Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Ponosni na prošlost - okrenuti budućnosti

  

31. oktobra 2022. godine proslavili smo 31. rođendan!

Ponosan na prošlost / okrenut budućnosti

SINDIKAT FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE

poziva zaposlene u bankama, osiguranju i finansijskim organizacijama:


sfos poziv

Postanite naši članovi!

 

Tri decenije postojanja i rada našeg sindikata i sve šta smo u tom periodu doživeli i preživeli, garancija je svim članovima da će Sindikat finansijskih organizacija Srbije uvek davati svoj maksimum u pružanju zaštite svojim članicama i članovima. 

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je organizacija čiji je osnovni cilj da brani interese članstva i svih zaposlenih. Namera nam je da radnicima u Srbiji vratimo poverenje u sindikalni pokret. Želimo da nam se priključe svi koji imaju potrebu da se istinski bore za ostvarivanje svojih prava.

Naše članice su sindikalne organizacije/sindikati:

 • u bankama:
AIK banka AD Beograd/ ALTA banka AD Beograd/ Banca Intesa AD Beograd/ Banka Poštanska štedionica AD Beograd/ Eurobank Direktna AD Beograd/ Expobank AD Beograd/ NLB Komercijalna banka AD Beograd/ OTP banka Srbija AD Novi Sad;
 • kod osiguravača:
DDOR ADO - Filijala Beograd/ Sava neživotno osiguranje ADO Beograd/ Triglav osiguranje ADO Beograd;
 • u finansijskim organizacijama:

Udruženje banaka Srbije.

  - OSNOVANI SMO 31. OKTOBRA 1991. GODINE KAO PRVI NEZAVISNI SINDIKAT U SRBIJI

  - POTPISNICI SMO PRVOG POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA U SRBIJI

  - JEDINI U SRBIJI SMO ČLANOVI UNI GLOBAL UNION, NAJVEĆEG SINDIKATA NA SVETU

  - OSNIVAČI SMO KONFEDERACIJE SLOBODNIH SINDIKATA - SNAŽNE SINDIKALNE CENTRALE


Osnivači smo sindikalne centrale Konfederacije slobodnih sindikata koja broji oko 200.000 članova i koja je reprezentativna na nivou Republike Srbije.

Od 15. decembra 2001. godine punopravni smo član jedne od najvećih svetskih sindikalnih asocijacija - UNI Global Union, koja broji preko 30 miliona članova i koji preko svojih grana finansija, trgovine, elektroprivrede, tekstila, pošte, turizma, medija, industrije, informacionih tehnologija i dr. pokriva ceo svet.

Legitimni smo predstavnik UNI Evropa finansije za Srbiju, obzirom da je u Srbiji jedino SFOS punopravni član UNI Global Union.

Posebno ističemo da SFOS, kao punopravni član UNI- Global Union, obezbeđuje da banke kupljene od strane multinacionalnih banaka primenjuju globalne kolektivne ugovore, koristeći međunarodne pregovaračke timove za banke koje su kupljene od multinacionalnih banaka.

SFOS je jedina republička organizacija koja, kao članica UNI - Global Union, može da obezbedi poštovanje međunarodnih standarda u velikim bankarskim korporacijama.

Pristupanjem Sindikatu, postajete deo naše organizacije, koja daje maksimum u zastupanju prava i interesa zaposlenih iz rada i radnog odnosa prema poslodavcu. Članstvo u sindikatu obezbeđuje svojim članovima poštovanje međunarodnih standarda i prava zaposlenih. Svaki član ima pravo da jednako koristi sve prednosti članstva u Sindikatu.

... svojim članovima SFOS obezbeđuje ...

ZAŠTITU I OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA UTVRĐENIH ZAKONOM, KOLEKTIVNIM UGOVOROM I OPŠTIM AKTIMA;

STRUČNU POMOĆ PRI IZRADI KOLEKTIVNIH UGOVORA;

PRIMENU ZAKLJUČENIH KOLEKTIVNIH UGOVORA;

BESPLATNU PRAVNU POMOĆ U ZAŠTITI PRAVA PO OSNOVU RADA;

ZASTUPANJE PRED SUDOVIMA;

EDUKACIJU ČLANOVA SINDIKATA.


Za osnivanje sindikata nije potrebno odobrenje i saglasnost poslodavca, već je sindikalno organizovanje proizvod slobode zaposlenih da se organizuju radi unapređenja uslova rada i ostvarivanja drugih zajedničkih interesa.

Nakon osnivanja sindikata u vašoj banci/osiguravajućem društvu/udruženju i upisa u Registar sindikalnih organizacija kod Ministarstva za rad i socijalnu politiku sindikata, stičete svojstvo pravnog lica i nakon čega pristupate zaključenju kolektivnog ugovora kod poslodavca, kojim se uređuju prava, obaveze i odgovornost zaposlenih, a posebno: 

 • radni odnos;
 • radno vreme;
 • odmori i odsustva;
 • obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje;
 • zaštita zaposlenih;
 • zarada, naknada zarade i druga primanja;
 • prestanak radnog odnosa;
 • mesto i uloga sindikata.

Na ovaj način, preko predstavnika sindikata, ostvarićete najbolji kontakt i saradnju sa poslodavcem u cilju obezbeđenja radno pravnog statusa svih zaposlenih.

U većini članica SFOS-a zaključeni su kolektivni ugovori i obezbeđena je njihova primena.

Članstvo u SFOS-u obezbediće vam poštovanje međunarodnih standarda i prava zaposlenih.


Rad SFOS-a baziran je na poštovanju načela:  Solidarnost  =  KLJUČ USPEHA.

 

Cilj Sindikata finansijskih organizacija Srbije je uvek jasan: najbolja moguća zaštita radnika u bankama, u osiguranju i u drugim finansijskim organizacijama, očuvanje njihovih prava, blagostanja i kupovne moći.

Mi to stalno radimo, naglašavajući specifičnosti svakog pojedinačnog člana i upoznavajući se sa posebnim potrebama svake kategorije u Sektoru finansija, od rukovodilaca do običnih zaposlenih, od žena do mladih, od onih na početku radnog veka do onih pred penzijom, od stalnih zaposlenih do onih koji rade pod raznim formama nesigurnih poslova. Međutim, bez pravljenja bilo kakvih razlika među njima.

Svesni smo da se stvarno i trajno poboljšanje uslova života i rada može postići samo vraćanjem pojedinca u centar svega, stavljanjem solidarnost između raznih kategorija industrije, čime se konsoliduje međugeneracijski pakt koji ne ostavlja nikoga na marginama. Autonomija, sloboda, iskrenost, strast, neometan angažman, politička predviđanja, savremeni i pragmatični pristup problemima, sposobnost da unapred pročitamo promene kako bi svima njima pomogli da predstavljajuu, da upravljaju tekućim promenama u bankama, osiguranju, finansijama.

To je sve ono čime, iz dana u dan, služimo našim članovima, uvek učestvujući u sindikalnim pregovorima unutar našeg sektora – i to na nacionalnom, lokalnom i na nivou poslodavca - i uvek stojeći na čelu raznih grupa i zajedno uz svakog člana. Za nas je, zapravo, svaka osoba posebna i kada se čak samo jedan od naših članova nalazi u nevolji, kako se nažalost ponekad dešava, mi se mobilizujemo sa puno energije i zaista smo svi za jednoga.


 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute