Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2017/3/16-17 | Informisanje i konsultacije | London, Engleska

 

Četvrti po redu seminar čija je tema: „Evropski saveti rada i evropske kompanije u sektoru finansija: kako podsticati učešće zaposlenih i predviđanje promene“ (European Works Councils and European Companies in the Finance Industry: How to Foster the Employees’ Participation and the Anticipation of Change), održan je 16-17. marta 2017. godine u Londonu, u Velikoj Britaniji. Projekat finansira Evropska komisija Evropske unije, a domaćin je bio sindikat Unite the Union.

Nosilac Projekta je Međunarodno odeljenje Sindikata zaposlenih u osiguranju u finansijama Italije (FISAC - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito), a direktor Projekta je koordinatora FISAC-a za međunarodnu saradnju Mario Ongaro. Terhničku podršku ovom skupu dao je Unite The Union, koji predstavlja zaposlene iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

U radu na seminaru učestvovali su predstavnici evropskih saveta rada u bankama: Barclays, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Santander i UniCredit; osiguranju: Allianz i Axa, kao i sindikata učesnika u Projektu: FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), FIBA (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi), FIRST CISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario) - svi iz Italije, FEC-FO (Fédérale du Commerce La Fédération des Employés et Cadres FO) iz Francuske, NFU (National Farmers’ Union) iz Velike Britanije; kao i SFOS (Sindikat finansijskih organizacija Srbije).

Razmatrane su teme koje se odnose na dalju analizu promena koje donosi nova regulativa Evropske unije, a koja se odnosi na mesto, ulogu i rad evropskih saveta rada, u delu u vezi konsultacija, koje mnoge internacionalne i multinacionalne grupe izbegavaju, dok se pravo na informisanje svodi na prezentaciju previše informacija, koje je nemoguće sistematizovati i pravilno obraditi bez konsultacija. Zaključeno je da članovi evropskih saveta rada koji dolaze iz zemalja iz istočne Evrope, koje su članice Evropske unije, najčešće nemaju (sa)znanja o mnogim pravima i mogućnostima koja su im na raspolaganju u okviru evropskih saveta rada. Ovaj projekat je podrška i onim zemljama koje još nisu članice EU, ali vode postupak pregovora za ulazak u EU, kao što je Srbija, da budu uključene u proces razmatranja mogućnosti i prava zastupanja sveta rada u okviru Evropske unije.

 

Plakat na ulazu u sedište Unite The UNION u Londonu. 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute