Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2017/10/25 | Podmlađivanje socijalnog dijaloga | Talin, Estonija

Treća i četvrta radionica po redu u okviru Projekta „Jačanje socijalnog dijaloga u finansijskom sektoru - Promovisanje izgradnje kapaciteta i unapređenje socijalnog dijaloga za članice UNI Evropa finansije“ (“Strengthening Social Dialogue in the Finance Sector – Promoting Capacity-building and Improving Social Dialogue for the UNI Europa Finance Affiliates”) održane su krajem oktobra 2017. godine u Talinu, glavnom gradu Estonije. Organizator tog značajnog događaja je Međunarodna organizacija rada u saradnji sa UNI Finance Europa, čija je članica SFOS. Finansijsku podršku pruža Evropska komisija Evropske unije.

Teme radionica bile su „Osnaživanje žena u pregovorima“ (“Empowering Women in Negotiations”), održana 24. oktobra, kao i „Podmlađivanje socijalnog dijaloga: stavljanje mladih sindikalista u prvi plan“ (“Rejuvenating Social Dialogue: Putting Young Trade Unionists at the Forefront”), održana sledećeg dana. Predsednik Mreže mladih SFOS-a Dušan Vasović predstavljao je Sindikat finansijskih organizacija Srbije na radionici posvećenoj mladim sindikalistima.

SertifikatPrvi deo predavanja na radionici posvećenoj mladima zasnivao se na vežbama o načinima kako animirati mlade ljude da postanu članovi sindikata. Alati za to su: mapiranje, kolektivno razmišljanje, nadgledanje projekata koje sindikati organizuju i drugo. Koleginica iz Poljske je kvalitetno vodila prvi deo seminara i na primerima je plastično objasnila šta znači jak sindikat i kako se organizovati, kako treba početi od sitnih zahteva poslodavcu, a posebno da je neophodno ići od čoveka do čoveka i sa ljudima razgovarati o njihovim problemima.

U toku dela prvog predavanja urađena je i vežba u kojoj su učesnici radionice, podeljeni u grupe, praktično navodili, po njihovom mišljenju, najveće probleme u radu, a od šest navedenih odabrali su tri najvažnija pitanja koja mogu biti obrađena i završena u praksi za šest do osam nedelja. Dalji tok predavanja sadržao je iznošenje iskustava mladih sindikalista iz Rumunije i Poljske koji su otvoreno govorili o problemima sa kojima se susreću mladi u radu u finansijskom sektoru tih zemalja.

Završno izlaganje imala je Klaudija Seler iz UNI finansije Evropa. Svi učesnici su dobili sadržajan materijal koji se odnosi na temu aktivnog uključivanja mladih u socijalni dijalog, uključujući i digitalno uputstvo (CD-R) za edukaciju mladih u cilju ostvarenja dostojanstvenog rada za mlade.

Grupna fotografijaZavršna konferencija u okviru zajedničkog projekta Međunarodne organizacije rada i UNI finansije Evropa biće održana sredinom decembra ove godine u Torinu, u Italiji. Konferencija će biti zasnovana na principima podele znanja, razmene iskustava i najbolje prakse predstavnika sindikata u sektoru finansija iz zemalja članica i zemalja kandidata za prijem u Evropsku uniju. SFOS će na tom skupu imati dva predstavnika.

 

 

 

uni kss sfos logo

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute