Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Digitalna revolucija i organizacija budućnosti

Digitalni pogled na svet. Digitalizacija nije samo ulaganje u infrastrukturu u IT, u računare, platforme i softver, već, pre svega, investicija u ljude koji razumeju šta je to digitalizacija i žive taj novi, digitalni tempo života. Jer, samo ti ljudi će moći u firmama da uvode promene koje će onda dovesti i do uspeha.

Opširnije...

Međunarodni dan žena

Lotos - simbol čistoće i nevinosti.

Kao da se ponekad zaboravi na značaj i suštinu ovog praznika, pa je uvek pravo vreme, uz čestitku srećan 8. mart – Međunarodni dan žena, da se podsetimo zašto ceo svet duže od jednog veka taj praznik obeležava...

Međunarodni dan žena, koji se obeležava svake godine 8. marta, predstavlja podsetnik na dan kada su žene ostvarile prvu pobedu, te daleke 1908. godine, u borbi da budu ravnopravne sa muškarcima na polju rada. Na taj način svet se podseća na dugogodišnju borbu žena, a čiji su najvažniji rezultati uvođenje osmočasovnog radnog vremena, mogućnost iste visine plate za muškarce i žene, kao i socijalna zaštita majki i uvođenje prava na trudničko i porodiljsko bolovanje.

Međunarodni dan žena ne služi samo u znak sećanja na pobornike ženskih prava i proslavljanje uspeha iz prošlosti, već kao prilika da više razmislimo o sadašnjoj situaciji. Ovaj simbolični datum je prilika da sagledamo koliko smo učinili da se približimo, ili udaljimo od društva u kome bi sve žene bile ravnopravni članovi zajednice. Dugujemo sebi da pokažemo kako istorija ne počinje od nas, već da smo mi posledica nečega, i nova karika na putu u budućnost.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije će nastaviti sa daljim promovisanjem prava žena. Borba koja traje duže od veka obavezuje sve nas da ne odustajemo u ostvarivanju unapređivanja položaja žena.

Opširnije...

„Iznajmljena“ stvarnost

U Srbiji „agencije za zapošljavanje“ „iznajmljuju“ desetine hiljada ljudi firmama. Država žmuri da bi privukla investitore, pozivajući se na „prednost“ jeftine radne snage ovde. „Agencije“ preko kojih se zapošljavaju radnici na „iznajmljivanje“ funkcionišu tako što „angažuju“ radnike, plaćaju za njih poreze i doprinose, ali oni ne rade u agenciji, već u nekim firmama kojima ih „agencije“ uz proviziju „iznajmljuju“.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije se prvi susreo sa ovom „formom“ zapošljavanja, još pre skoro deset godina, kada je krenuo trend donošenja programa za rešavanje viška zaposlenih kod poslodavaca u bankama, kada su mnogi članovi dobijali otkaze, a za obavljanje njihovih poslova su angažovani su „iznajmljeni radnici“ iz „agencija“. Pojedine organizacije sindikata - članice SFOS-a i dalje pružaju pravnu pomoć bivšim članovima koji su pokrenuli sudske postupke zbog nezakonitog raskida ugovora o radu, koje su poslodavci proglasili za višak zbog formalnog ukidanja određenih poslova, koji u stvari i dalje postoje. Ti postupke sudovi vode neopravdano (pre)dugo.

Niko ne može da iskaže tačan broj ovako zaposlenih lica (procene se kreću od 80.000 do čak 300.000 radnika), mada je poznato da se samo tokom poslednje tri godine broj takozvanih agencija za iznajmljivanje radnika udvostručio, a sa njima i broj radnika koji su preko takvih „agencija“ angažovani. Praksa pokazuje "Iznajmljivanje" radnikada nema većeg preduzeća u Srbiji, bez obzira na oblik vlasništva, koje nema određeni broj ljudi koji rade preko tih agencija. Država odobrava i podržava agencijsko zapošljavanje, iako je ono protivustavno i protivzakonito, a podatke o tome vešto krije i prikazuje ih kao stalno zaposlene.

„Iznajmljeni“ radnici su slabo plaćeni, za njih ne postoji godišnji odmor (to je njima neplaćeno odsustvo), bolovanje (ako su bolesni, neće dobiti nikakvu naknadu), topli obrok, naknada troškova prevoza, praznik (i tada rade, a poslodavcima je isplativije da „iznajmljuju“ radnike, jer rad ne plaćaju po prazničnoj tarifi) i plaćeni prekovremeni rad, sindikalno organizovanje, kolektivni ugovori, pa čak nema ni zakona koji bi regulisao njihov status. Radnici na „iznajmljivanje“/„lizing“, koji su u Srbiju stigli sa tranzicijom, teško mogu da ostvare prava koja imaju zaposleni direktno kod poslodavca, a pri tom žive u stalnom strahu da i takav ugovor može biti prekinut u bilo kom trenutku.

Opširnije...

Sistematsko uništavanje radnika (se nastavlja)

Pre više od dve godine, 18. jula 2014. godine, poslanici Skupštine Srbije su usvojili Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu, po hitnom postupku, bez ozbilјne javne rasprave i bez učešća pravih socijalnih partnera. Slutnje sindikata su se obistinile, nisu pogrešili, jer su u praksi pale sve najave od strane predstavnika vlasti o pozitivnim efektima.

Loši efekti zakona itekako su vidljivi: veliki gubitak prava, nesigurnost i neizvesnost zaposlenih u nizu pravnih instituta (minimalna zarada, prekluzivni rokovi za ostvarivanje prava na sudsku zaštitu, pravne posledice nezakonitog otkaza ugovora o radu, rokovi zastarelosti, rad na određeno vreme, prošireno dejstvo kolektivnog ugovora, reprezentativnost, i dr.). Nesporna je činjenica da su prava zaposlenih u Srbiji ovakvim izmenama i dopunama umanjena, izvršena je dalja fleksibilizacija radnog odnosa bez sigurnosti za zaposlenog i te su izmene doprinele daljem pojeftinjenju radne snage u Srbiji, što će imati dalekosežne negativne posledice.

Zakon o radu, za koji su njegovi tvorci tvrdili da će pospešiti rast privrednih aktivnosti, otvoriti prostor za veće zapošljavanje, doprineti smanjenju sive ekonomije, privući strane investitore i doneti red na tržištu rada, potvrđuje da je sada lakše otpuštanje radnika i trasiran put najsurovijem robovskom tržištu radne snage.

radnici

Umesto osvajanja prava na poštene odnose sa poslodavcima, radnici su danas postali nezaštićeno roblje vladajuće klase i njoj privrženih privatnih posednika, koji bukvalno izrabljuju radnike pomoću metoda prvobitne akumulacije kapitala i nekažnjive pljačke elementarnih sredstava za život radničkih slojeva u korist nezakonitog bogaćenja i sve većeg širenja nejednakosti među radnim ljudima, koji nose najteži teret opstanka društva.

Opširnije...

O socijalnim i radnim pravima kod nas

U Beogradu je po drugi put održan multikongres „Serbian Visions“ na kome su učestvovale nevladine i druge organizacije, institucije i stručna udruženja u kojima rade ljudi koji su angažovani na raznim poljima i koji su u ukupno 60 dvočasovnih manifestacija u toku dva dana (26-27. novembra) predstavili svoje aktivnosti i ideje za bolju budućnost Srbije. Kongres je održan u organizaciji Nemačko-srpske privredne komore i Privredne komore Srbije.

visionsPrvog dana multikongresa smenjivale su se prezentacije, paneli i diskusije, između ostalog, o ljudskim pravima, obrazovanju, evrointegracijama, privredi, zaštiti životne sredine i drugim oblastima u okviru brojnih panela gde se diskutovalo i o istinama i zabludama o dinarskim kreditima indeksiranim švajcarskim francima i mogućnostima povezivanja mladih sa uspešnim kompanijama. Bilo je reči i o savremenim medijima, ekonomskom osnaživanju žena u dobu 45 plus, klimatskim promenama i obnovljivim izvorima energije, zaštiti zaposlenih od zlostavljanja i mnogim drugim.

Centar za industrijske odnose je bio domaćin panela o otvaranju Poglavlja 19 o socijalnim i radnim pravima, na kome su učestvovali predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova, sindikata, i drugi. Uz kvalitetno i zanimljivo uvodno izlaganje i argumentovano usmeravanje direktora Centra dr Darka Marinkovića, diskutovano je o razlozima zašto do sada nije otvoreno pomenuto poglavlje, kao i o neophodnosti za širom javnom raspravom na teme socijalnog dijaloga i uloge sindikata kao bitne karike u zaštiti radnih prava.

Poglavlje 19 pravnih tekovina Evropske unije – Socijalna politika i zapošljavanje sadrži osnovne socijalne standarde na koje su se države članice obavezale pristupanjem EU. Njihova svrha je da podrže primenu i razvoj evropskog socijalnog modela koji je Evropska komisija 1994. godine definisala kao „zajedničke vrednosti koje obuhvataju demokratiju i individualna prava, slobodno kolektivno pregovaranje, tržišnu ekonomiju, jednake mogućnosti za sve i socijalnu zaštitu i solidarnost.

Sindikat finansijskih organizacija Srbije je zastupao član Republičkog odbora Slobodan Mihajlović, koji je, kao i predstavnici drugih sindikata, ukazao da država Srbija mora, pre svega, da uvede red u smislu utvrđivanja reprezentativnosti sindikata, ali i predstavnika poslodavaca, i time stvori potrebne uslove za kvalitetan socijalni dijalog koji, nažalost, u Srbiji ne postoji, što Evropska komisija Evropske unije jasno vidi i na šta redovno ukazuje u svojim izveštajima poslenih od zlostavljanja i mnogim drugim.

Korisni linkovi

 

Centar za razvoj sindikalizma

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute