Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Minimalac

Sporo, baš je sporo... Prema zvaničnim podacima u Srbiji raste produktivnost, ali i cene, što su uslovi za povećanje „minimalca“. Sindikati očekuju da bude uvećana minimalna zarada. Da se napusti politika da radnik koji prima minimalnu zaradu treba da bude srećan, Srbija da bude zemlja radnika koji je srećan i adekvatno plaćen.

Opširnije...

Štrajk

Lajk za štrajk SFOS izražava solidarnost sa svim radnicima i sindikatima koji traže prava koja zaslužuju svojim radom poručujemo da moraju imati snage da prevaziđu sve prepreke koje su im nametnuli poslodavci. Jer ako je ostalo iole malo pameti i solidarnosti, obavezni smo da nešto zajedno popravimo i napravimo i da uspostavimo principe ispod kojih niko neće moći da ide.

Opširnije...

Šta je problematično, šta je preterivanje?

Šta je problematično, šta je preterivanje? U srpskom zakonodavstvu počeće da se primenjuju nova krivična dela, i to protiv života i tela, kao i polnih sloboda predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije usvojenim prošle godine: proganjanje, polno uznemiravanje, navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama i prinudno zaključenje brakova.

Opširnije...

Enciklopedija industrijskih odnosa

Enciklopedija industrijskih odnosa Nastavljajući dugogodišnju dobru saradnju koju Sindikat finansijskih organizacija Srbije i njene članice imaju sa Centrom za industrijske odnose u Beogradu, objavljujemo autorski tekst direktora Centra profesora dr Darka Marinkovića, kojim nas upoznaje kako je i zašto je nastala Enciklopedija industrijskih odnosa.

Opširnije...

Digitalna revolucija i organizacija budućnosti

Digitalni pogled na svet. Uloga sindikata je da predstavi ljudsko lice digitalizacije i robotizacije i budućeg sveta rada u globalnoj ekonomiji. Da bi mogli da ostvare ovu ulogu, neophodno je postojanje jakih sindikata koji su sposobni da prepoznaju promene koje se dešavaju brže od svetlosti i da predvide prave odgovore na svakodnevne izazove.

Opširnije...

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute