, bila je koordinacija kolektivnog pregovaranja, sa posebnim osvrtom na temu digitalizacija kao poglavlje/nova oblast u kolektivnom pregovaranju.

Zajednička fotografija učesnika radionice u Bratislavi

Sindikati u sektoru finansija suočeni su sa nekoliko ključnih izazova zbog kojih je neophodno jačati socijalni dijalog, i to:

" Poslovi se sve više pomeraju iz zapadne u istočnu Evropu, gde su plate manje, a sindikati su manje snažni. Stoga UNI Evropa podržava svoje članice u novim državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatima za ulazak u EU u njihovim nastojanjima da postigne veću gustoću i snažnije organizacije koje će imati proaktivnije uloge u socijalnom dijalogu na nacionalnom i evropskom nivou.

" Digitalizacija sve više utiče na radno mesto, što potencijalno može dovesti do masovnih otpuštanja i nižeg kvaliteta usluga. Zaposleni moraju biti aktivno uključeni u konsultacije i pregovore, posebno u vezi sa programima dodatne/nove obuke.

" Veliki broj banaka napravio je drastično smanjenje broja zaposlenih u posljednjih nekoliko godina. Ovo je trend koji je postao naročito vidljiv nakon krize iz 2008. godine, a sindikati moraju igrati aktivnu ulogu u njegovom ublažavanju kroz socijalni dijalog i mehanizme kolektivnog pregovaranja.

" U finansijskom sektoru postoji snažna potreba da svi koji su uključeni u socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje moraju biti opremljeni ključnim znanjem, kao i osobinama predvodnika i pregovaračkim veštinama koje će im omogućiti da postavljaju svoja pitanja kao teme za razmatranje i pronađu odgovarajuća rešenja.

Prisustvo i ubrzan dolazak novih tehnologija sve više smanjuje potrebu za neposrednim radom ljudi u okviru mnogih poslova i imali smo priliku da se uverimo sa kojom ozbiljnošću Evropska komisija Evropske unije, vlade mnogih zemalja, asocijacije poslodavaca, udruženja banaka i osiguravača, sindikati, specijalizovane institucije i drugi pokušavaju da predvide uticaj tehnologija na svet rada i iznalaženje rešenja koje će doneti ravnotežu u odnosima između sveta kapitala i sveta rada.

Ova, prva radionica sadržala je, između ostalog, poseban osvrt na pitanje digitalizacije u kolektivnom pregovaranju, o čemu su mišljenja i iskustva razmenili predstavnici sindikata iz sveta finansija iz Austrije, Belgije, Češke, Francuske, Italije, Malte, Poljske, Rumunije, Slovačke i Srbije.

Pasoš UNI Global Union

Predsednik Mreže mladih Sindikata finansijskih organizacija Srbije Dušan Vasović je sa svojim kolegama iz Evrope ravnopravno učestvovao na ovom skupu i dao je svoj doprinos u izučavanju navedenih tema i ostvarenju zajedničkih ciljeva radnika iz sveta finansija Evrope.

 

 

uni kss sfos logo

 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute