Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Konferencija sindikata finansija - Solun, Grčka

 

Za Sindikat finansijskih organizacija Srbije 2011. godina ima poseban značaj, jer se navršava dvadeset godina od kada je osnovan kao prvi granski sindikat na ovim prostorima. Neprevaziđene su i odredbe prvog posebnog kolektivnog ugovora, donetog sada daleke 1991. godine. U mnogo čemu prvi, SFOS je posebnu pažnju poklanjao međunarodnoj saradnji, pa su protokoli o saradnji sa grčkim (OTOE) i kiparskim (ETYK) srodnim sindikatima potpisani još 1994. i 1995. godine.

Aktivno učešće predstavnika SFOS-a na kongresima sindikata banaka Balkana, dobra organizacija i mudri potezi u nemirnim vremenima, doveli su do vrlo značajnog priznanja - SFOS je 2001. godine, opet jedini sa naših prostora, primljen u članstvo UNI (tada: UNI - Union Network International - danas: UNI Global Union), jedne od najvećih sindikalnih centrala na svetu. Od 2003. godine SFOS je punopravni član i svoj stečeni ugled potvrđuje učešćem u radu organa UNI Evropa - Finansije.

U godini jubileja za SFOS, 24. i 25. februara u Solunu je održana Konferencija sindikata finansijskog sektora za južnu i jugoistočnu Evropu, u organizaciji Sindikata banaka Grčke - OTOE, a pod pokroviteljstvom UNI Evropa - Finansije.

Konferencija je organizovana kroz pet panela sa definisanim temama, izlagačima i veoma konstruktivnim diskusijama.p2240277U radu na Konferenciji učešće je uzelo preko sto učesnika, a Sindikat finansijskih organizacija Srbije su predstavljalii Milan Alempijević, predsednik, Zoran Radifković, zamenik predsednika i Jovan Đorđević, član Izvršnog odbora Alfa Bank Srbija, umesto koordinatora za međunarodnu saradnju, koji je bio sprečen da učestvuje u radu na ovoj konferenciji. Predstavnici SFOS-a su pripremili detaljan izveštaj o stanju u finansijskom sektoru Srbije i podelili su svim učesnicima na Konferenciji.

Zapaženo izlaganje je imao predsednik SFOS-a Milan Alempijević u okviru panela sa temom: Saradnja sindikata iz južne i jugoistočne Evrope, solidarnost i efikasnost evropskih sindikata. Poseban akcenat u izlaganju je stavljen na nepoštovanje važećih zakonskih propisa od strane stranih banaka koje posluju u Srbiji, a svi prisutni su upoznati sa problematikom bankarskog sektora.

Velika  pažnja je posvećena svetskoj ekonomskoj krizi i reagovanju sindikata u finansijskom sektoru, kao i zauzimanju stavova i preduzimanju mera radi ublažavanja njenih posledica, o čemu će biti više reči na Konferenciji koje će biti održana od 15. do 17. marta u Lisabonu, u Portugaliji.

Na Konferenciji je vrlo ozbiljno razmatrano pitanje granskih kolektivnih ugovora, kao i mesto i uloga sindikata - učesnika Konferencije u UNI Evropa - Finansije.

Na mere i i akcije sindikata u prevazilaženju ekonomske krize zacrtane su u deklaraciji koja je doneta po završetku Konferencije.

Predstavnici SFOS-a su imali priliku da kroz direktne razgovore razmene iskustva sa predstavnicima grčkog, kiparskog i italijanskog sindikata, sa kojima je već ostvarena bliska saradnja, ali i sa brojinim drugim (Španija, Portugalija, Malta...) i to u neposrednoj budućnosti.

 

 

uni kss sfos logo

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute