Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2019/10/22-24 | 5. Konferencija UNI finansije Evropa i svet | Toremolinos, Španija

Preko 400 aktivista sindikata iz 72 zemlje otpočelo je 23. oktobra 2019. godine dvodnevnu Globalnu konferenciju UNI Finance u Toremolinosu u Španiji. Dan pre ove, održana je Evropska konferencija. Učesnici na konferencijama su bili i rukovodioci iz UNI Global Union, kao i Klaudija Saler iz Evropske koalicije za korporativnu pravdu. UNI Finance se zahvalio španskim podružnicama CC.OO i UGT što su omogućile održavanje konferencija u Toremolinosu.

Zajednička fotografija dela učesnika Konferencije

Na izuzetno energičnoj i dinamičnoj konferenciji UNI Finance sindikalni aktivisti i delegati su razmenjivali svoja lokalna i međunarodna iskustva o svetu rada koji se menja i izazovima sa kojima su suočeni radnici i sindikati. Digitalizacija i veštačka inteligencija prepravljaju način na koji radimo, a sektor finansija jedan je od prvih koji je osetio promene. Delegati su čuli iskustva sindikata širom sveta o isustvima i o tome kako se suočavaju sa ovim pitanjima i mogućnostima koje pruža svet rada koji se brzo menja.

Po prvi put na nekoj od konferencija UNI Global Union bili su prisutni predstavnici top menadžmenta bankarskih grupa UniCredit, Credit Agricole i BNP Paribas, svi potpisnici nedavnih revolucionarnih sporazuma sa UNI. Ukupno je UNI Finance u prošloj godini potpisao, obnovio i ponovo potpisao globalne sporazume sa šest multinacionalnih banaka. Proteklih godina potpisana su dva dodatna sporazuma. O tome je vođena sadržajna i zanimljiva panel diskusija, sa dubinskom analizom i diskusijom o korištenju globalnih sporazuma kao temelja za izgradnju snažnih sindikata i snage radnika, a predstavnici navedene tri bankarske grupe su odgovarali i na pitanja sindikalaca.

Panel diskusija„Globalni sporazumi su budućnost odgovornog poslovanja“, istakla je generalni sekretar UNI Global Union Kristi Hofman. „Ovi sporazumi pojašnjavaju neke konkretne korake koje poslodavci mogu preduzeti kako bi ostvarili prava na pregovaranje i kako da ih organizuju u praksi. I sa zadovoljstvom mogu reći da su se banke u svim tim sporazumima složile da se neće suprotstavljati procesu formiranja sindikata, da će radnicima omogućiti pravičan izbor bez uplitanja poslodavca - što je nešto što ne možemo prihvatiti zdravo za gotovo baš u svim zemljama. Cilj sporazuma nije da primenjuju samo ono što zahtevaju nacionalni zakoni, već da nadilaze nacionalne zakone ako je to potrebno za obezbeđivanje ovih ključnih prava“.

Delegati su se obavezali da će se boriti protiv negativnih uticaja digitalizacije na radnike, ali i da će iskoristiti potencijal koji digitalizacija nudi i pojačati rad na organizovanju radnika i kolektivnom pregovaranju. Sindikati su se složili da se kolektivno pregovaranje i globalni sporazumi moraju koristiti kao oruđe kako bi radnici imali pristup obnavljanju radnih veština i dodatnoj obuci, a ne da se suočavaju sa bezizlaznim ograničenjima.

Predsednik svetskog UNI Finance, Brazilka Rita Berlofa, jednoglasno je ponovo izabrana na tu funkciju. „Nastavićemo da jačamo naše članstvo od tri miliona,“ rekla je Berlofa. „Zajedno se možemo suočiti sa izazovom digitalizacije, možemo se boriti za mir i demokratiju, možemo da uvećamo snagu radnika i možemo da izgradimo snažne finansijske sindikate. Komplikovani problemi zahtevaju jednostavna rešenja. Naše rešenje je da se organizujemo, organizujemo, organizujemo! Mi ćemo i dalje uvćavati snagu sindikata i boriti se za demokratiju i ljudska prava u ovom promenjivom svetu rada“.

Sa svih strana sveta su se čule jasne činjenice o smanjivanju obima posla, gubitku posla i nehumanim prodajnim ciljevima. Međutim, poruka UNI Finance i njenih pridruženih članica bankarskim kompanijama je takođe bila jasna - prestanite stavljati profit iznad ljudi.

„Radnici nemaju sigurnu budućnost. Kao i obično, poslovni planovi - umesto da nude programe prekvalifikacije i dodatne obuke – idu ka smanjenju troškova i povećnju profita, uvek po cenu radnika“, rekla je Julia Angrisano iz FSU Australija. „Kao sindikati, moraćemo se boriti i kolektivno se dogovarati za politike koje pružaju dostojanstvo i pravdu našim članovima.“

„Nestanak poslova ima ozbiljne posledice“, rekao je generalni sekretar SASBO iz Južnoafričke Republike Džo Kokela, koji je u septembru pozvao na nacionalni štrajk kao odgovor na zabrinjavajući trend otpuštanja i gubitka radnih mesta. „Suočavamo se sa preko 10.000 otpremnina u finansijskom sektoru u Južnoj Africi - to znači da hiljade porodica gladuju. Moramo pokazati kompanijama uticaj njihovih bezobraznih akcija na ljude i osigurati zaštitu naših članova. Važno je da se radnici uvedu u budućnost kompanija, a ne da se jednostavno odbacuju i otpuštaju.“

Gare Marfi iz irskog sindikata FSU održao je snažnu prezentaciju o inovativnom radu koji njegov savez radi na pravu na isključenje poslovne komunikacije van radnog vremena i pregovaranju o digitalnoj transformaciji. Stalna povezanost pametnih telefona ljudima je produžila radni dan, a mnogi sindikati zalažu se za „pravo na prekid komunikacije“ kao rešenje za štetne posledice opcije „uvek uključeno“ na mentalno zdravlje.

Svet rada koji se menja donosi mnogo izazova za finansijski sektor u vezi sa ravnotežom između radnog i privatnog života, smanjenjem broja zaposlenih i zapošljavanjem, ali usred svake poteškoće nalazi se prilika. UNI Finance i njegove članice odlučne su da se probiju i iskoriste šansu za organizovanje jakih finansijskih sindikata za danas i sutra u promenljivom svetu rada. „Moramo biti ujedinjeni i raditi zajedno,“ rekao je Ađelo Di Kristo. „Ako želimo jake sindikate u sektoru finansija, ne možemo zaboraviti borbu i borbe iz prošlosti, i nikada nećemo odustati, tako da ćemo biti jaki u budućnosti.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije – SFOS je, po pozivu šefa UNI Finance Anđela Di Krista, predstavljao član Republičkog odbora i koordinator za međunarodnu saradnju Slobodan Mihajlović.

UNI konferencije

 

uni kss sfos logo

 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute