Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Kongres Sindikata osiguranja i finansija Italije

 fisac 00

VII Nacionalni kongres Sindikata finansija i osiguranja Italije

14-16. april 2010. godine, Rimini, Italija

Na Kongresu je učestvovalo ukupno 28 delegacija sindikata u finansijskom sektoru iz celog  sveta - od Brazila do Portugala, od Egipta do Velike Britanije... Prisutna je bila i delegacija Sindikata finansijskih organizacija Srbije, koja je ostvarila kvalitetne bilateralne kontakte sa delegacijama Češke, Mađarske, Libije, Brazila, a sa predstavnicima Egipta je potvrđena veoma bliska saradnja. Izgrađeni su posebni kontakti sa delegacijama Slovenije i Hrvatske.

Na Kongresu Sindikata finansija i osiguranja Italije (Federazione Italiana Sindacato Assicurazione Credito - FISAC), koji je organizovan krajnje profesionalno, 372 delegata su predstavljali 89,163 članova Sindikata. Bilo je prisutno i 28 delegacija sindikata iz finansijskog sektora iz čitavog sveta. Bili su prisutni i rukovodioci i članovi Italijanske nacionalne konfederacije sindikata (Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL).

Smešten u Pozorištu Noveli u Riminuju, Kongres je zvanično počeo sa radom 14. aprila 2010. godine u 09:30 časova konstituisanjem Predsedništva, a nastavio je rad u 10:00 časova pozdravnim govorima predstavnika lokalne vlasti.

Dominik Moća, generalni sekretar FISAC-a (nije se kandidovao za novi madat), započeo je podnošenje izveštaja u 11:00 časova. U prvom delu svog izveštaja na 22 strane, posebno je bio kritičan prema međunarodnom finansijskom sistemu, prema onome što je nazvao opasnim primatom kapitala i tržišta. Rekao je da se suočavamo sa najkolosalnijim procesom u ljudskoj istoriji oduzimanja zajedničkog bogatstva i prava, sa najtragičnijim gubitkom u moralnom smisluTo je rezultat liberalne politike kapitalizma, rođene sedamdestih godina prošlog veka radi suprotstavljanja izgrađenom kompromisu između kapitala i rada, ostvarenom u prethodne tri decenije pod okriljem tzv. Kejnizijanizma (teorije nazvane po ekonomisti Dž. M. Kejnizu, teorije koje brane monetarne i fiskalne programe vlade kreirane radi povećanja zaposlenosti i stimulisanja poslovnih aktivnosti). Trenutne posledice su: osiona nezaposlenost i degradacija koja podriva sadašnje i buduće generacije, uvećavajući široko rasprostranjenu nesigurnost u nepodnošljivom okruženju. U tom smislu, u Evropi se bore da pronađu dovoljno autorativne pravce politike, radi koordinisanog odgovora na krizu sa suverenim državama koje su bačene u požar od strane sumnjivih fondova i velikih međunarodnih banaka, a koje sa Italijom predstavljaju najslabiju kariku u Evropskoj uniji i više su izložene lošim trendovima (niža stopa zaposlenosti i najveća moguća nezaposlenost mladih). Politika zapošljavanja - upozorio je Moća - ne znači stvaranje dvostrukog sistema zapošljavanja: Jednaka prava - apsolutni su sadržaj civilizacije i pravne etike. Potrebno je okrenuti se analizi načina ozdravljenja bankarskog sektora, mada je Moća ipak podvukao da su italijanske banke u boljem položaju od drugih: manje su izložene derivativnom tržištu, sa kvalitetnijom aktivom, sa kulturom i moralom manje sklonim finansijskom kockanju, te da su bolje izdržale zemljotres na finansijskom tržištu.

Nakon izveštaja, usledila su tri dana diskusije i rasprave, koji su bili protkani govorima pozvanih uticajnih gostiju (između ostalih: Bernadet Segol, generalni sekretar UNI - Međunarodna mreža sindikata - Evropa i Volter Cerfeda, konfederalni sekretar ETUC - Evropska konfederacija sindikata).

Od mnogobrohnih diskusija izdvajamo onu Gracijele Rogozino (jedan od sedam nacionalnih sekretara FISAC-a). Teški uslovi rada bili su centralna tema njenog govora. Nije to samo nesigurnost zasnovanog radnog odnosa, već širenje anksioznosti i konfuzije na radnom mestu - rekla je Rogolino - nelagodnost je rezultat manje traumatičnog fenomena, ali ipak teškog za ljude. Ekstremna fragmentacija i ukidanje mnogih aktivnosti deo su ciklusa u toku: ukidaju se organizacioni delovi, poslovi i odgovornosti, menjaju se radne obaveze, zadaci i procedure. Sve se svodi na praćenje troškova: racionalizacija firmi, ali i tužna racionalizacija ljudi.

Kongres (za koji je izabran slogan: Vrednosti duboko u srcu, oči uperene napred) završio je sa radom u petak, 16. aprila, izborom novih organa FISAC-a, uključujući i generalnog sekretara. Bez predloga iz sopstvenih redova, a na predlog Enrika Paninija, u ime Nacionalnog sekretarijata Konfederacije CGIL-a, izabran je Karlo Gecu, predsednik Fondacije di Viktorija za novog generalnog sekretara FISAC-a. Geci preuzima uzde FISAC-a u veoma osetljivom trenutku u finansijskom sektoru Italije, iako nije dobio najširi mogući konsenzus po pitanju internih zahteva i potreba FISAC-a.

Tih dana u Rimiju (i u Raveni, u koju su gosti drugog dana rada Kongresa odvedeni na izlet) bilo je dosta nezvaničnih kontakata sa kolegama iz sindikata širom sveta i članovi delegacije SFOS-a - Milan Alempijević (predsednik), Slobodan Mihajlović (član Republičkog odbora i koordinator za međunarodnu saradnju) i Zlatko Medica (član Republičkog odbora) - su zadovoljni jer su iskoristili priliku za izgradnju novih odnosa: Češka (Eva Mikulkova), Mađarska (Šandor Tot), Poljska (Eva Sitiar i Andžej Olejnik), za unapređenje postojećih: Grčka (Zois Pepes), Egipat (Faruk Ševada al-Avadi), Liban (Fatin Fakih), Libija (Salah Glija, predsednik Arapske lige banaka), Tunis (Abdelhamid Dželali), kao i za razmenu iskustava i mišljenja sa kolegama koje smo tu upoznali: Brazil (Karlos Alberto Kordeiro da Silva), Portugalija (Luiz Cezar Freits), Velika Britanija (Deril Viliams), Albanija (Mamut Misku), Španija (Hoze Manuel Rodrigez.... fisac 09

Privedeni su kraju razgovori sa Farukom Šehatom al-Avadijem, predsednikom Sindikata banaka, osiguranja i finansija Egipta, koji su započeti prošle godine na Kipru tokom trajanja 4. sastanka Konferencije sindikata u finansijskom sektoru Mediterana. Dogovorene su međusobne posete delegacija dva sindikata i nacrt sadržine Protokola o međusobnoj saradnji.

Evi Zaimi, koordinator za međunarodnu saradnju Sindikata zaposlenih u bankama Grčke - OTOE obavestila nas je da je utvrđena sednica sledeće konferencija sindikata u finansijskom sektoru Balkana i jugoistoče Evrope, koja je planirana da bude odražana u Grčkoj u septembru-oktobru 2010. godine.

Posebno treba napomenuti kvalitetan i prisan odnos koji je odmah ostvaren sa našimprijateljima iz delegacija iz Slovenije (Darko Jurenec) i Hrvatske (Arna Bušljeta), sa kojima smo lako prepoznali iste probleme koji tište zaposlene u novostvorenim državama na teritoriji bivše Jugoslavije.

 fisac 10

Zahvaljujući ulozi domaćina koju je imao i vremenu provedenom sa nama, najviše je prilike bilo - koju smo iskoristili - za razgovore sa Mariom Ongarom, koordinatorom za međunarodnu saradnju FISAC-a, sa kojim smo u više razgovora koje smo obavili utvrdili elemente naše dalje saradnje i predlog kalendara budućih susreta.

Vrlo angažovan deo činili su razgovori vođeni oko finaliziranja aktivnosti za započinjanje sa radom Evropskog saveta rada Banca Intesa-San Paolo grupe.

Na kraju, neophodno je istaći da je delegacija Sindikata finansijskih organizacija Srbije, kao i sve kolege iz drugih inostranih delegacija, imala toplo gostoprimstvo naših domaćina tokom čitave posete Italiji.

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute