Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

Expobank a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Rodna ravnopravnost

Rodna ravnopravnost je jedan od osnovnih principa savremenog društva i direktno doprinosi razvoju društva u celini. Politika jednakih mogućnosti je jedno od glavnih dostignuća modernog čovečanstva. Rodna ravnopravnost podrazumeva da muškarci i žene imaju jednake preduslove za ostvarivanje ljudskih prava, da postoje jednake mogućnosti i za žene i za muškarce da doprinose kulturnom, političkom, ekonomskom i nacionalnom napretku, kao i da imaju identične šanse da uživaju sve koristi od napretka jedne zajednice.

Ustavnim opredeljenjem Republike Srbije, da država na svim nivoima treba da garantuje ravnopravnost žena i muškaraca i razvija politiku jednakih mogućnosti (Ustav Republike Srbije, član 15), stvoreni su uslovi za uspostavljanje institucionalnih mehanizama za unapređivanje rodne ravnopravnosti na nacionalnom nivou.

Usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti („Sl. glasnik RS“, br. 52/21) maja 2021. godine primenjen je princip multisektorskog regulisanja rodne ravnopravnosti i identifikovane su oblasti koje su posebno značajne za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u našoj zemlji. Zakonom su propisane obaveze sindikalnih organizacija u cilju poboljšanja rodne ravnopravnosti.

Rodna ravnopravnostPoštovanje principa jednakih mogućnosti, propisan članom 7 Zakona, obavezuje sindikalne organizacije da se u svom radu vode principom politike jednakih mogućnosti, koja podrazumeva ravnopravno učešće žena i muškaraca u svim fazama planiranja, pripreme, donošenja i sprovođenja odluka koje se tiču rada sindikata, a posebno položaja žena. Sindikalne organizacije su dužne da uzimaju u obzir različite interese, potrebe i prioritete žena i/ili muškaraca prilikom donošenja javnih politika i prilikom odlučivanja o njihovim pravima, obavezama i interesima, poštujući princip jednakih mogućnosti.

Obaveza je sindikata da ustanovljavaju i preduzimaju posebne mere, propisane članom 10 Zakona, za ostvarivanje i unapređenje rodne ravnopravnosti kojima se obezbeđuju jednaki uslovi za sva lica koja se nalaze u nejednakom položaju. Posebne mere uključuju aktivnosti, kriterijume kojima se obezbeđuju jednake mogućnosti za ravnopravno učešće i zastupljenost žena i muškaraca, posebno pripadnika osetljivih društvenih grupa, u svim sferama društvenog života i jednake mogućnosti za ostvarivanje prava i sloboda, uključujući i politička i sindikalna prava.

Zakon predviđa usvajanje posebnog plana za rodnu ravnopravnost i preduzimanje posebnih mera za unapređenje rodne ravnopravnosti i postizanje uravnotežene zastupljenosti polova. Rok za usvajanje i dostavljanje prvog takvog plana resornom Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog bio je 1. januar 2022. godine, obaveza i rok koji su Sindikat finansijskih organizacija Srbije, kao i organizacije sindikata, naše članice u potpunosti ispunili.

<Link: Plan delovanja SFOS-a sa posebnim merama za rodnu ravnopravnost za period 2022-2025.>

 

Novogodišnja čestitka

U godini iza nas — u kojoj smo obeležili tri decenije rada Sindikata finansijskih organizacija Srbije — uložili smo veliki napor da u uslovima pandemije izazvane korona virusom uredno obavljamo naše zadatke i budemo snažna podrška našim članovima.

Od još jedne godine prepune iskušenja, ostaju lekcije i pouke. Svesni svih izazova, ali jedinstveni, dočekujemo godinu koja će tražiti dodatno znanje i energiju da bi zaštitili interese našeg članstva. Svaka nova godina budi želju i nadu za novi početak i bolje sutra, pa je normalno da učinimo sve u našoj moći da živimo bolje nego u prethodnoj godini.

Našim članovima, njihovim porodicama, koleginicama i kolegama na poslu i prijateljima želim zdravu, srećnu i uspešnu Novu 2022. godinu!

Milan Alempijević, predsednik Sindikata finansijskih organizacija Srbije

 

Tri decenije

U vanrednim okolnostima, izazvanim pandemijom bolesti koju izaziva korona virus (COVID-19), u izmenjenim uslovima pod kojima se obavljaju poslovi, kao i sindikalno organizovanje i aktivnosti, prošlo je nezapaženo da je SINDIKAT FINANSIJSKIH ORGANIZACIJA SRBIJE krajem oktobra napunio 30 godina.

Podsećamo da je SFOS osnovan na Međunarodni dan štednje, 31. oktobra 1991. godine, i to kao prvi nezavisni sindikat i prvi sindikat potpisnik posebnog (granskog) kolektivnog ugovora u Srbiji. Prethodne tri decenije postojanja i rada i sve šta smo u tom periodu doživeli i preživeli uz stalne promene u našoj državi i turbulencije u odnosu između sveta kapitala i rada, daju nam za pravo da budemo ponosni na prošlost, ali i da znanjem i stečenim iskustvima budemo okrenuti budućnosti.

Ove godine nismo bili u prilici da obeležimo 30. rođendan, kao pre deset godina < http://www.sfos.org.rs/index.php/foto-galerija/jubilej-dve-decenije-sfos-a >, tako da je pred nama i zadatak da svojim radom postignemo da SFOS na dostojanstven način obeleži sledeću deceniju svog rada. A izazovi su veliki...

Ukratko, moramo da pronađemo odgovore na neka od najvažnijih pitanja, kao što su šta je to potrebno da (u)činimo kako bi vratili poverenje radnika, kako odoleti i suprotstaviti se zakonskom derogiranju radnih prava, šta treba menjati u socijalnom dijalogu sa državom i poslodavcima, posebno u izmenjenim oblicima obavljanja poslova, koji menjaju radne odnose, prava i obaveze.

Svi koji veruju u solidarnost i socijalnu pravdu i koji se odluče da se posvete radu u sindikatu morali bi da budu edukovaniji, da prate svetske trendove da bi mogli da zadobiju poverenje nove radničke klase, koju čine mladi, čije su potrebe drugačije od radnika iz prethodnih industrijskih revolucija.

Neophodno je da koristimo nove tehnologije i da „predviđamo“ budućnost. Ako se menjaju vlasnici kapitala, ako se menjaju radnici koji rade kod njih, a pogotovo u delatnosti pružanja finansijskih usluga, onda moramo i mi u sindikatima da se menjamo. To je nešto što smo jasno naučili od naših kolega i prijatelja iz UNI Global Union i drugih sindikata iz inostranstva sa kojima sarađujemo.

Naš cilj je uvek bio i ostaje jasan — najbolja moguća zaštita i očuvanje prava naših članova, uz poštovanje načela: solidarnost = ključ uspeha.

 

Prenošenje poruke sindikata

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je primio poziv za učešće u trodelnoj sindikalnoj obuci koju zajedno organizuje jedan od najvećih globalnih sindikata (UNI Global Union, podružnica UNI Europa Finance) i Fondacija Fridrih Ebert (Friedrich-Ebert-Stiftung) i koji je posebno osmišljen za UNI podružnice u centralnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi (Hrvatska, Mađarska, Poljska, Republika Češka, Slovačka, Srbija, itd.). Naši članovi iz organizacija sindikata — članica SFOS-a su sa zanimanjem primili ovaj poziv i iskazali su interesovanje da učestvuju u radu, uz ocenu da su teme izvanredne i aktuelne.

Prenošenje poruke sindikata UNI-FESObuka će biti održana upotrebom elektronskih alata, sa srpskim prevodom, i otvorena je za sve UNI podružnice. UNI podstiče, ali ne obavezuje, da učesnici budu uključeni u sva tri treninga, koji će trajati po tri sata, u vremenu od 15:00 do 18:00 časova.

Prvi trening (31. avgust 2021.) biće posvećen istraživačkim veštinama za osnaživanje sindikata i pomoći će učesnicima da razviju svoje istraživačke veštine, analiziraju delatnost pružanja finansijskih usluga, njegovo poslovanje i identifikuju mogućnosti za radnike i sindikate za izgradnju moći udruživanja i organizovanja.

Sledeća obuka (28. septembar 2021.) biće posvećena prenošenju poruke sindikata i upoznaće učesnike o pojedinim društvenim medijima i medijskim alatima koji mogu da pomognu svakodnevnom unapređivanju rada sindikata. Takođe će ići dublje u razmenu političkih i sindikalnih poruka i njihovo uobličavanje.

Završni trening (26. oktobar 2021.) biće posvećen izgradnji sveobuhvatnih kampanja i uputiće učesnike kako ih dizajnirati i primeniti. Takve sveobuhvatne kampanje bile su posebno uspešne u kompanijama i sektorima sa niskom gustoćom sindikata i pomogle su globalnim sindikatima poput UNI Global Union da osvoje globalne okvirne sporazume. Biće izneti podaci o prošlim uspešnim sveobuhvatnim kampanjama i primerima onih koje su u toku.

 

Radnička i sindikalna odgovornost

Prvog maja obeležavamo Međunarodni praznik rada, radničke i sindikalne odgovornosti, koji simboliše crvena boja — simbol borbe protiv okova i za slobodan život, zasnovan na ljubavi, poverenju i solidarnosti. To je jedan od najrasprostranjenijih praznika na svetu, a obeležava se u znak sećanja na velike demonstracije iz maja 1886. godine, kad su radnici u Čikagu stupili u štrajk, zahtevajući osmočasovno radno vreme.

Praznik rada u svetu se obeležava raznim akcijama i demonstracijama, čija je suština borba za prava radnika, kraće radno vreme, bolje plate i zaštitu na radu. Kod nas ništa novo, jer Prvi maj nema mnogo veze sa težnjama za bolji položaj radnika, već je u kalendaru više rezervisan kao dan za odmor i opuštanje. Deluje da radnička svest danas zaostaje u odnosu na svest radnika od pre više od veka.

I ove godine je jasno da nije ostvaren pozitivan rezultat, barem ne kada su u pitanju socijalna pravda i solidarnost. Radnici, oni koji imaju sreću da imaju posao, nezadovoljni su i uplašeni. Čak i zahtev demonstranata od pre 135 godina za osmočasovno radno vreme, za većinu zaposlenih, iako je propisano Zakononom o radu, kod nas u praksi nije ostvaren.

Nesiguran rad je postao preovlađujući: sa ugovorom na određeno vreme, na privremenim i povremenim poslovima, preko agencija za posredovanje ili rad „na crno“. Strah od gubitka posla i potpuna apatija da se bori i izbori za veće plate, veću minimalnu zaradu, za život dostojan čoveka takođe preovlađuju.

Pandemija korona virusa je dodatno uvećala nesigurnost i pokazala je sve slabosti savremenog sveta, a pre svega ekonomski, zdravstveni i socijalni egoizam, kao i ekstreman nivo ekonomskih, socijalnih i političkih nejednakost. Upravo sada, na iskustvima zdravstvene i socijalne katastrofe u celom svetu, neophodan je iskorak ka pravednijem i podnošljivijem društvu.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije ukazuje da je krajnje vreme došlo da se ovakvo stanje menja. Nije normalno da Srbija bude zemlja jeftine radne snage i nesigurnih poslova za prekarne radnike. Zahtev da radnici imaju pravo na bezbedan i zdrav posao, koji je plaćen tako da omogućuje siguran rad i dostojanstven život je u potpunosti osnovan i opravdan.

To mogu ostvariti radnici i sindikati jedino ako su udruženi, solidarni, dobro organizovani i okrenuti zajedničkom cilju. Solidarnost = ključ uspeha!

 

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute