Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Ključni principi za promociju prava „radnika na daljinu“

 

Brzo širenje korona virusa i pandemije Covid-19 tokom protekle godine, što je dovelo do zaključavanja u mnogim državama, ubrzalo je porast rada na daljinu. Da bi podržao sindikate širom sveta koji pregovaraju o uslovima rada vezano za ovaj rastući trend, UNI Global Union je krajem februara 2021. godine objavio ključne principe za promociju prava „radnika na daljinu“. To su principi koje Sindikat finansijskih organizacija Srbije u potpunosti podržava i insistiraće na njihovoj primeni u praksi.

<link: Key trade union principles>

O tim principima je razgovarano i tokom završne konferencije u okviru projekta „Učešće zaposlenih u promenama u radu u okviru finansijskih transnacionalnih grupa: obuka i politika od direktiva Evropske unije do trenutne prakse“, održane „na daljinu“ 24-26. februara 2021. godine. Uz podršku Evropske komisije Evropske unije, kao i UNI Global Union — UNI Evropa finansije, nosilac Projekta bio je Sindikat osiguranja i finansija Italije (Federazione Italiana Sindicato Assicurazioni Credito — FISAC). Na ovoj konferenciji SFOS su predstavljali koordinator za međunarodnju saradnju Slobodan Mihajlović i iz naše članice — Sindikat Banca Intesa, predsednik Zorica Nikolić i zamenik predsednika Katarina Čakajac.

Drugi dan konferencije 25/02/2021Ove smernice pomažu da obezbede da naš novi svet rada uskladi zahteve poslodavaca i radnika za većom fleksibilnošću, istovremeno pružajuči zaštitu poslovima. Oni se fokusiraju na osnovnu vrednost da lokacijska promena posla suštinski ne menja radni odnos. Pandemija je ubrzala rast rada na daljinu i ovi principi osiguravaju da ovaj razvoj ne stimuliše druge trendove, a to su stvaranje nesigurnih radnih mesta, slabljenje socijalne zaštite i slabljenje kolektivnog pregovaranja.

Tokom pandemije sindikati su se borili za pravo na prekid poslovne komunikacije izvan radnog vremena, nadoknadu troškova rada na daljinu i kraj sve agresivnijeg nadzora. Sindikati moraju nastaviti u budućnosti da inoviraju i dele najbolje prakse za zaštitu prava radnika na daljinu. UNI je održao virtuelni simpozijum sa sindikatima i radnicima širom sveta kako bi obogatio primenu principa u stvarnom svetu.

Treći dan konferencije 26/02/2021Međusobna povezanost rada na daljinu i kolektivnog pregovaranja su dalekosežne. Poslodavci ne mogu koristiti rad na daljinu kao oružje za slabljenje sindikata, podrivanje kolektivnog pregovaranja i umanjivanje socijalnog dijaloga. Izuzev krize poput pandemije koronavirusa, svaki prelazak na rad na daljinu mora biti dobrovoljan i o njemu treba uvek pregovarati uz održavanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života, smanjenenje nadzora, nediskriminaciju i rodnu neutralnost kao ključne prioritete.

Budući da rad na daljinu često štedi na operativnim troškovima povezanim sa tradicionalnim obavljanjem posla, poslodavci bi trebalo da snose troškove vezane za rad na daljinu. Poslodavci takođe moraju ostati odgovorni za zdravlje i sigurnost radnika koji rade na daljinu, uključujući pružanje sveobuhvatnog osiguranja i odgovornost za radnike, bolovanja, kvalitetno radno okruženje, efikasno obavljanje posla i rad bez prisile.

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute