Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

A šta je dostojanstveni rad?


STOP pohlepi kapitala! A šta je dostojanstveni rad? Ukratko: rad koji omogućava dobar život. U širem značenju: rad koji istovremeno sadrži četiri komponente: zapošljavanje, radno-socijalna prava, zaštitu i dijalog, jer sve su četiri komponente potrebne za stvaranje najbolje perspektive za razvoj i socijalni napredak.

 

Međunarodni dan dostojanstvenog rada

Kao i sindikalne kolege iz celog sveta i Sindikat finansijskih organizacija Srbije je obeležio 7. oktobar – Međunarodni dan dostojanstvenog rada, ustanovljen na predlog Međunarodne konfederacije sindikata.

Dan pre toga bio je Svetski dan nesigurnog posla, kao upozorenje da nesiguran posao zbog pohlepe kapitala jeste globalni problem i da kao takav i u Srbiji postaje sve veći problem.

 

A šta je dostojanstveni rad? Ukratko: rad koji omogućava dobar život. U širem značenju: rad koji istovremeno sadrži četiri komponente: zapošljavanje, radno-socijalna prava, zaštitu i dijalog, jer sve su četiri komponente potrebne za stvaranje najbolje perspektive za razvoj i socijalni napredak.

Cilj obeležavanja ovog dana u svetu je ukazivanje: (1) da privredni i ekonomski rast i dostojanstvo čoveka idu zajedno; (2) da se prava radnika smatraju temeljom razvoja, ekonomskih, financijskih, trgovinskih i socijalnih politika; (3) da se dostojanstveni rad ne smatra domenom bogatih zemalja, već mogućnošću za održivi razvoj u čitavom svetu; (4) da se temeljni radni standardi Međunarodne organizacije rada, kao specijalizirane ustanove Ujedinjenih nacija, poštuju u svakoj zemlji; (5) da se strategije dostojanstvenog rada razvijaju i provode na nacionalnom i međunarodnom nivou; (6) da se javna rasprava vodi oko odluka koje se donose na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou i da se odluke donose uz uključenost direktno pogođenih; (7) da vlasnici kapitala i poslodavci prepoznaju dostojanstven rad kao ključnu komponentu njihovih poslovnih strategija; (8) da je uvažavanje organizacija civilnog društva iz zemalja u razvoju od strane evropskih političara u odnosu na značaj dostojanstvenog rada temeljni korak kako bi se ostvario život u dostojanstvu, bolji standardi življenja i mogućnost izbavljenja iz siromaštva; (9) da dostojanstven rad mora biti shvaćen i prihvaćen kao pravo u zemljama u razvoju, kao što je u razvijenim zemljama.

I dok je razvijeni svet 7. oktobar obeležio kao dan dostojanstvenog rada, mi se u Srbiji tog dana podsećamo koliko smo daleko od dostojanstva. Dostojanstvo radu daje radnik i zato treba javno prozivati i obeležiti sve one koji mu ga na bilo koji način oduzimaju, bez obzira je li reč o poslodavcima ili njima bliskim političarima i vlasti. Svetski dan dostojanstvenog rada obeležava se jedan dan u godini, ali radniku i radu to dostojanstvo pripada svih 365 dana u godini. On je radnikovo, naše pravo i naša je sindikalna dužnost i obaveza da dijalogom i pritiskom na poslodavce i političare uradimo sve kako bi to zaista tako i bilo.

Veliki je broj nezaposlenih, rad bez zarada, bez uplaćenih doprinosa, poniženje i diskriminacija na svakom koraku, ali i ćutanje, jer je strah od gubitka i takvog posla ogroman. Sa zaradom koja je najčešće niža od egzistencijalnog minimuma, nema govora o bilo kakvom dostojanstvenom radu srpskog radnika. Lojalnost poslodavcu i naporan rad koji je nekada obezbeđivao stabilnu karijeru zaposlenog i sigurnu penziju je obezvređen i obesmišljen. Sve više radnika, usled preovlađujućeg nedostatka radnih mesta radi na privremenim i povremenim poslovima, izložen visokom stepenu rizika, za niske ili minimalne zarade, bez odgovarajuće pravne i zdravstvene zaštite.

Obaveza Sindikata finansijskih organizacija Srbije je da ukaže da nesiguran rad postaje nacionalna sramota, da lišava ljude prava na pristojan život, podriva kompletan sistem vrednosti, utiče na materijalno i psihološko stanje nacije, a posebno porodice, koja je danas veoma ugrožena.

Svetski dan dostojanstvenog rada je i ove godine protekao u senci međunarodnih sukoba i krize na bliskom istoku, što značajno i kod nas utiče na trend usporavanja privrednog rasta, porasta nezaposlenosti i pada životnog standarda. Ono šta dodatno zabrinjava je da se ne naziru rešenja, jer se egzistencijalni problemi građana iz godine u godinu guraju u stranu pred naletima dnevne politike, a umesto jačanja ekonomskih kapaciteta države pribegava se nastavku primena mera restriktivne štednje, smanjenju socijalnih davanja i zamrzavanju plata i penzija.

Kod nas nema socijalnog dijaloga, ali neko će kad-tad morati odgovarati što ga nema. Pored toga, ono što nas kao sindikat zabrinjava je nedostatak radničke solidarnosti kada je rad i posao u pitanju, odsustvo kohezionih veza među ljudima i empatije. Ljudi sve više propuštaju da reaguju, misleći da to nije njihova stvar i da se to ne sme.

Kao sindikat dužni smo da upozorimo da je ovakvo stanje nepodnošljivo i sve manje izdržljivo, jer nezadovoljstvo konstantnom neizvesnošću, osiromašenjem i padom kupovne moći raste kod zaposlenih, nezaposlenih i penzionera. Kad nema osnovnih radnih prava, nema ni socijalnih. Rad mora biti dostojanstven, prijavljen, zaštićen, legalan i vidljiv sa stanovišta penzionog prava. Međutim, pravo na dostojanstven rad trebalo bi da se tiče svih u društvu, a ne samo sindikata i svi moramo da shvatimo da je to osnovni problem sa kojim se suočavamo i ako ne bude rešen, jednostavno - nema budućnosti.

 

Korisni linkovi

 

Centar za razvoj sindikalizma

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute