Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati iz banaka, osiguranja i drugih finansijskih organizacija Srbije:

  

AIK banka a.d. Beograd

bancaintesa logo

bankap logo

Direktna banka

expobank logo

jubmesbanka logo

nlbbanka logo

otpbanka logo

ddor logo

savaosiguranje logo

triglavosiguranje logo

ubs logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Treba insistirati u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

Šta je problematično, šta je preterivanje?

Šta je problematično, šta je preterivanje? U srpskom zakonodavstvu počeće da se primenjuju nova krivična dela, i to protiv života i tela, kao i polnih sloboda predviđena izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Srbije usvojenim prošle godine: proganjanje, polno uznemiravanje, navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama i prinudno zaključenje brakova.

Opširnije...

Enciklopedija industrijskih odnosa

Enciklopedija industrijskih odnosa Nastavljajući dugogodišnju dobru saradnju koju Sindikat finansijskih organizacija Srbije i njene članice imaju sa Centrom za industrijske odnose u Beogradu, objavljujemo autorski tekst direktora Centra profesora dr Darka Marinkovića, kojim nas upoznaje kako je i zašto je nastala Enciklopedija industrijskih odnosa.

Opširnije...

Digitalna revolucija i organizacija budućnosti

Digitalni pogled na svet. Uloga sindikata je da predstavi ljudsko lice digitalizacije i robotizacije i budućeg sveta rada u globalnoj ekonomiji. Da bi mogli da ostvare ovu ulogu, neophodno je postojanje jakih sindikata koji su sposobni da prepoznaju promene koje se dešavaju brže od svetlosti i da predvide prave odgovore na svakodnevne izazove.

Opširnije...

„Iznajmljena“ stvarnost

„Iznajmljena“ stvarnost Pojedine organizacije sindikata - članice SFOS-a i dalje pružaju pravnu pomoć bivšim članovima koji su pokrenuli sudske postupke zbog nezakonitog raskida ugovora o radu, koje su poslodavci proglasili za višak zbog formalnog ukidanja određenih poslova, koji u stvari i dalje postoje. Te postupke sudovi vode neopravdano (pre)dugo.

Opširnije...

Sistematsko uništavanje radnika (se nastavlja)

Uništavanje se nastavlja Radnici su danas postali nezaštićeno roblje vladajuće klase i njoj privrženih privatnih posednika, koji izrabljuju radnike pomoću metoda prvobitne akumulacije kapitala i nekažnjive pljačke elementarnih sredstava za život radničkih slojeva u korist nezakonitog bogaćenja i sve većeg širenja nejednakosti među radnim ljudima.

Opširnije...

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaBiznis & finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute