Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

2018/2/27-3/1 | Budućnost rada za mlade u finansijskom sektoru | Torino, Italija

Prva međunarodna radionica pod nazivom „Budućnost rada i kvalitetnih poslova za mlade u finansijskom sektoru“ u okviru Akademije mladih radnika u sektoru finansija, održana je u Torinu, u Italiji, organizovana od strane UNI Global Union – UNI Finance Evropa, u saradnji sa Međunarodnim centrom za obuku Međunarodne organizacije rada (International Training Centre of the International Labour Organization - ITC-ILO), a uz finansijsku podršku Evropske komisije Evropske unije.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOS, čiji je predstavnik na navedenoj radionici bila Sanja Radosavljević iz Sindikata Banca Intesa, ima dugogodišnju saradnju sa UNI Global Union po pitanju unapređenja rada i prava zaposlenih u finansijskom sektoru.

Na ovom kursu, koji je uvod za nove korake koje bi mladi trebalo da preuzimaju u svojim zemljama kako bi unapredili poslovanje, usluge i standarde rada, učestvovali su mladi iz Belgije, Bugarske, Estonije, Hrvatske, Italije, Poljske, Rumunije, Slovačke, Srbije, Španije i Velike Britanije, koji su odlično međusobno sarađivali i funkcionisali tokom trajanja celog kursa, uprkos jezičkim barijerama i kulturološkim razlikama. Obuku su vodile: Evelin Tot (Evelin Toth), Dženet Džonson (Janet Johnson) i Danijela Klajn (Daniela Klein), koje su bile na raspolaganju za sva dodatna pitanja, sugestije i debate.

Učesnici međunarodne radionice u Torinu

Obuka je trajala tri dana, u periodu 27. februar – 1. mart 2018. godine, a održana je u prostorijama Paviljona Evropa - internacionalnom kampu Međunarodne organizacije rada. Tokom ta tri dana imali smo ispunjene radne sate na kojima su podsticani: timski rad, razmena iskustava sa kolegama iz drugih zemalja, interaktivne sesije, izrade studije slučaja, individualno prezentovanje problema i prednosti, kolektivno razmišljanje (brainstorming).

Tokom obuke su obrađene sledeće teme: (1) prezentacija Agende održivi razvoj mladih do 2030. godine; (2) osnaživanje mladih da budu članovi i da se angažuju u radu u UNI Finance Europa; (3) globalni trendovi zapošljavanja za mlade sa fokusom na trendove razvijenih zemalja Evropske unije; (4) nove forme zapošljavanja za mlade; (5) budućnost poslovanja, uticaj novih tehnologija na mlade u finansijskom sektoru; (6) dostojanstven rad za mlade; (7) strategije i politike UNI kao odgovor na digitalne izazove.

 

Prvi dan radionice | 27/02/2018

Dan je počeo rečima dobrodošlice i predstavljanjem predavača iz ITC-ILO: Andreas Klemer (Andreas Klemmer), Henri Kaningem (Henry Cunningham), Evelin Tot (Evelin Toth) i Dženet Džonson (Janet Johnson), kao i iz UNI Finance Evropa: Ana Harvi (Anna Harvey).

Upoznavanje sa platformom e-Campusa (interaktivne mogućnosti za e-učenje koje optimalno koriste nove tehnologije) i prezentaciju obuke je predstavila Dženet Džonson.

Nakon kraće pauze, Najel O’Higins (Niall O’Higgins) iz YEP-ILO iz Ženeve je održao predavanje na temu „Globalni trendovi zapošljavanja za mlade sa fokusom na trendove razvijenih zemalja EU“ kao i novih formi zapošljavanja za mlade.

Procena je da je oko 70,9 miliona mladih nezaposleno u 2017. godini. Prema poslednjim podacima, 76,7% mladih ima neformalne poslove, poredeći sa 57,9% zaposlenih starije generacije. Oko 21,8% mladih spada u kategoriju NEET (Not in Education, Employment or Training – Nisu u procesu školovanja, zapošljenja ili obuke), od čega su 76,9% pripadnici ženske populacije. U nerazvijenim zemljama i zemljama u razvoju mladi teže stalnom i sigurnom poslu više nego mladi u razvijenim zemljama. U razvijenim zemljama, mladi su spremniji za promenu posla i za samozapošljavanje, za razliku od mladih u zemljama sa visokom stopom nezaposlenosti koji retko dobrovoljno napuštaju radna mesta.

Uticaje digitalne tehnologije na rad je velik i različit u zavisnosti od države, sektora i radne snage. U odnosu na zaposlene starije generacije, mladi se mnogo brže adaptiraju uvođenju novih tehnologija. Mladi žele sigurne i stalne poslove u budućnosti. Nove forme zapošljavanja, kao što su „gig“ ekonomija (koja se temelji se na tome da firme za obavljanje nekih poslova zapošljavaju nezavisne stručnjake - slobodnjake na određeno, kratko vreme), part-time posao (koji se rade samo pola ili deo radnog vremena), „zero hours“ ugovori (za rad na poziv, koji se ostvaruje sklapanjem takozvanih nula satnih ugovora, koji podrazumevaju da se poslodavac obavezuje da će licu koje angažuje platiti onoliko sati koliko je radilo, ali mu pri tome ne garantuje minimalni broj radnih sati na dnevnom, nedeljnom ili mesečnom nivou; ipak, od angažovanog lica se može očekivati da uprkos tome uvek bude na raspolaganju) i ugovori koji glase na određeni period donose fleksibilnost radnog vremena, ali i opasnost od neregularnosti.

Institucije tržišta rada kao i informacioni sistemi se moraju prilagoditi rapidnim promenama usled uvođenja novih tehnologija. Makroekonomske politike zemalja će igrati ogromnu ulogu u prilagođavanju novonastaloj situaciji.

Nakon predviđene pauze za ručak učesnici su se vratili aktuelnim temama, kao što su „Dostojanstven rad za mlade“ (Decent work for youth). Otvorena su pitanja zaposlenosti mladih, radnim pravima, socijalnoj zaštiti i socijalnom dijalogu.

Koncept dostojanstvenog rada je jedan od prioriteta Međunarodne organizacije rada. Koncept ističe važnost dostojanstvenog rada kao izvora ličnog dostojanstva čoveka, stabilnosti porodice i društva, demokratije i ekonomskog rasta. Agenda promoviše četiri strategije: promovisanje poslova, garantovanje prava na rad, adekvatna socijalna zaštita i promovisanje socijalnog dijaloga.

Prvi dan predavanja je završen oko 17:30 časova, nakon čega su učesnici imali kratak predah. U večernjim satima, domaćini su mlade sindikaliste organizovali večeru za sve učesnike u prijatnoj atmosferi restorana u Torinu, koja je bila prilika za bolje upoznavanje i neformalnu razmenu informacija i iskustava u radu.

 

Drugi dan radionice | 28/02/2018

Predavanje je počelo upoznavanjem sa Karlom Feferom (Karl Pfeffer) iz ITC-ILO. Tema je bila prezentacija Agende održivi razvoj mladih do 2030. godine, kao i Agenda za pristojan rad mladih. Rađene su interaktivne sesije, debate, komentari i izlaganja svih predstavnika na ovu temu.

Agenda za održivi razvoj mladih do 2030. godine je usvojena na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija održanoj 25-27. septembra 2015. godine, i to od strane 193 članice UN, zajedno sa novim setom globalnih ciljeva koji predstavljaju nastavak Milenijumskih ciljeva. Agenda sadrži šest komponenti, među kojima je i 17 ciljeva održivog rasta kao što su: iskorenjivanje siromaštva, jednakost polova, obezbeđivanje dostojanstvenog rada za sve i ekonomski rast, smanjenje nejednakosti, preduzimanje mera zbog klimatskih promena, zalaganje za mir, pravdu i jake institucije.

Nakon pauze, Kristina J. Kolklou (Cristina J. Colclough), direktor UNI Global Union platforme i agencije za zapošljavanje radnika, digitalizaciju i saradnju sa sindikatima nam je predstavila kakva je budućnost rada mladih i kakav je uticaj tehnologija na rad mladih u sektoru finansija. Jedna od tema su bile strategije i politički UNI Global Union uticaj na digitalne izazove, veštačka inteligencija i zaštita podataka zaposlenih.

 

Treći dan radionice | 01/03/2018

Trećeg dana kursa je održan grupni rad sa Anom Harvi, koordinatorom za osnaživanju mladih u UNI Europa Finance, kao i kratak pregled i proveru znanja koje smo stekli na kursu kao uvod u polaganje završnog testa. Učesnici su pokazali izvrsno poznavanje i zainteresovanost za temu, što je rezultiralo odličnim rezultatima na testu i uručenjem sertifikata svim učesnicima.

Nakon dodele sertifikata od strane ITC centra, završnu reč tokom ceremonije zatvaranja obuke je imao Anđelo Di Kristo (Angelo Di Cristo), šef Sektora finansija UNI Global Union.

Sanja Radosavljević u Međunarodnom centru za obuku MOR-aTokom radionice kao predstavnik Republike Srbije Sanja Radosavljević je aktivno učestvovala na svim aktivnostima i održala je prezentaciju na temu akcionog plana za osnaživanje mladih u UNI Europa Finance. Sanja je imala priliku da upozna i sagleda iskustva mladih koji rade u finansijskom sektoru u raznim zemljama, unapređujući svoje znanje, iskustvo i proširujući vidike o poslovanju u finansijskom sektoru, što će koristiti ličnom budućem radu i doprinosu, kao i proširivanju znanja Sindikata finansijskih organizacija Srbije.

 

 

uni kss sfos logo

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute