Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2016-11-7-9 | (Evropski) saveti rada u sektoru finansija | Beograd, Srbija

U zgradi Privredne komore Srbije u Beogradu na Terazijama je od 7. do 9. novembra 2016. godine održan međunarodni seminar. Preko 60 učesnika je došlo iz Belgije, Danske, Francuske, Italije, Nemačke, Španije, Švedske, Velika Britanije, kao i iz Srbije.

sfos logo fisac logo unieuropafinance logo

Organizator tog međunarodnog skupa bio je Sindikat zaposlenih u osiguranju i finansijama Italije (Federazione Italiana Sindicato Assicurazioni Credito - FISAC), a domaćin je Sindikat finansijskih organizacija Srbije; ova dva granska sindikata su članice UNI Europa Finance.

Delegati su predstavljali evropske savete rada u bankama (Barclays/ BNP Paribas/ Intesa San Paolo/ UniCredit) i osiguranju (Allianz/ Axa), kao i sindikate učesnike u Projektu „Evropski saveti rada i evropske kompanije u sektoru finansija: kako podsticati učešće zaposlenih i predviđanje promene“ (“European Works Councils and European Companies in the Finance Industry: How to Foster the Employees and the Anticipation of Change”).

Projekat, čiji je menadžer koordinator FISAC-a za međunarodnu saradnju Mario Ongaro, podržava Evropska komisija Evropske unije. Prethodni sastanci u okviru Projekta održani su ove godine u februaru u Rimu, Italija, kao i u junu u Stokholmu, Švedska.

Prvi deo seminara bio je posvećen Projektu, a svoj prilog u kritičkom sagledavanju i unapređivanju društvene moći saveta zaposlenih dao je i profesor dr. Darko Marinković, direktor Centra za industrijske odnose u Beogradu. Vrlo zapažen nastup profesora Marinkovića odnosio se na socijalni dijalog kod nas u okviru pristupnih pregovora za ulazak Srbije u Evropsku uniju, a posebno na uticaj saveta zaposlenih, odnosno na značaj evropskog saveta rada koji postoji u većini multinacionalnih kompanija u Evropi.

seminar 1

Drugi deo ovog međunarodnog skupa bio je posvećen Banca Intesa San Paolo, koja je jedna od retkih velikih bankarskih grupa u kojoj još nije formiran Evropski savet rada. Učesnike su činili predstavnici sindikata iz zemalja u kojima Banca Intesa posluje, i to iz Italije, Albanije, Hrvatske, Mađarske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Beograd je izabran za ovakav skup zbog značaja koji Banca Intesa iz Srbije ima u ostvarenju uspeha cele grupe, kao i zbog kvalitetnog socijalnog dijaloga koji je SFOS i matični sindikat ostvario sa predstavnicima poslodavca u toj banci.

Pored razmatranja trenutne poslovne politike i rezultata poslovanja grupacije, kao i praktičnih pitanja u vezi razlika u kvalitetu zaštite prava zaposlenih u okviru te grupe, predstavnici svih reprezentativnih sindikata koji dolaze iz Italije i koji su zastupljeni Banca Intesa San Paolo Banca Intesa San Paolo su utvrdili precizne praktične korake i odredili rok za konačno formiranje Evropskog saveta rada u toj značajnoj bankarskoj grupi.

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute