Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2019/10/1-2 | Konferencija UNI-COZZ | Varšava, Poljska

Stanje kolektivnog pregovaranja u zemljama V4 grupe (= Višegradska grupa, osnovana 1991. godine u mađarskom gradu Višegradu, koju čine Češka, Slovačka, Mađarska i Poljska), kao i učešće radnika, prava na informisanje i konsultacije bili su u središtu konferencije koja je održana 1. i 2. oktobra 2019. godine u Varšavi, u Poljskoj, privukavši 120 učesnika iz preko 20 sindikalnih organizacija iz cele Evrope.

Grupna fotografija

Konferencija je bila deo zajedničkog projekta UNI Europa i COZZ pod nazivom: „Jačanje predstavljanja radnika iz centralne Evrope u multinacionalnim kompanijama“, koji sufinansira Evropska komisija i koji je deo je inicijativa organizacionog fonda UNI Score, koji u potpunosti finansiraju podružnice Uni Global Union u cilju konkretne podrške rađanju i rastu sindikata u zemljama u kojima je sindikalno organizovanje slabije.

COZZ je nezavisna nevladina organizacija koja uključuje organizatore i predavače sa iskustvom u sindikalnoj kampanji. COZZ je stvoren da podrži revitalizaciju, razvoj i rast sindikata u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj i Mađarskoj. To se oblikovalo u rad sa partnerskim organizacijama i pružanje podrške kroz programe obuke, strategiju i organizaciju razvoja kapaciteta i udružene napore u organizovanju.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici sindikata iz sektora trgovine, finansija i grafike iz Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske, kao i iz Belgije, Bugarske, Estonije, Finske, Hrvatske, Italije, Izraela, Kipra, Letonije, Nemačke, Srbije, Španije, Švedske, Švajcarske, Turske i Velike Britanije.

Konferencija UNI-COZZTokom dva dana rada, bilo je dosta kvalitetnih diskusija, ocena, kritika i predloga. Šef UNI Graphical Nikola Konstantinou je u diskusiji podvukao da je potrebno više demokratije radničke klase u centralnoj i istočnoj Evropi, kao i širom Evrope. Nikoleta Kis (KASZ Commerce Mađarska) je dodala da što je važno je da su i aktivnost članova i organizacioni pristup rešenje mnogih problema današnjih sindikata. Jana Šašova (OS JPP finansije Slovačka) je upozorila da je socijalni damping u Evropi veliko pitanje kojim sidnikati moraju da se pozabave transnacionalnom saradnjom i jedinstvom.

U ime domaćina završne konferencije, NSZZ Solidarnosc, Alfred Bujara iz Sindikata trgovine i finansija Poljske je poručio da su sidnikati danas mnogo jači i da je to takođe zahvaljujući zajedničkoj aktivnosti u međunarodnim organizacijama. I ova konferencija je dokaz te snage. Razmena iskustva i činjenica da možemo da preduzmemo zajedničke akcije u Evropi, veoma je važna.

Konferencija je pružila neprocenjivo iskustvo koje se može primeniti u organizaciji i strategijama zastupanja zaposlenih za zaključivanje kolektivnih ugovora, sa zahtevom za poboljšavanje i obezbeđivanje prava zaposlenih, sigurnih zarada i beneficija. Jedinstveni zaključak učesnika ove kvaliteno organizovane konferencije je da se zahvaljujući aktivnostima sindikata uslovi za rad i život poboljšavaju i da sindikati imaju budućnost.

SFOSKoordinator Sindikata finansijskih organizacija Srbije za međunarodnu saradnju Slobodan Mihajlović je bio učesnik iz Srbije, i to na osnovu specijalne pozivnice šefa sektora finansija UNI Global Union Anđela di Krista. Ovaj skup je bio dobra prilika za nove biletaralne razgovore sa kolegama i prijateljima iz sindikata sa kojima SFOS ima višegodišnju saradnju, ali i za nove kontakte.

 

 

 

uni kss sfos logo

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute