Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

O članicama

 sfos logo

Ovaj deo Internet strane Sindikata finansijskih organizacija Srbije omogućava svim posetiocima da pročitaju o aktivnostima o sindikalnim organizacijama - članicama SFOS-a.

Tekstovi o sindikalnim organizacijama - članicama SFOS-a ne sadrže istorijat poslodavca – već sindikata, odnosno sadrže delove, kao što su: istorijat nastanka, postojanja  i rada sindikata; istorijat kolektivnog pregovaranja; rok važnosti kolektivnog ugovora koji je na snazi i glavne karakteristike i prednosti; struktura organa sindikata; broj članova sindikata; glavne aktivnosti; sve drugo što članice smatraju da je neophodno dati kao informaciju o sindikatu, a posebno u vezi odnosa sa granskim sindikatom.

Verujemo da će zaposleni u finansijskom sektoru Srbije znati da prepoznaju i shvate razloge potrebe postojanja sindikata i njihovog članstva u sindikatu.

 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute