Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Konferencija sindikata u finansijskom sektoru Mediterana

 

mediteran 00
Na 4. sastanku Konferencije sindikata u finansijskom sektoru Mediterana, koji je 25. 9. 2009. godine održan u Protarasu, na Kipru, učestvovali su predstavnici sindikata banaka iz sledećih zemalja: Alžira, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Egipta, Grčke, Jordana, Kipra, Libana, Libije, Malte, Maroka, Palestine, Sirije, Tunisa, i Srbije. Konferencijom su predsedavali gospodin Loizos Hadžikostis, predsednik Sindikata banaka Kipra (E.T.Y.K.) i gospodin Salah Salem Glija, predsednik Arapske federacije Sindikata.

Delegacija Sindikata finansijskih organizacija Srbije, koja je po prvi put učestvovala na Konferenciji, imala je zapaženo izlaganje o stanju u finansijskom sektoru u Republici Srbiji, a dati su odgovori i na brojna pitanja koja su postavili pre svega predstavnici iz arapskih zemalja.

Nakon utvrđenih pojedinačnih, ali i zajedničkih problema, čijim se rešavanjem bave sindikati, kao i posledicama uticaja svetske finansijske krize, dogovoreni su zajednički mehanizmi delovanja.

Na kraju sastanka, dogovoreno je da domaćin 5. konferencije, koja će biti održana sledeće godine, bude Nacionalni sindikata banaka, osiguranja i finansija Egipta.

I na ovoj konferenciji je potvrđeno višegodišnje iskreno i duboko prijateljstvo koje SFOS ima sa Sindikatom banaka Kipra - E.T.Y.K. i Sindikatom banaka Grčke - OTOE.Bila je to, takođe, idealna prilika za sticanje novih prijateljstava. U bilateralnim kontaktima tokom, u pauzama i nakon završetka sastanka, obavljeni su kvalitetni razgovori, koji su rezultirali usmenim pozivom da delegacija Sindikata finansijskih organizacija Srbije poseti Siriju i time otvori i započne zvaničnu saradnju sa  Sindikatom banaka Sirije. Poziv je uputio predsednik Sindikata gospodin Nabil Fuzat Al Akel. 

Vođeni su kvalitetni i konkretni razgovori i sa delegacijama Federacije sindikata zaposlenih u bankama Libana, koju je predvodio predsednik Sindikata Žorž Antoan Hadž, kao i sa delegacijom Sindikata banaka Libije, koju je predvodio predsednik Sindikata gospodin Balul Tavari.

Najduži i najprisniji razgovori vođeni su sa najbrojnijom delegacijom na Kogresu, sa delegacijom Nacionalnog sindikata banaka, osiguranja i finansija Egipta, koju je predvodio jedan od najiskusnijih i najpoznatijih sindikalnih lidera Afrike - legendarni Faruk Šehata El-Avadi. U razgovorima je iskazana obostrana želja i interes da dođe do međusobnih poseta delegacija sindikata SFOS-a i NTUBIFA u što je pre moguće. Dogovoreno je da se kroz korespondenciju utvrdi dstum prve posete, i to delegacije SFOS-a Egiptu.

Pored toga, sa delegacijom Sindikata banaka Crne Gore je posle dužeg vremena obnovljen dijalog, a sa predstavnikom Sindikata banaka Bosne i Hercegovine dogovoreno je da se započne proces bliže komunikacije i saradnje.

Sledećeg dana,   26. septembra, sve delegacije - učesnici Konferencije prebačene su u glavni grad Kipra Lefkoziju (Nikoziju), gde je u sedištu Sindikata banaka Kipra - ETYK održan sastanak na kome je data prezentacija sindikata domaćina i materijal koji prati proslavu pola veka postojanja i uspešnog rada tog sindikata. Učesnici su nakon toga obišli planinu Trodos i u večernjim satima su se vratili u Protaras, gde je zajedničkom svečanom večerom svih učesnika i pratećim kulturnim sadržajem privedena kraju vrlo uspešno organizovana Konferencija sindikata banaka Mediterana.

Delegacija Sindikata banaka Srbije vratila se sa 4. sastanku Konferencije sindikata u finansijskom sektoru Mediterana zadovoljna ostvarenim razgovorima i puna utisaka. Razmena informacija poslužiće da se bolje u sindikalnoj praksi i u socijalnom dijalogu kod nas primene iskustva drugih, nama bliskih sindikata iz regiona Mediterana.

 

uni kss sfos logo

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute