Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Sastanak sindikata banaka - Keramoti, Grčka

 

Delegacija Sindikata finansijskih organizacija Srbije boravila je u Grčkoj, gde je u blizini Kavale, u Keramitiju od 11. do 14. maja 2011. godine održan sastanak sindikata banaka jugoistočne Evrope i Mediterana. Delegaciji SFOS-a bila je u sastavu: Milan Alempijević, predsednik, Slobodan Mihajlović, član Republičkog odbora i koordinator za međunarodnu saradnju i Zlatko Medica,  član Republičkog odbora.etyk logoOrganizator i domaćin je bio Sindikat banaka Kipra - ETYK, a na sastanku su učestvovali i predstavnici sindikata banaka iz Albanije, Belorusije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Grčke, Jordana i Kipra. Troškove boravka delegacije Sindikata finansijskih organizacija Srbije snosio je domaćin - Sindikat banaka Kipra, koji je prisutne smestio u objekte koje poseduje u Keramotiju, u kojima je u jednoj od dvorana za sastanke i seminare održan zvanični deo.

01 tetyk 01 1 sastanak
02 sastanak 03 sastanak
04 loizos 05 sastanak

Na sastanku je predsednik Sindikata banaka Kipra Loizos Hadžikostis upoznao prisutne sa odredbama Granskog kolektivnog ugovora koji se od 1. januara 2010. godine primenjuje u svim kiparskim bankama.

Tokom sastanka došlo je do razmene informacija o trenutnom stanju socijalnog dijaloga u zemljama čiji su predstavnici bili prisutni na sastanku i statusu kolektivnih ugovora u bankama i iskustava u kolektivnom pregovaranju i pravnoj zaštiti zaposlenih u bankama u zemljama iz kojih su došli učesnici sastanka u Keramotiju.

06 liban 07 bih
08 bugarska 09 albanija

Predstavnici SFOS su dobili direktne pozive za saradnju od predstavnika Albanije i Belorusije, a na sastanku je bilo reči i ekonomskoj situaciji, radu sindikata, osnovnim problemima u funkcionisanju sindikata i zakonskoj regulativi.

U nezvaničnom delu posete Keramotiju, u kome Sindikat banaka Kipra - ETYK ima svoj objekat, ljubazni domaćini su pristune delegacije odveli u obilazak celog ostrva Tasos, u obilazak Keramotija i obližnje Kavale, kao i drugih zanimljivih turističkih lokacija i kulturnih i verskih znamenitosti u blizini Keramotija.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute