Sindikat finansijskih organizacija Srbije - SFOSČlanice SFOS-a su sindikati u banakama, osiguranju i drugim finansijskim organizacijama:

  

 

Adriatic Bank logo

AIK banka a.d. Beograd

ALTA banka a.d. Beograd

Banca Intesa a.d. Beograd

Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd

Eurobank Direktna a.d. Beograd

NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

OTP banka a.d. Novi Sad

DDOR Novi Sad a.d.o Novi Sad

Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

Triglav osiguranje a.d.o. Beograd

Udruženje banaka Srbije Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sfos protest 2001

Sindikalno organizovanje je civilizacijska tekovina.

 

Definisano je Ustavom, Zakonom o radu i Zakonom o mirnom rešavanju sporova.

 

Naše aktivnosti organizujemo i vodimo u tom smeru.

 

Samo institucionalno zaštićeni, radnici mogu da zaštite svoja prava.

 

 

 

 

„Iznajmljena“ stvarnost

„Iznajmljena“ stvarnost Pojedine organizacije sindikata - članice SFOS-a i dalje pružaju pravnu pomoć bivšim članovima koji su pokrenuli sudske postupke zbog nezakonitog raskida ugovora o radu, koje su poslodavci proglasili za višak zbog formalnog ukidanja određenih poslova, koji u stvari i dalje postoje. Te postupke sudovi vode neopravdano (pre)dugo.

Opširnije...

Sistematsko uništavanje radnika (se nastavlja)

Uništavanje se nastavlja Radnici su danas postali nezaštićeno roblje vladajuće klase i njoj privrženih privatnih posednika, koji izrabljuju radnike pomoću metoda prvobitne akumulacije kapitala i nekažnjive pljačke elementarnih sredstava za život radničkih slojeva u korist nezakonitog bogaćenja i sve većeg širenja nejednakosti među radnim ljudima.

Opširnije...

O socijalnim i radnim pravima kod nas

Vizije Poglavlje 19 sadrži osnovne socijalne standarde čija je svrha da podrže primenu i razvoj evropskog socijalnog modela koji je Evropska komisija definisala kao „zajedničke vrednosti koje obuhvataju demokratiju i individualna prava, slobodno kolektivno pregovaranje, tržišnu ekonomiju, jednake mogućnosti za sve i socijalnu zaštitu i solidarnost.

Opširnije...

Evropski stub socijalnih prava

Evropski stub socijalnih prava Ključni element za program socijalne akcije je konkretna politika i zakonodavne mere koje podstiču socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje širom Evrope na svim nivoima. Ovo posebno mora da sadrži garantovanje prava na organizovanje i unapređenje pregovaračke snage sindikata prema multinacionalnim kompanijama.

Opširnije...

Korisni linkovi

 

Vlada Republike Srbije

Narodna banka Srbije

Republička agencija za mirno rešavanje sporovaeKapija finansije

Kamatica

Međunarodna organizacija rada

Evropsa socijalna povelja

Kursna lista

 

valute