Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Apel za hitne mere vlada i poslodavaca

 

Predstavljajući više od 200 miliona radnika širom sveta, UNI Global Union, Međunarodna konfederacija sindikata i njeni partneri iz sindikata širom sveta pozvali su juče na hitne mere vlada i poslodavaca na krizu izazvanu proglašenjenjem stanja pandemije korona virusa.

Covid 19U apelu koji je izišao u javnost, koji Sindikat finansijskih organizacija Srbije podržava, naše kolege iz svetskih granskih sindikalnih federacija traže sledeće:

 

...od vlada da:

(1) održe nivo plata i prošire pravo na bolovanje i socijalnu zaštitu na sve zaposlene, uključujući one zaposlene na neodređeno vreme, zaposlene na privremenim i neformalnim poslovima i radnike na platformama, bez obzira na to kakav je njihov ugovor o radu;

(2) odobre podsticajne investicione programe sa ciljem da podrže privredu i zapošljavanje, zaštite plate, mala i srednja preduzeća i blagostanje zaposlenih;

(3) u saradnji sa multilateralnim finansijskim institucijama rade na povećanju pomoći zemljama koje su osetljivije na pretnje uzrokovane epidemijom korona virusa, utičući da te institucije pomoć pružaju u skladu sa potrebama na terenu i korektno;

 

...od poslodavaca da:

(1) priznaju sindikate kao sagovornike i sa njima pregovaraju o suprotstavljanju pretnjama koje se nadnose nad zdravlje, radna prava i blagostanje zaposlenih, kao i da u vezi sa tim primene odgovarajuće mere;

(2) se pridržavaju ugovora sa dobavljačima i ispunjavaju svoje dužnosti prema svim radnicima u lancima snabdevanja;

(3) uključe radničke predstavnike u proces otkrivanja, sprečavanja i ublažavanja posledica epidemije, kao i u aktivnosti vezane za procenu mera preduzetih od strane samih poslodavaca i vlada;

(4) obezbede donošenje planova zdravstvene zaštite i pobrinu se da oni funkcionišu bez izuzetaka;

(5) na načine koji će biti dogovoreni kroz proces kolektivnog pregovaranja zaštite plate svih radnika u njihovom punom iznosu;

(6) garantuju pravo na plaćeno bolovanje ili godišnji odmor, i to od prvog dana, svim radnicima koji su zaraženi ili u opasnosti da to budu;

(7) osnuju fondove iz kojih će se isplaćivati naknade svim zaposlenim uključujući i onima na netipičnim poslovima – koji trpe od posledica epidemije i mera donetih radi njenog suzbijanja;

(8) sve radnike zadrže u radnom odnosu.

 

Izvor: UNI Global Union | 13. 3. 2020.

 

 

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute