Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2017/3/16-17 | Informisanje i konsultacije | London, Engleska

 

Četvrti po redu seminar čija je tema: „Evropski saveti rada i evropske kompanije u sektoru finansija: kako podsticati učešće zaposlenih i predviđanje promene“ (European Works Councils and European Companies in the Finance Industry: How to Foster the Employees’ Participation and the Anticipation of Change), održan je 16-17. marta 2017. godine u Londonu, u Velikoj Britaniji. Projekat finansira Evropska komisija Evropske unije, a domaćin je bio sindikat Unite the Union.

Nosilac Projekta je Međunarodno odeljenje Sindikata zaposlenih u osiguranju u finansijama Italije (FISAC - Federazione Italiana Sindacato Assicurazioni Credito), a direktor Projekta je koordinatora FISAC-a za međunarodnu saradnju Mario Ongaro. Terhničku podršku ovom skupu dao je Unite The Union, koji predstavlja zaposlene iz Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

U radu na seminaru učestvovali su predstavnici evropskih saveta rada u bankama: Barclays, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, Santander i UniCredit; osiguranju: Allianz i Axa, kao i sindikata učesnika u Projektu: FABI (Federazione Autonoma Bancari Italiani), FIBA (Federazione Italiana Bancari e Assicurativi), FIRST CISL (Federazione Italiana Reti dei Servizi del Terziario) - svi iz Italije, FEC-FO (Fédérale du Commerce La Fédération des Employés et Cadres FO) iz Francuske, NFU (National Farmers’ Union) iz Velike Britanije; kao i SFOS (Sindikat finansijskih organizacija Srbije).

Razmatrane su teme koje se odnose na dalju analizu promena koje donosi nova regulativa Evropske unije, a koja se odnosi na mesto, ulogu i rad evropskih saveta rada, u delu u vezi konsultacija, koje mnoge internacionalne i multinacionalne grupe izbegavaju, dok se pravo na informisanje svodi na prezentaciju previše informacija, koje je nemoguće sistematizovati i pravilno obraditi bez konsultacija. Zaključeno je da članovi evropskih saveta rada koji dolaze iz zemalja iz istočne Evrope, koje su članice Evropske unije, najčešće nemaju (sa)znanja o mnogim pravima i mogućnostima koja su im na raspolaganju u okviru evropskih saveta rada. Ovaj projekat je podrška i onim zemljama koje još nisu članice EU, ali vode postupak pregovora za ulazak u EU, kao što je Srbija, da budu uključene u proces razmatranja mogućnosti i prava zastupanja sveta rada u okviru Evropske unije.

 

Plakat na ulazu u sedište Unite The UNION u Londonu. 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute