Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Dopis Narodnoj banci Srbije

Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOS

Sindikat finansijskih organizacija Srbije se u ime Sindikata Jubanke a.d. obratio zvaničnim dopisom Narodnoj banci Srbije zbog velikih problema sa kojima se susreću zaposleni u Jubanci a.d. i sa potpuno neizvesnom budućnošću za ogromnu većinu zaposlenih u toj banci i za samu banku, jer se dešava tiho, nevidljivo uništavanje jedne banke.

 

Sindikat finansijskih organizacija Srbije se u ime Sindikata Jubanke a.d. obratio zvaničnim dopisom Narodnoj banci Srbije zbog velikih problema sa kojima se susreću zaposleni u Jubanci a.d. i sa potpuno neizvesnom budućnošću za ogromnu većinu zaposlenih u toj banci i za samu banku. U senci mnogobrojnih saopštenja za javnost, a posebno nakon usvajanja Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jubanke od 4. oktobra 2017. godine, u stvarnosti se dešava tiho, nevidljivo uništavanje jedne banke.

SFOS je zatražio od Narodne banke Srbije, koja je u očekivanju da novi vlasnik ojača banku dala saglasnost za preuzimanje bivše Alpha Bank Srbija, da izvrši nadzor nad već preduzetim i najavljenim merama u Jubanci, jer je realnost drugačija, pošto novi vlasnik preduzima mere koje vode ka gašenju banke sa višedecenijskom tradicijom i kvalitetom u poslovanju i sa obučenim kadrom.

Link  link Dopis Sindikata finansijskih organizacija Srbije Narodnoj banci Srbije

Ljubodrag Savić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže da za to što ovdašnji biznismeni kupuju banke postoji racionalno objašnjenje. „Oni dobro razumeju da rizik biznisa treba raspodeliti na više delatnosti. Polaze od toga da problemi neće u isto vreme pogoditi svaki njihov biznis, tako da i ako ih bude, mogu da ih kompenzuju s onima gde su bolje poslovali. Tako je svuda u svetu. Manje ozbiljan razlog jeste to što su ovdašnji poslovni ljudi u početku lako došli do novca i apetiti su im porasli pa misle da mogu da budu uspešni i u bankarstvu. Ta ekskurzija nije jednostavna, treba poslovati u okruženju 30 banaka, među kojima su i velike evropske. Bankama dobro ide, ali ipak ne kao ranije. U svetu vlasnici kapitala plate da banke vode oni koji znaju, a kod nas direktori banaka sprovode ideju gazde, jer on zna najbolje“ – kaže Savić. (Politika | 24. 10. 2017.)


Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute