Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

O osiguranju...

 

Izvor: BIZLife | 10. 1. 2019.

Statusna promena Sava neživotnog osiguranja

Skupština „Sava neživotnog osiguranja” u Beogradu je na svojoj XXVII vanrednoj sednici, donela Odluku o statusnoj promeni Društva, po kojoj je 31. decembra prošle godine sprovedena statusna promena, kojom se društvo „Energoprojekt Garant“ pripojilo „Sava neživotnom osiguranju“.

Sava neživotno osiguranjeKako je saopšteno, sa tim danom „Energoprojekt Garant“ prestaje da postoji, što se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata.

Istog dana „Sava neživotno osiguranje“ je kao pravni sledbenik, preuzelo celokupan porftolio društva „Energoprojekt Garant“, sva prava i obaveze koje „Energoprojekt Garant“ ima po tom osnovu, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant.

U skladu sa navedenim, sve obaveze prema klijentima koje je do 31. decembra imao „Energoprojekt Garant“ preuzima „Sava neživotno osiguranje“ kao društvo sukcesor, koje će nastaviti da izvršava sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koji su zaključeni sa „Energoprojekt Garant“.

Dosadašnji klijenti društva „Energoprojekt Garant“ su blagovremeno i detaljno upoznati sa navedenim statusnim promenama, kao i mogućnostima realizacije njihovih zahteva, prava i obaveza.

 

Izvor: Biznis & finansije | 6. 5. 2016.

Sava osiguranje preuzima portfelj AS osiguranja

20160506BF

Sava osiguranje a.d.o. Beograd preuzima celokupan portfelj osiguranja AS osiguranja a.d.o. Beograd, na osnovu Ugovora o prenosu portfelja neživotnog osiguranja i Rešenja Narodne banke Srbije o saglasnosti na prenos portfelja osiguranja.

Zbog povlačenja grupe Adriatic Slovenica sa srpskog tržišta, društvo Adriatic Slovenica i Sava Re prepoznali su zajednički interes za prenos portfelja neživotnog osiguranja između njihovih zavisnih društava u Srbiji.

Prenos celokupnog portfelja osiguranja će biti okončan do 27. 5. 2016. godine.

Svi ugovarači osiguranja koji imaju zaključene važeće ugovore o osiguranju sa AS osiguranjem i koji ne dostave Obaveštenje o raskidu ugovora o osiguranju, biće osigurani po istim uslovima do isteka osiguranja. Na ovaj način, SAVA osiguranje postaje ugovorna strana koja preuzima sve obaveze iz prenetih ugovora o osiguranju, a AS osiguranje se oslobađa obaveza iz prenetih ugovora. Prava ugovarača osiguranja/osiguranika/oštećenika po osnovu zaključenih važećih ugovora o osiguranju sa AS osiguranjem se ne menjaju.

Kao novi osiguravač Sava osiguranje garantuje nastavak svih poslovnih procesa i najkvalitetnije servisiranje klijenata, kako u segmentu preuzetih rizika putem ugovora o osiguranju, tako i u segmentu procene i likvidacije šteta.

 

Izvor: Biznis & finansije | 29. 2. 2016.

Uticaj novih tehnologija na poslovanje osiguravača: Tehnološka ofanziva „konzervativne“ industrije

Sudeći po ulaganjima u informacione tehnologije i sve većoj ponudi mobilnih usluga, osiguravači na domaćem tržištu nastoje da prate globalne trendove i zahteve potrošača. Razlika u odnosu na najuspešnije svetske igrače u ovoj finansijskoj delatnosti je u tome što oni, uprkos činjenici da sami sebe nazivaju „konzervativnim institucijama“, potrošačima nameću nove trendove.

 20160229BF

Mada i u svetu ima slučajeva da jedna multinacionalna osiguravajuća kompanija objavi gubitak veći od 150 miliona evra zbog zastarelih IT sistema, podaci o ulaganjima u informacione tehnologije pokazuju da osiguravači nastoje ne samo da prate, već često i da kreiraju trendove na tržištu. Prema izveštaju IT analitičke kuće Gartner, osiguravajuće kompanije u svetu prošle godine izdvojile su 2,9 odsto od ukupnog prihoda za razvoj IT sektora, pri čemu se u te svrhe u poslovanju s životnim osiguranjem izdvaja pet, a u oblasti neživotnog osiguranja četiri odsto godišnjih prihoda. Ukupna ulaganja osiguravajućih kuća u IT iznose oko 50 milijardi dolara godišnje, a primera radi, američki AIG namerava da u te svrhe samo u 2016. uloži 100 miliona dolara!

Polise se u svetu već odavno kupuju preko mobilnih aplikacija, osiguravači prikupljaju podatke o potencijalnim klijentima preko društvenih mreža, a uz podršku najnovijih tehnologija mogu da predvide želje i potrebe sadašnjih i potencijalnih klijenata, ponude proizvod koji im najviše odgovara u određenom momentu i to na način koji od klijenata ne zahteva nimalo truda, a kamoli čekanja.

Da li domaći osiguravači prepoznaju ovakve trendove, koliko ulažu i šta je to najsavremenije što nude korisnicima? „Racio IT troškova u Generali osiguranju je dva odsto“, kaže za Biznis & Finansije Milan Bukorović, direktor Direkcije za IT u toj kompaniji. „Ulažemo u jačanje softvera koji ubrzava rad unutar kompanije, ali i u prikupljanje podataka o klijentima, sa ciljem da im omogućimo što prikladnije proizvode i veću udobnost prilikom odabira i kupovine osiguranja“. Generali ima posebne mobilne aplikacije preko kojih klijenti mogu da prijave štetu ili da brzo pozovu hitnu službu, a agenti prodaje životnog osiguranja da dobiju proračun iznosa osigurane sume ili premije za pojedinačne klijente. Preko sajta se može kupiti putno i osiguranje domaćinstva, ali i prijaviti šteta ili proveriti stanje polisa životnog i kasko osiguranja, kaže Bukorović.

Uniqa osiguranje u Srbiji u IT investira 10 odsto ukupnog budžeta planiranog za investicije, a akcenat se stavlja na unapređenje poslovnih procesa kojima se povećava kvalitet usluga i proizvoda. Oni smatraju da je srpsko tržište spremno da prihvati svetske IT trendove a sami, kažu, koriste moderne alate za prikupljanje informacija o potrebama korisnika. Osim webshop-a i telefonske prijave štete za klijente, u ovoj kompaniji agenti prodaje imaju na raspolaganju MyService centar – pravu mobilnu kancelariju „spakovanu“ u mali kofer. Pošto su im dostupne sve aplikacije kao da se nalaze u kancelariji, ceo postupak osiguranja mogu da završe na bilo kom mestu, kažu u Uniqa osiguranju.

Neophodno brže prilagođavanje državeBojana Desivojević, zamenik direktora IT sektora u Wiener Stadtische osiguranju, navodi da ta kompanija u IT ulaže oko 30 odsto od ukupnog investicionog budžeta. „Usredsređeni smo na unapređenje rešenja koja ubrzavaju i olakšavaju rad unutar kompanije, smanjuju mogućnost grešaka u obradi podataka, pa time i podižu dostupnost usluga. Posebna pažnja polaže se na zaštitu poverljivih podataka“, ističe Desivojević, i dodaje da se za prikupljanje, analizu i obradu podataka koriste interno razvijani mehanizmi. Klijentima su na raspolaganju webshop, tehnologije implementirane u kol centar, POS terminali, a prodavci na terenu koriste aplikacije koje im olakšavaju i ubrzavaju prodajne aktivnosti.

U kompaniji DDOR Novi Sad primenjuju tehnologije i za bolje funkcionisanje unutar kompanije, i za razvoj novih proizvoda i podizanje nivoa usluga. „Naša kompanija je, po oceni nezavisne revizorske kuće, na četvrtom CMM nivou (CapabilityMaturity Model) od mogućih pet, čime je svrstana u red retkih kompanija u Srbiji i regionu sa tako visokom ocenom IT sposobnosti. Među prvima smo pokrenuli podršku mobilnoj prodaji polisa, a pripremamo i nove mobilne i digitalne usluge koje će se po prvi put naći na srpskom tržištu“, najavljuje Vidan Marković, pomoćnik generalnog direktora za ITS i organizaciju u DDOR Novi Sad. S obzirom na visok procenat korišćenja interneta, mobilnih telefona i društvenih mreža, domaće tržište je spremno za nove trendove u ponudi osiguravača, ali je za njihov razvoj neophodno i da država ubrza prilagođavanje novoj realnosti. To se, pre svega, odnosi na primenu zakona o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu, kao i na usklađivanje postojećih zakona i sudske prakse sa nivoom koji obezbeđuje tehnologija, ističe Marković.

Triglav osiguranje u Srbiji koristi iskustva razvijenih tržišta u regionu, ulažući i u infrastrukturu i u aplikativni segment IT sektora. „Klijentu pružamo personalizovanu ponudu osiguranja. Imamo jedinstvenu core aplikaciju za poslovanje u segmentu životnog, i posebnu za segment neživotnog osiguranja, a one se objedinjuju u aplikaciji za finansijsko poslovanje. Poseban akcenat stavljamo na čuvanje i obradu podataka korisnika, kao i na njihovo obaveštavanje”, kažu u Triglav osiguranju. Ova kompanija nedavno je za korisnike na sajtu uvela kalkulatore za izračunavanje vrednosti polise, posle čega se oni mogu mejlom obratiti direktno zastupniku za dalje korake.

Dunav osiguranje je, posle nekoliko godina zastoja, intenziviralo konsolidaciju informacionog sistema: „Ulaganja će biti usmerena ka IT strateškim i operativnim nabavkama, a ulagaće se u unapređenje postojećih i nabavku novih softverskih rešenja: akcenat je na potrebama klijenata, i povećanju udobnosti i dostupnosti proizvoda i usluga. U planu je uvođenje BI sistema, a intenzivno radimo na implementaciji online prodaje određenih vrsta osiguranja, kao i dostupnosti usluga preko mobilnih uređaja”, kaže Nebojša Veličković, direktor informatičke funkcije u Dunav osiguranju. On smatra da je mlada, urbana populacija navikla da većinu stvari uradi preko mobilnog telefona te da su odlična ciljna grupa za mobilne aplikacije, ali da ne treba zapostaviti ni onu populaciju klijenata koji su navikli na tradicionalne načine prodaje.

Kaskanje za bankamaDomaći osiguravači se, očigledno, trude da dostignu zahteve potrošača: razlika u odnosu na najuspešnije svetske kompanije je u tome što ove potrošačima same nameću nove trendove. „Moderne osiguravajuće kuće zapravo su postale softverske kuće. Razlog je jednostavan – finansijski sektor u svetu više nije „zaštićen” regulativom. Na tržište ulaze novi, netradicionalni konkurenti. Primeri u bankarskom sektoru već su vidljivi na domaćem tržištu, a to je tek početak. Kako bi odgovorile na ove promene, osiguravajuće kuće će morati da budu prisutne svuda gde su i njihovi potencijalni klijenti – na svim fizičkim i digitalnim kanalima”, kaže Miljan Stamenković, generalni direktor za digitalnu transformaciju u MSG Global Solution Benelux B.V, i upozorava da na nove tehnološke trendove treba gledati kao na jedinstvenu šansu za novi rast i razvoj, jer u suprotnom mogu predstavljati pretnju za opstanak na tržištu.

Većina osiguravajućih kompanija u Srbiji su zapravo firme „ćerke“ osiguravajućih kompanija iz razvijenih zemalja, podseća Milica Labus, IT konsultant i spoljna saradnica kompanije Asseco SEE. „Njihovi poslovni procesi i tehnološki razvoj su obično usaglašeni sa korporativnim standardima, ali i prilagođeni lokalnom tržištu i zakonima. Sa približavanjem Srbije EU, eventualne razlike između srpskih i matičnih kompanija trebalo bi da se dodatno smanjuju“. Labus podseća i da je Narodna banka Srbije donela Odluku o minimalnim standardima upravljanja informacionom sistemom finansijskih institucija, kojom su detaljno propisana pravila u ovoj oblasti.

Iako osiguravači sami za sebe često kažu da su „konzervativna institucija”, IT stručnjaci smatraju da to nije baš tako. „Danas možete osigurati gotovo sve, osmeh ako ste glumac, noge ako ste plesač, dragu uspomenu ako ste romantik, pod uslovima koji važe samo za vas. Za takav poslovni sistem teško da se može reći da je konzervativan“, kaže Miroslav Savanović, direktor kompanije IN2 u Srbiji. „Ne postoji mogućnost da se osiguranici vrate na šaltere umesto da informaciju potraže na personalizovanoj web stranici. Suština problema koji je vezan za odnos osiguravajućih kompanija i IT tehnologija leži u standardizaciji poslovnih procesa. Ako reč „konzervativan“ razumemo u osnovi kao nespremnost na promene, onda je osiguravajućim kućama možemo pripisati pre svega u kontekstu nespremnosti da svoje poslovne procese i proizvode pojednostave i standardizuju“, kaže naš sagovornik.

Šta je „moderan IT sistem“ u osiguranjuSliku savremenih IT sistema u osiguranju dao nam je Miroslav Savanović, direktor kompanije IN2 u Srbiji: „Trend je u objedinjavanju svih kanala komunikacije: poruka, telefonskih razgovora, video konferencija, data sharing. Umesto nekadašnjih kol centara, danas su tu kontakt centri koji podržavaju chat, SMS, e-mail prepisku, pozive preko Vajbera ili Skajpa, nude integraciju sa socijalnim mrežama, i obezbeđuju pristup sa svih vrsta uređaja. Telematika – korišćenje telekomunikacionih uređaja za prenos podataka u realnom vremenu – primenjuje se u autoosiguranju, zahvaljujući integraciji telekomunikacionog hardvera (GPS, wireless) sa sistemima za prikupljanje i obradu informacija“.

 

Izvor: Danas | 4. 4. 2015.

Premija osiguranja već deceniju stoji na 1,8 odsto BDP-a

U Danas konferens centru održan panel „Tržište životnog osiguranja i investicije u Srbiji“, na kome je iznet podatak da je ukupna premija po glavi stanovnika 2014. u Srbiji dostigla 78 evra, prosek u Eevropskoj uniji je 1.124 evra. Rast osiguranja u prošloj godini bio 8,4 odsto, a u životnim osiguranjima 13,8.

Iako se ukupna uplaćena premija životnog osiguranja u Srbiji za deset godina povećala sa tri na 17 evra po glavi stanovnika, što ukazuje na stalan rast ove privredne grane, stvari nisu ni izbliza tako ružičaste kao što na prvi pogled izgleda. Naime, ukupna premija osiguranja (i životnih i neživotnih) u poslednjoj deceniji zapravo se ne pomera sa cifre od 1,8 odsto bruto domaćeg proizvoda. To znači da je sav rast premije u stvari samo odraz jačanja srpske privrede, a ne veće popularnosti osiguranja.

Kako je juče istakao Dejan Hadžić iz Sektora za finansijski sistem Ministarstva finansija, govoreći na ovom skupu posvećenom tržištu životnog osiguranja i investicijama, ukupna premija po glavi stanovnika prošle godine je dostigla vrednost od 78 evra, dok je bilansna suma osiguravajućih kuća dostigla 148 milijardi dinara. Ali, to zapravo znači da je ukupna premija opet ostala na 1,8 odsto BDP-a, što je precizno 69 milijardi dinara. „U isto vreme premija po glavi stanovnika u Evropskoj uniji bila je 1.124 evra“, rekao je Hadžić, ilustrujući time koliki je zaostatak naše države za razvijenim delom kontinenta.

 pojas Kristof Cetl, direktor Grave osiguranja, podsetio je da je ukupna premija u životnom osiguranju u 2014. bila na nivou od 120 miliona evra, ali da „i dalje imamo stotine hiljada, ako ne i milione ljudi koji još nemaju životno osiguranje“, a predstavljaju radno sposobno stanovništvo.

To je po njemu pokazatelj koji svedoči o visokom potencijalu za razvoj industrije osiguranja. Računica: „Ako bi recimo žena stara 40 godina uplatila životno osiguranje, odvajajući za to samo jedan evro dnevno, ona bi posle 20 godina mogla da prima po 100 evra mesečno u narednih 10 godina. A ako bi žena stara 25 godina počela da uplaćuje po jedan evro dnevno za životno osiguranje, ona bi posle 40 godina imala na raspolaganju 360 evra mesečno“, rekao je Kristof Cetl.

Objašnjavajući koristi od osiguranja života, Cetl je primetio da se odnos prosečne plate i prosečne penzije stalno pogoršava te da je razlika sada dostigla čak 250 evra, što znači da ljudi posle odlaska u penziju tu razliku sebi odnekle moraju da nadomeste da im se ne bi smanjili prihodi. On je naveo i da je Grave tokom prošle godine osiguranicima zbog nastale invalidnosti isplatio više od 700.000 evra, dok je porodicama osiguranika koji su umrli isplaćeno više od 400.000 evra. „A onima kojima je istekla polisa isplatili smo 2,1 milion evra“ - rekao je Cetl.

Nataša Vujadin iz Narodne banke Srbije ocenila je da je rast osiguranja u prošloj godini bio 8,4 odsto, a u životnim osiguranjima 13,8. „Naše tržište je u fazi razvoja i ima izuzetan potencijal. Međutim, zbog trenutne makroekonomske situacije, mi ne vidimo mogućnosti za skorije bitnije promene u životnom osiguranju, koje će rasti u skladu sa skokom BDP-a. Mi sada imamo premiju na nivou od 1,8 odsto BDP-a i to je nivo koji se praktično nije menjao poslednjih 10 godina“ rekla je Vujadin.

Govoreći o koristi od osiguranja života, Vladimir Đorđević iz Privredne komore Srbije podsetio je da naša država ima „jako staro stanovništvo i visoku nezaposlenost“, što su okolnosti koje negativno utiču na održivost sistema među-generacijske solidarnosti na kojem počiva naš penzioni sistem. „Ako pogledamo period od 2004. do 2013. godine, premija u životnom osiguranju povećala se sa 23 miliona evra na 124 miliona, što je rast od 437 procenata. Istovremeno smo imali i rast premije po glavi stanovnika sa tri na 17 odsto, što je 459 odsto“, rekao je Đorđević, objasnivši procentualnu razliku (437 prema 459 odsto) time što se broj građana Srbije u protekloj deceniji smanjio usled nižeg nataliteta od mortaliteta.

 

Izvor: Dnevnik | 23. 10. 2013.

Osiguravajuće kuće u Srbiji namirisale veliku zaradu

Ekspanzija poslovanja i rast plasmana koji su na srpskom tržištu doživele banke mogli bi se ponoviti u finansijskom sektoru, ali na polju osiguranja. Za sada promene na našem tržištu dolaze preko granice. Tako je Unika osiguranje dogovorilo preuzimanje Basler osiguranja ovde.
osiguranje1

Srpsko tržište osiguranja prilično je skromno. Premija po stanovniku je ispod sto evra godišnje – kreće se između 76 i 98, u zavisnosti od godine. U Hrvatskoj je oko 400 evra. Ali interesovanja ima.

– Mislim da će već početak ozbiljnijeg rasta privredne aktivnosti i standarda doneti i porast premija – kaže stručnjak za oblast osiguranja dr Boris Marović.

– Najveće interesovanje vladaće za polise vezane za penziono osiguranje. Svedoci smo toga da sve više zemalja ima teškoće u isplati penzija iz državnih fondova. Sve više zaposlenih će u narednom periodu shvatati da neće moći da dočeka mirnu starost ako se osloni samo na državne fondove penzionog osiguranja. Zato očekujem da će sve vrste osiguranja vezane za penzije prve početi da rastu kod nas.

Druga oblast koja će neminovno doživeti ekspanziju u ovom sektoru su osiguranja vezana za poljoprivredu, smatra on.

Na srpskom tržištu osiguranja posluju 24 kompanije. Gotovo trećinu tržišta drži Dunav, kompanija u državnom vlasništvu. Privatizacija je nekoliko puta najavljivana, ali se od toga odustajalo, uglavnom uz argument da je kriza i nije pravo vreme.

Preuzmanje koje je uradila Unika govori da je pravo vreme uvek. A koliko bi se na tome moglo zaraditi zavisi prevashodno od toga koliko dobro posluje Dunav. Ukrupnjavanje tržišta govori da vreme oštrije konkurencije tek dolazi.

 

Izvor: Biznis & finansije | 4. 9. 2013.

Mikroosiguranje u Srbiji: malo za mnogo

Koncept mikroosiguranja počiva na ideji da je moguće spojiti biznis i socijalnu odgovornost: ponuda proizvoda osiguranja u mnogoljudnim zemljama sa siromašnom populacijom po izuzetno niskim cenama.

To se pokazalo ne samo kao dobar način da se osvoji ogromno tržište već i da se pruži šansa milionima da mogu sebi da priušte zdravstvenu zaštitu, obrazovanje za decu ili naknadu štete posle prirodnih nepogoda.

Ima li, međutim, u priči o mikroosiguranju mesta za Srbiju?

Procenjuje se da oko 2.6 milijardi ljudi širom sveta živi sa najviše dva dolara dnevno. Oni ne mogu sebi da priušte tradicionalne osiguravajuće proizvode ali nisu ugroženi samo zato što su finansijski nemoćni već zato što ih takva nemoć čini više izloženim većim rizicima.

Upravo takvi - siromašni i bez pristupa finansijskom tržištu - u isto vreme su klijenti kuća koje nude usluge mikroosiguranja. Proizvodi mikroosiguranja, kao i tradicionalni, namenjeni su zaštiti od rizika bolesti, povrede, smrti ili štete, ali su jeftini i tako dostupni bukvalno svima.
osiguranje2

Procenjuje se da je pre tri godine pola milijarde ljudi u svetu koristilo neki od proizvoda mikroosiguranja, a taj broj se konstantno povećava.

Ako sistem mikroosiguranja može da funkcioniše u staroj članici EU kakva je Francuska, treba li razmišljati i o širenju takve prakse u Srbiji?

- Iako je ekonomska situacija u Srbiji sve teža, domaće tržište u svojoj osnovi ne odgovara konceptu mikroosiguranja - ocenjuju u AXA osiguranju.

Sa 6.081 dolarom bruto nacionalnog dohotka po glavi stanovnika, Srbija prevazilazi „standarde“ najugroženijih zemalja sveta u kojima postoji mikroosiguranje.

Drugi razlog, kažu u AXA-i, leži u brojnosti populacije, pa prostim poređenjem demografskih potencijala Srbije i jedne Indije u ovoj oblasti dobija se najjasniji odgovor na ovo pitanje.

 

Izvor: Kamatica | 1. 4. 2013.

Šta treba znati o životnom osiguranju

Kategorija životnog osiguranja i dalje nije primamljiva većini građana Srbije iako više nego dovoljan broj osiguravajućih društava na našem tržištu nudi za svakog ponešto. 
 
Jer ako možemo da uštedimo kako bismo vratili neki kredit pre vremena, onda možemo da uštedimo i da bismo napravili polisu osiguranja, pa makar onu osnovnu, sa minimalnom premijom.
 
 digitron
Osiguranje života je jedini način da planiramo budućnost. Ovaj dugoročni vid štednje i ulaganje u sopstveno osiguranje obezbeđuje vam finansijsku podršku u kasnijim godinama života, kao i zaštitu kada je to najpotrebnije. Ali da objasnimo.
  
Štedno i klasično
 
Pojednostavljeno gledano, postoje dve vrste životnog osiguranja – štedno životno osiguranje i klasično osiguranje od neželjenog slučaja.

Bez obzira na finansijske mogućnosti, upravo prilagodljivost proizvoda sopstvenim potrebama jeste ono što nam se nudi. Mogućnost odabira visine godišnje premije i obima pokrića svakako su prednosti koje treba iskoristiti.

Većina osiguravajućih kuća u ponudi ima nekoliko vrsta životnog osiguranja, počev od  klasičnog osiguranja života, riziko osiguranja za slučaj smrti, mešovitog osiguranja, pa sve do specijalno kreiranih programa koji nude više pogodnosti u jednoj polisi. Polisa osiguranja života namenjena je upravo nepredvidivim situacijama.
 
Isto tako, uz polisu možete ugovoriti i plaćanje bolničkog dana, koji garantuje isplatu dnevne nadoknade u slučaju hospitalizacije usled nezgode ili bolesti.

Naravno, u slučaju da budete jedan od onih srećnika koji će sve pomenuto izbeći, pri isteku osiguranja dobićete ugovorenu osiguranu sumu uvećanu za dobit. Svakako, rekli bismo, sjajan način da u kasnijim danima imate manje trzavica oko preživljavanja.
 

Na šta treba obratiti pažnju

Naravno, kao i sve u životu, nije sve baš tako crno i belo. Naime, prilikom odabira osiguravajuće kuće i polise osiguranja ipak treba biti obazriv. Jedan od prvih parametara jeste ima li osiguravajuća kuća svoje reosiguranje koje će u nekim nepredviđenim situacijama isplatiti vašu polisu.

 

Dalje, jako je bitno dobro se upoznati sa opštim uslovima poslovanja, kao i posebnim uslovima poslovanja osiguravajuće kuće. Upravo ovde se može desiti previd koji nas može koštati polise osiguranja, odnosno naplate osiguranog slučaja.

Naime, prilikom zaključivanja polise životnog osiguranja, osiguranik ili popunjava izjavu o zdravstvenom stanju ili ga osiguravajuća kuća upućuje na lekarski pregled. Jer ipak postoje određene kategorije u ovakvim slučajevima koje osiguranje neće da osigura. Naravno, nisu sve polise iste. 

Period na koji se ugovara polisa životnog osiguranja može biti na maksimalan broj godina trajanja polise, na primer, 40 godina, ili do određenog broja godina života, na primer do 65. godine. A možete se i doživotno osigurati. I sve ovo zavisi isključivo od vaših potreba.

Da li ćete plaćati premiju mesečno, polugodišnje, godišnje ili jednokratno, da li ćete uzeti samo osnovnu polisu kojom ćete se obezbediti pod stare dane, odnosno obezbediti vaše naslednike u slučaju da ne nadživite polisu, da li ćete uzeti samo riziko osiguranje u slučaju smrti ili ćete uzeti neki paket koji će vam doneti još neke pogodnosti, to ćete svakako sami izabrati prema sopstvenim potrebama. I naravno visinu premije ćete odrediti sami, prema svojim mogućnostima koje ne treba preceniti.
 
Kombinacija ima i više nego dovoljno. I što je najvažnije, u ovakve računice se možemo uklopiti sa svojim ograničenim prihodima.
 
 

Ključna redovna uplata

Najbitnije o čemu treba voditi računa jeste upravo redovno plaćanje premije osiguranja. Kod većine osiguravajućih kuća polisa se može prekinuti posle određenog broja godina redovnog plaćanja, po sistemu takozvanog grejs perioda u plaćanju ili otkupa polise, ali najčešće se dešava da ukoliko polisu raskinete pre vremena – gubite sav novac koji ste uplatili.

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute