Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Regulativa

Regulativa |
   
 

STAROSNA PENZIJA - U PREDLOGU NOVOG ZAKONA O INVALIDSKOM I PENZIJSKOM OSIGURANJU

Starosna granica za odlazak u penziju sa potrebnim godinama staža za oba pola, kao i potreban staž
za žene postepeno će se produžavati da bi pun oblik 
(38 godina staža za žene i 58 godina starosti za oba pola) dostigla 2023. godine

godina

muškarci

(staž)

žene (staž)

žene (godine života)

2011.

40

35 godina i 4 meseca

53 godine i 4 meseca

2012.

40

35 godina i 8 meseci

53 godine i 8 meseci

2013.

40

36 godina

54 godine

2014.

40

36 godina i 4 meseca

54 godine i 4 meseca

2015.

40

36 godina i 8 meseci

54 godine i 8 meseci

2016.

40

37 godina

55 godina

2017.

40

37 godina i 4 meseca

55 godina i 4 meseca

2018.

40

37 godina i 8 meseci

55 godina i 8 meseci

2019.

40

38 godina

56 godina

2020.

40

38 godina

56 godina i 6 meseci

2021.

40

38 godina

57 godina

2022.

40

38 godina

57 godina i 6 meseci

2023.

40

38 godina

58 godina

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute